-Polski -PL Ustawienia

Ustawienia

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

CoroPlus® MachiningInsights.

Od danych do działań

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do danych dotyczących wykorzystania Twoich obrabiarek i narzędzi, większą przejrzystość oraz szansę na zoptymalizowanie swoich procesów produkcyjnych.


Zobacz, jak to działa

Konfiguruj tablice wskaźników i raporty, ustalaj zasady monitorowania i twórz zgłoszenia w celu wypracowania ulepszeń.


Poproś o demonstrację

Uzyskaj wycenę

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem.


Poproś o wycenę

Uzyskaj wgląd w pracę warsztatu

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}


Planowanie dostępności w hali produkcyjnej wymaga przejrzystości wszystkich operacji. Ręczne gromadzenie danych i dokumentacji jest żmudne i czasochłonne, lecz obrabiarka połączona w sieci otwiera nowe możliwości w zakresie przejrzystości, optymalizacji planowania i usprawniania produkcji. Poniżej zamieszczamy zaledwie kilka przykładów korzyści, jakie uzyskuje organizacja:

  • Zarządzanie zakładem: Zwiększ ogólną wydajność i zaspokój popyt na dostawy z zachowaniem jakości i opłacalności.
  • Inżynieria produkcji: Ulepszaj procesy, ułatwiaj planowanie obłożenia i zapewniaj przeprowadzenie obróbki w opłacalny sposób.
  • Zarządzanie produkcją: Optymalizuj obróbkę i współpracę w ramach warsztatów obróbkowych i między zakładami produkcyjnymi, aby zredukować koszty.
  • Operatorzy: Informacja zwrotna i podstawa do wyciągania wniosków mających na celu optymalizację procesu produkcji i pracy obrabiarek.

 Informacje od operatora wprowadzane za pośrednictwem panelu umieszczonego obok obrabiarki.

1. Zebranie danych

Odkryj potencjalne pola do optymalizacji oraz uzyskaj pogłębione, bardziej precyzyjne rozumienie procesu produkcji dzięki danym pochodzącym prosto z obrabiarek.

Zbieraj pochodzące bezpośrednio od operatora informacje o tym, dlaczego maszyna nie skrawa metalu, aby jeszcze lepiej zrozumieć przyczyny przestojów i parametry procesu.Raporty dostępne za pośrednictwem przeglądarki stron www.

2. Uzyskaj wgląd

Uzyskaj wgląd w wykorzystanie i pracę swojej obrabiarki dzięki raportom obejmującym dane gromadzone w czasie rzeczywistym i dane historyczne. Dzięki dostępowi do danych o czasie pracy i przestojach obrabiarki, przyczynach zatrzymań, usterkach i przyczynach uruchomienia alarmów można dowiedzieć się, w których aspektach możliwa jest optymalizacja. Ulepszenia w zakresie planowania wykorzystania zasobów, zarządzania zasobami oraz prognozowania kosztów i czasu są możliwe dzięki uzyskiwaniu wglądu za pośrednictwem raportów dostępnych na każdym urządzeniu z przeglądarką internetową.Zgłoszenia i zadania przeznaczone do śledzenia ich dalszego ciągu oraz optymalizacji.

3. Podejmij działania

Korzystaj ze zgłoszeń, aby usprawnić komunikację w swoim zakładzie produkcyjnym i podejmuj działania, aby skorzystać z okazji do optymalizacji czynności. Ta funkcja współpracy umożliwia wykonywanie czynności połączone ze śledzeniem ich dalszego przebiegu, rozwiązywanie problemów i ulepszanie procesu oraz szybkie współdziałanie w środowisku pracy.


Poproś o demonstracjęPrezentacja na żywo

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Przekrój informacji z monitorowania obrabiarki i narzędzia skrawającego.Cechy

Tablice wskaźników informujące o wykorzystaniu obrabiarki

Tablice wskaźników informujące o wykorzystaniu obrabiarki

Wizualizacja czynności realizowanych w hali produkcyjnej odbywa się w czasie rzeczywistym, z naciskiem na etapy produkcji i zakłócenia. Wykorzystanie wyposażenia, produkcja przedmiotów, produktywność pracowników i stan zasobów są monitorowane i można nimi z łatwością zarządzać.

Raporty o wydajności

Wizualizacja historycznych parametrów wydajności hali produkcyjnej; wnioski dotyczące produkcji, czas ustawiania oraz przestojów nieplanowanych i planowanych.

Połącz się z innymi systemami za pośrednictwem otwartych interfejsów programistycznych (API)

Wymianę informacji umożliwia oprogramowanie użytkowe, takie jak systemy ERP, EAM i MES, wykorzystujące interfejsy API.​Panel operatora do wprowadzania danych

Panele z możliwością konfiguracji umożliwiają operatorom klasyfikowanie przyczyn przestojów i usprawnienie komunikacji na hali produkcyjnej. Można dodawać komentarze i tworzyć zgłoszenia.

Instrukcje dla operatora

Instrukcje robocze z bazy wiedzy są dostarczane operatorom na każdym etapie procesu obróbki. Pojawienie się instrukcji może być wywołane automatyczne przez zdarzenie w obrabiarce.

Powiadomienia o konieczności nadzoru obróbki

Do zdefiniowanych funkcji wysyłane są powiadomienia, jeśli obrabiarka pozostawiona bez nadzoru wymaga ingerencji. Powiadomienia wywoływane są przez odchylenia od ustawionych parametrów procesu.Raporty o wydajności narzędzia

Wizualizacja historycznych danych o wykorzystaniu narzędzia; czas skrawania przypadający na przedmiot obrabiany i obrabiarkę.

Zgłoszenia

Zgłoszenia i obszary ulepszeń są dokumentowane i udostępniane zgodnie z regułami, które można dostosowywać. Powiadomienia są wysyłane pocztą elektroniczną.W skład oferty wchodzą

Gdy korzystasz z CoroPlus® MachiningInsights, Twoje obrabiarki są połączone w sieci i dostarczają dane 24/7.

Srebrny

Gromadź dane z obrabiarek, aby poprawiać parametry ich pracy.

Złoty

Zaangażuj operatorów, aby uzyskać pogłębione informacje, i zapewnij wsparcie obróbki bezzałogowej.

Platynowy

Popraw osiągi działalności operacyjnej jako całości: obrabiarek, programów, narzędzi i pracowników.

Tablice wskaźników informujące o wykorzystaniu obrabiarki
Raporty o wydajności
Połącz się z innymi systemami za pośrednictwem otwartych interfejsów programistycznych (API)
Panel operatora do wprowadzania danych
Instrukcje dla operatora
Powiadomienia o konieczności nadzoru obróbki
Raporty o wydajności narzędzia
Zgłoszenia
Tablice wskaźników z możliwością konfiguracji i raporty historyczne

Poproś o wycenę


Jak to działa?Rozwiązanie ma postać aplikacji działającej w chmurze bez potrzeby instalacji sprzętu. Jest ono dostępne z każdego tabletu, telefonu lub komputera połączonego z siecią Internet.

Większość obrabiarek mających mniej niż 10 lat można połączyć z tym rozwiązaniem. Szczegółowych informacji udzieli lokalny przedstawiciel Sandvik Coromant. Obrabiarki należy połączyć z zakładową siecią Ethernet, a tą z serwerem. Dane pochodzące z obrabiarek są gromadzone za pośrednictwem sieci zakładowej.

Oprogramowanie jest zainstalowane na przykład na udostępnionym serwerze zakładowym. Oprogramowanie gromadzi, za pośrednictwem sieci zakładowej, dane z obrabiarek, które następnie po skompresowaniu są przekazywane na platformę w chmurze.

Połączenie między zakładem i platformą zlokalizowaną w chmurze zapewnia bezpieczną komunikację dzięki zastosowaniu szyfrowania Secure Shell (SSH) i efektywności w związku z kompresją danych. Połączenie SSH może być szyfrowane przy użyciu prywatnego klucza wygenerowanego przez użytkownika. Użytkownicy mogą również zastosować politykę rotowania kluczami, aby uzyskać dodatkową gwarancję bezpieczeństwa.

Użytkownicy uzyskują dostęp do aplikacji przy użyciu nowoczesnych i zaktualizowanych przeglądarek. Zalecane przeglądarki to Google Chrome i Mozilla Firefox.Dostępność oferty

Pierwsze wprowadzenie usługi CoroPlus® MachiningInsights jest dostępne w krajach oznaczonych kolorem żółtym na poniższej mapie.

Nowe narzędzia skrawające i rozwiązania

Poznaj nasze, ostatnio wprowadzone do asortymentu, zaawansowane narzędzia skrawające i dowiedz się, w jaki sposób możesz osiągać jeszcze lepsze wyniki podczas produkcji.

CoroPlus®

W portfolio CoroPlus® znajduje się wiele powiązanych ze sobą rozwiązań przygotowanych z myślą o koncepcji Industry 4.0.

Aplikacja CoroPlus® ToolGuide

Wytypuj narzędzie skrawające odpowiednie dla wykonywanego przez siebie zadania i uzyskaj błyskawicznie zalecenia dotyczące parametrów skrawania.

{{"NewsLetter_Subscribe_Header" | translate}}

{{"NewsLetter_Subscribe" | translate}}

Dla zwiększenia wygody korzystania ze strony stosujemy pliki COOKIES. Kliknij po więcej informacji.