Please select your country! -Svenska -SV Inställningar

Inställningar

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Hållbara affärer

Hållbara affärer

 

Sandvik Coromants globala räckvidd ger oss en nyanserad bild av klimatförändringarna. Mångfalden i våra team bygger på och den ger oss olika synvinklar på de sociala effekterna av den globala uppvärmningen. Hälsa och säkerhet för våra medarbetare, deras familjer och människorna i deras omgivning är organiskt sammanlänkade med våra värderingar och det ansvar vi har som förespråkare för hållbarhet i branschen.

Men tillverkningssektorn har fortfarande en bit kvar för att bli helt grön. Den har kommit en bra bit på vägen när det gäller energi- och resurseffektivitet, men den är inte riktigt framme.

Växthuseffekten har gjort att folks empati och respekt har väckts, men detta borde ha funnits redan från början – för naturen slår tillbaka. Med en djupare förståelse för vikten av balans, ser vi till att vi står stadigt på marken i våra ansträngningar att skapa en bättre framtid som präglas av proaktivt miljöarbete.Ekonomier och samhällen betraktas som en integrerad del i biosfären

Foto och illustration av Stockholm Resilience


Click to enlargeClick to enlarge


 

Genom att samarbeta och ta till oss ny teknik och börja använda nya material får vi smidigare tillverkning, vilket bidrar till minskad energiförbrukning. Snabbare bearbetningsprocesser, färre stopp och byten, längre verktygslivslängd, mindre avfall som till exempel skär, verktyg, material och skärvätskor som inte återvunnits – varje liten justering och uppdatering är ett steg på vägen mot en helt ny milstolpe inom tillverkningsekonomin. Och genom att engagera våra medarbetare, partners, leverantörer och kunder kan vi upptäcka nya affärsmöjligheter och tillsammans skapa en hållbar framtid.


 

Vår ansvarskänsla gentemot både miljö och människor är inte något som plötsligt har dykt upp på grund av tillståndet i världen. Vi har arbetat med de här frågorna ända sedan 1970-talet, men det var inte förrän för ett tiotal år sedan som återvinningsstrategierna började införas på bred front. Detta åtagande har gett oss en cirkularitet på 80 % genom vårt återköpsprogram.

Läs mer om vårt återköpsprogram för hårdmetallverktyg


Under de senaste åren har vi kontinuerligt övervakat våra koldioxidutsläpp och sett en genomsnittlig minskning på 20 %. I takt med att tillgången på förnybar energi ökar försöker vi använda det i alla våra processer och på så sätt förbättra vår energianvändning.


 

Vi håller på att omarbeta vår transportplan och börjar närma oss tillverkning av koldioxidneutrala produkter och material. Vi renoverar våra fabriker och bygger hållbara fastigheter så att de håller längre, har mindre miljöpåverkan och låter komfort och säkerhet för våra medarbetare och besökare stå i fokus.

Att ha en säker miljö och en tillförlitlig arbetsprocess är högsta prioritet i branschen jämte hållbar verksamhet. Vi lovar att fortsätta vara högeffektiva och rena för såväl våra medarbetares som våra kunders skull.

Framtiden kan se ut på många olika sätt, både på gott och ont. FN förutspår 200 miljoner klimatflyktingar år 2050. Även om det är ett värsta tänkbara scenario så bygger denna uppskattning ändå på vetenskapliga rön.

Forskare har känt till och förstått hur växthuseffekten fungerar i drygt 75 år, men de har underskattat hur mycket skada människan skulle kunna orsaka på miljön. I Our Common Future (även kallad Brundtlandrapporten) finns följande definition av hållbar utveckling: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Läs mer om våra steg-för-steg-förbättringar för att göra vår största tillverkningsanläggning grönare

Our Common Future


 

Vi leder förändringen

Vi har möjlighet att leda branschen i en ny riktning. Därför står vi bakom Parisavtalet om klimatförändringar och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Dessutom väljer vi att gå ännu längre och genom ett intensivt internt hållbarhetsarbete genomföra omställningen ”Make the Shift” till år 2030.

Vi driver aktivt de positiva förändringarna för att motarbeta oåterkalleliga konsekvenser. Vi försöker bevara och hjälpa till att återskapa miljön för att säkra långvarig existens och stabilitet för flera generationer framåt.

Detta är början på en ny era av teknisk utveckling som är utformad inte huvudsakligen för vinst skull, utan för människor och planeten. Naturen strävar alltid efter balans och vårt mål är att respektera och upprätthålla den balansen.

Sandvik Coromant och Sandvik-koncernen har åtagit sig att använda teknik och innovation för att genomföra förändringen som ska leda till en hållbarare verksamhet. Vårt mål är att vara drivande i denna förändring och att vara den innovativa affärspartner våra kunder behöver genom att göra hållbarhet till en del i inom alla områden i vår verksamhet, vilket är till fördel för alla, överallt.

För att nå dit fokuserar vi på fyra hållbarhetsmål för 2030:


 

 
  • Vi ska driva skiftet mot cirkulära affärsmodeller och bättre resurseffektivitet. Vårt mål är en cirkularitet på 90 %.
  • Vi ska leva upp till våra åtaganden att reducera påverkan på klimatet. Vår ambition är att ändra sättet att tänka och slutresultatet av vår verksamhet för att se till att vi når målen tillsammans med våra kunder och leverantörer.
  • Vi strävar mot de högsta säkerhetsnivåerna och vi kommer att flytta ribban allt högre. Vårt mål är att inga människor ska skadas.
  • Vi kommer ständigt att sikta högre avseende etik och transparens eftersom vi är ledande när det gäller fair play och öppenhet.

Läs mer om ”The Shift”Världens ledare har kommit överens om 17 globala mål för hållbar utveckling. Sandvik Coromant har definierat vilka mål som är mest relevanta för företaget och som vi aktivt ska bidra till

Läs om hur vi bidrar till FN-målen


 

 

 
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies.