Please select your country! -Svenska -SV Inställningar

Inställningar

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Digital bearbetning
med CoroPlus®

Samhällets snabba digitalisering innebär möjligheter för tillverkningsindustrin att klara utmaningar, minimera slöseri med resurser, tid och data – och helt enkelt bli mer lönsam.

Vilka utmaningar har ni i er produktion ?

Minska antalet kasserade komponenter

Planera maskinunderhållet effektivt

Förkorta riggningstiderna

Öka flexibiliteten vid små batcher

Överbrygga kompetensklyftan hos personalen

Hur mycket kostar era kassationer?

Kasserade komponenter utgör ett hinder för att bli en högpresterande verkstad. Vanliga situationer som leder till kassation kan bero på fel verktyg, mänskliga fel vid programmering och oupptäckta variationer i materialet som orsakar oförutsedda bearbetningsproblem.

Dra i reglagen nedan för att se hur kassationen påverkar ert verksamhetsresultat.

4000 eur
Kostnad för varje kasserad komponent

Hitta lösningar för att minska kassationsgraden

CoroPlus® ToolGuide

Få rekommendationer om verktyg och skärdata som utför din bearbetningsuppgift på ett optimalt sätt.

CoroPlus® ToolLibrary

Skapa virtuella verktygsuppsättningar med verifierad kvalitet, som möjliggör högklassig CAM-programmering och simulering.

CoroPlus® ToolPath

Generera NC-program av hög kvalitet för tätningsringspår, svarvning i alla riktningar och fräsning av kugghjul och splines.

Läs mer omCoroPlus® ToolPath

Silent Tools™ Plus

Få processverifiering i realtid för att undvika kassationer vid invändig svarvning med långa överhäng.

Coromant Capto® Plus

Säkerställ processtabiliteten vid användning av roterande verktyg i svarvar genom att använda väl underhållna drivenheter.

CoroPlus® ProcessControl

Övervaka verktygets funktion i realtid och säkerställ processtabiliteten.

Är underhållet av er utrustning perfekt ?

Välplanerad service håller era verktyg och maskiner i form. Att vänta för länge med underhåll innebär en risk för kostsamma skador. Om man å andra sidan utför underhåll för ofta innebär det att man har en maskin som inte producerar spånor och därför inte tjänar in några pengar.

Planera maskinunderhåll korrekt genom att dra de gula ikonerna på 6-månaderstidslinjen nedan. Prova skillnaden mellan tuff och försiktig bearbetning.

Jan Överutnyttjade verktyg innebär ökad risk för skador på utrustningen För tidigt underhåll innebär lägre effektivitet Optimal 1 Feb Mar Apr Maj Jun
Du måste lägga till minst ett underhållstillfälle.

Hitta lösningar för optimerade maskinunderhållsintervall

CoroPlus® ToolGuide

Få verktygsrekommendationer utifrån dina maskinspecifikationer.

CoroPlus® ToolLibrary

Få skärverktyget korrekt representerat för CAM-programmering och simulering.

Coromant Capto® Plus

Få information från drivenheten om när underhåll bör utföras.

CoroPlus® ProcessControl

Detekterar kollisioner och stoppar automatiskt maskinen för att du ska slippa dyra maskinreparationer.

CoroPlus® MachiningInsights

Få en översikt av orsakerna till maskinstopp och övergripande utnyttjande.

Hur påverkar manuella uppgifter ert slutresultat?

En maskin som inte producerar spånor tjänar inte in några pengar. En vanlig orsak till låg produktivitet är tidsödande, manuella uppgifter.

Skärets centrumhöjd påverkar ytkvaliteten och verktygslivslängden vid svarvning med långa överhäng. Ställ in centrumhöjden genom att vrida verktyget och se hur det potentiellt påverkar verktygslivslängden och lönsamheten.

Skärlivslängd

20 min

  • Material: ISO P
  • Operation: Invändig svarvning
  • Bearbetningsförhållanden: Bra
Dra verktyget för att ställa in vinkeln
Komponentpris
Vinst Produktionskostnad

Hitta lösningar som minskar den tid era maskiner står stilla

CoroPlus® ToolGuide

Använd rätt verktyg och rätt skärdata. Resultatet: Önskat resultat från första komponenten, utan stopp eller felkorrigeringar i maskinen.

CoroPlus® ToolLibrary

Undvik manuell verktygsdefinering genom att alltid ha tillgång till korrekt verktygsinformation.

CoroPlus® ToolPath

Programmera snabbt med effektiva metoder för tätningsringspår, kugghjul och splines och svarvning. Optimerade metoder och verktyg leder till minskat antal omriggningar av verktyg och detaljbyten.

Läs mer omCoroPlus® ToolPath

Silent Tools™ Plus

Ställ in skärets centrumhöjd snabbt med hjälp av digitala indikatorer.

Coromant Capto® Plus

Byt verktyg i maskinen snabbt och öka maskinutnyttjandet med hjälp av drivenheter med snabbväxling.

Lägger ni för mycket tid på batchbyten?

Det är en utmaning att hålla en maskin igång med hög drifttid, särskilt vid arbete med små partier och många komponentbyten.

Klicka på CoroPlus®-lösningarna för att se hur de kan påverka den tid som läggs på design och planering, konfigurering och bearbetning.

typisk tidsåtgång
tidsåtgång med coroplus-lösningar
0 % Kortare tillverkningstid
Gult Design och planering Rött Riggningstid Grönt Bearbetning

Hitta lösningar för kortare riggningstid, effektivare bearbetning och snabbare CAM-programmering

CoroPlus® ToolGuide

Bli effektivare vid arbete med små partier och när ni ofta behöver leta efter skärverktygslösningar.

CoroPlus® ToolLibrary

Undvik manuell verktygsdefinering genom att alltid ha tillgång till korrekt verktygsinformation.

CoroPlus® ToolPath

Möjliggör avancerad bearbetning av tätningsringspår, kugghjul och splines och svarvning med hjälp av programvara som genererar CNC-kod.

Läs mer omCoroPlus® ToolPath

Silent Tools™ Plus

Ställ in skärets centrumhöjd snabbt med hjälp av digitala indikatorer.

Coromant Capto® Plus

Byt verktyg i maskinen snabbt och öka maskinutnyttjandet med hjälp av drivenheter med snabbväxling.

CoroPlus® MachiningInsights

Identifiera källor till spill i tillverkningsprocesserna, fatta databaserade beslut och definiera optimeringsåtgärder.

Kan du identifiera bearbetningsproblem?

Många företag kämpar med den kompetensklyfta som uppstår när erfaren personal går i pension och tar värdefull kunskap med sig.

Lyssna på bearbetningsljuden nedan och matcha dem med korrekt beskrivning. Dra och släpp till den gula uppspelningsrutorna i motsvarande beskrivningsrutor. Tryck på analysera för att visa resultaten.

  • CBD-diamantbelagt borr i ISO N
  • Svarvning med långa överhäng orsakar problem med ytkvaliteten
  • Smidig PrimeTurning
  • Pinnfräsning med vibrationer på grund av ställängden
  • God bearbetningsprocess vid fräsning med långa överhäng
  • Finborrning med vibrationer på grund av långt överhäng
  • Spårfräsning med skivfräs
Du fick 0 av 0

Hitta lösningar som överbryggar kompetensklyftan i branschen

CoroPlus® ToolGuide

Få rekommenderade verktyg och skärdata för en viss applikation.

CoroPlus® ToolLibrary

Skapa virtuella verktygsuppsättningar med korrekta verktygsdata som säkerställer kompatibilitet för verktyg i verktygsuppsättningar.

CoroPlus® ToolPath

Möjliggör avancerad programmering av tätningsringspår, kugghjul och splines och svarvning utan erfarenhet av att programmera de specifika detaljerna.

Läs mer omCoroPlus® ToolPath

Silent Tools™ Plus

Få realtidsdata inifrån komponenten som stöd för beslut.

Coromant Capto® Plus

Använd korrekt information från drivenheten som stöd vid underhållsplanering.

CoroPlus® ProcessControl

Säkerställ stabila bearbetningsprocesser med hjälp av lösningar för övervakning och processtyrning.

 
 
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies.