-Svenska -SV Inställningar

Not signed-in

Inställningar

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Villkor

Läs detta juridiska meddelande noggrant innan du använder den här webbplatsen (”webbplatsen”).

Materialet på webbplatsen tillhandahålls av Sandvik AB (publ) (”Sandvik”) och Sandvikgruppen som en service till våra kunder och får endast användas i informationssyfte.

Genom att använda webbplatsen godkänner du följande villkor. Om du inte godkänner dem får du inte använda webbplatsen.

Innehållet på webbplatsen: copyright 2000 Sandvik AB (publ) (eller dess dotterbolag). Med ensamrätt.

Informationen på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, grafik, bilder, ljudklipp och programvara, tillhör Sandvik och skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Otillåten användning eller distribution av material från webbplatsen kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar och andra lagar, och omfattas av både civilrättsliga och straffrättsliga påföljder.

Webbplatsen eller delar av den får inte, om inte annat anges, reproduceras, dupliceras, kopieras, överföras, distribueras, sparas eller på annat sätt användas för kommersiella syften utan föregående skriftligt medgivande från Sandvik. Det är uttryckligen förbjudet att ändra innehållet på webbplatsen.

Du godkänner att du ska förhindra otillåten kopiering av materialet och se till att alla anställda i din organisation, i förekommande fall, respekterar dessa begränsningar.

Webbplatsen kan innehålla bilder där upphovsrätten tillhör de som tillhandahåller bilderna.

Varumärkesinformation

Om inte annat anges tillhör alla varumärken, märkesnamn, företagslogotyper och emblem som visas på webbplatsen Sandvik, dess dotterbolag, licensgivare eller joint venture-partner.

Sandviks varumärken, märkesnamn, företagslogotyper och emblem får inte användas på något sätt utan föregående skriftligt godkännande från Sandvik.

Utan garantier eller utfästelser

INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN GÄLLER ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT GARANTIANSVAR AV NÅGOT SLAG. SANDVIK ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGT GENTEMOT NÅGON PART FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR PGA. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ELLER NÅGON ANNAN HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, EVENTUELL UTEBLIVEN VINST, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA I ERT ADMINISTRATIVA SYSTEM ELLER LIKNANDE SOM HAR UPPSTÅTT PGA. ANVÄNDNING ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN, ÄVEN OM SANDVIK ÄR MEDVETET OM ATT RISK FÖR SÅDANA SKADOR FÖRELIGGER.

Sandvik ger inga garantier eller utfästelser för någon annan webbplats som du kan nå via länkar på denna webbplats. Sådana länkar tillhandahålls endast som en tjänst för användaren och innebär inte att Sandvik stödjer eller godkänner något ansvar för innehållet på, eller användningen av, dessa webbplatser. Det är dessutom upp till dig att vidta de försiktighetsåtgärder som krävs och se till att det du väljer att använda är fritt från virus, maskar, trojanska hästar och annat som kan vara skadligt.

Sandvik utfäster inte heller någon garanti för att den information som kan finnas på webbplatsen, inklusive text, grafik, länkar och andra delar, är exakt eller fullständig. Informationen på webbplatsen kan när som helst ändras utan föregående meddelande. Men Sandvik förbinder sig inte att uppdatera informationen eller annat material på webbplatsen.

Material från användare

Information eller annat material som du överför till webbplatsen (”uppladdat material”) anses som icke-konfidentiellt, icke-exklusivt, utan royalty, oåterkalleligt, fullständigt underlicensierbart och generiskt. Sandvik erkänner inget ansvar för uppladdat material.

Sandvik har rätt att lämna ut, kopiera, distribuera, införliva, ändra och på andra sätt använda uppladdat material, tillsammans med alla data, bilder, ljudklipp, text och övrigt inbäddat material, för valfria kommersiella och icke-kommersiella syften.

Om du skickar in personuppgifter till webbplatsen eller på annat sätt till Sandvik, godkänner du att Sandvik använder sådana data i syfte att utvärdera din information och marknadsföra Sandviks produkter och tjänster, inklusive rätten att överföra data till tredjepartsländer och publicera information på Internet. Sandvik är enligt svensk lag ansvarigt för personuppgifter och du kan kontakta Sandvik om någon uppgift är felaktig eller om du har andra frågor rörande personuppgifterna.

Övriga

Sandvik kan när som helst revidera villkoren för denna juridiska information genom att uppdatera den. Dessutom förbehåller Sandvik sig rätten att övervaka och avbryta användningen av webbplatsen när som helst, utan föregående meddelande. Om något villkor eller krav i denna juridiska information befinns vara olagligt, ogiltigt eller av någon anledning omöjligt att uppfylla, påverkas inte giltigheten hos återstående villkor och krav på något sätt.

Sekretesspolicy

Läs denna sekretesspolicy noggrant innan du använder den här webbplatsen (”webbplatsen”).

Sandvik AB (publ) (”Sandvik”) och Sandvikgruppen lägger stor vikt vid sekretessen kring webbplatsens användares uppgifter och vid att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det är Sandviks mål att du, om dina personuppgifter behandlas av Sandvik, alltid ska känna dig trygg med att sekretessen bevaras och att dina uppgifter skyddas.

Syftet med detta meddelande är att fastställa de principer som styr Sandviks användning av de personuppgifter som företaget tar del av. Genom att använda webbplatsen godkänner du följande villkor. Om du inte godkänner dem ska du inte använda webbplatsen.

Sandvik uppfyller kraven i de nationella dataskyddslagar som styr insamling och användning av personuppgifter, t.ex. personuppgiftslagen 1998:204, och som även gäller Sandviks verksamhet. Enligt den svenska personuppgiftslagen har du rätt att visa och ändra dina personuppgifter. Sandvik uppfyller dessa krav i så stor utsträckning som möjligt för att efterleva sina tillämpliga juridiska skyldigheter.

Sandvik samlar in personuppgifter som förnamn, efternamn, e-postadress, bosättningsland och annan information som användarna frivilligt uppger på webbplatsen. De personuppgifter som du anger hanteras i syfte att kunna erbjuda den information och de tjänster som du efterfrågar, liksom för marknadsföring, försäljning och produktutveckling. Sandvik kan sprida personuppgifter till en tredje part, både inom och utanför EU, t.ex. en återförsäljare av våra produkter, för att hantera din beställning och tillgodose din förfrågan.

Cookies

När du besöker någon av våra webbplatser kanske vi sparar information på din dator. Denna information sparas i form av en ”cookie” och hjälper oss att serva dig bättre. Cookies är små textfiler som en webbplats överför till din webbläsare, som sedan kan spara cookien på din hårddisk. Information som eventuellt samlas in genom cookies kompileras kollektivt och anonymt. Cookies innehåller inte virus eller skadlig programkod. De tar mycket liten plats på hårddisken och kan raderas.

Med hjälp av den här informationen kan vi mäta aktiviteten på webbplatsen och skräddarsy information så att den passar just dina behov, t.ex. vad gäller prenumerationer på nyheter. Målet är att spara tid åt dig och göra ditt besök mer meningsfullt. Genom att visa hur och när våra besökare använder webbplatsen kan den här informationen hjälpa oss att förbättra sidan kontinuerligt.

Om du inte vill ta emot cookies, eller vill meddelas när de placeras ut, kan du ställa in din webbläsare enligt dina önskemål. I Firefox finns dessa inställningar under Verktyg/Inställningar/Sekretess och i Internet Explorer under Verktyg/Internetalternativ/Säkerhet (Sekretess eller Avancerat i äldre versioner).

Sandvik tar inte ansvar för hanteringen av sekretesspolicyer eller innehållet på externa webbplatser som har länkar på webbplatsen.

Sandvik kan när som helst revidera villkoren för denna sekretesspolicy genom att uppdatera den.

 

Om du har frågor om Sandviks bearbetning av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss.

Sandvik AB (publ)
SE-811 81 Sandviken
Sverige
Telefon: +46 (0)26 26 00 00
Fax: +46 (0)26 26 10 22
 
 
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies.