Please select your country! -Svenska -SV Inställningar

Inställningar

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

​​​​​​​​​​

Skaffa ett

försprång i

stålsvarvningen

Mer om stålsvarvning

Minska kostnaden

Ett sätt att göra stålsvarvningen effektivare är att minska spillet och antalet kasserade komponenter genom att utnyttja den befintliga maskinkonfigurationen bättre. Att hålla maskinen igång och ha god spånkontroll är en välbeprövad strategi för att minska kostnaden per detalj. För att komma dit gäller det att välja mångsidiga och förutsägbara skärsorter, rätt bearbetningsstrategi och att använda precisionstillförsel av skärvätska och snabbväxlingslösningar.

Tillförlitliga sorter och geometrier

Genom att använda svarvsorter som levererar konstant och förutsägbar verktygslivslängd skapar man bättre förutsättningar för säker, effektiv och produktiv stålsvarvning. Ökad verktygslivslängd i kombination med ökad värmebeständighet och förmåga att stå emot förslitningar kan bidra till att minimera såväl oplanerade stopp som kasserade hårdmetallskär och materialspill – viktiga förutsättningar för hållbar tillverkning.

Spara tid med snabbväxlingslösningar

Med snabbväxlingslösningar minskar tidsåtgången för mätning, omriggning och verktygsbyte, vilket ger avsevärt mycket bättre maskinutnyttjande. Genom att använda snabbväxling för att minska omställningstiden mellan batcharna sparar du upp till tio minuter på en svarvoperation. Bland andra fördelar finns kortare stilleståndstid vid byte av uttjänta verktyg och snabbare produktionsstart eftersom det inte längre behövs någon ”första provkomponent” eller ”mätskär”.

Flera fördelar med övre och undre kylning

Skärvätska kan vara en viktig pusselbit i att minska den totala produktionskostnaden. Korrekt applicerad skärvätska ger maximal produktivitet, högre bearbetningssäkerhet samt förbättrad verktygsprestanda och komponentkvalitet. Alla mycket viktiga beståndsdelar i en framgångsrik bearbetningsprocess.

Använd avancerade verktyg och tekniska lösningar

Avancerade lösningar som svarvning i båda riktningar och sorter med ny, innovativ beläggning håller på att förändra både branschen och etablerade sanningar om svarvning. Den här typen av teknologiska landvinningar banar väg för ökningar i produktivitet, antal detaljer per egg och verktygslängd som ingen hade vågat drömma om.

Boka ett rådgivningsmöte

Rekommenderade verktyg och lösningar

Skär och sorter för stålsvarvning

Den nya generationen stålsvarvningssorter GC4425 och GC4415 är förbättrade in i minsta detalj, från livslängd till slitstyrka och varmhållfasthet. Resultatet är en ökad livslängd med upp till 25 % och tillförlitliga och förutsägbara prestanda varenda gång.

Svarvverktyg för ISO-material

Ett komplett sortiment av premiumsvarvverktyg framtagna för att tackla dina bearbetningsutmaningar. Optimerade T-Max® P- och CoroTurn® 107-verktyg i kombination med precisionstillförsel av skärvätska och snabbväxlingslösningar ger säker svarvning med förbättrad spånkontroll och ökad skärhastighet.

Unika svarvlösningar

CoroTurn® Prime för svarvning i alla riktningar, CoroTurn® 300 med åtta eggar och stabila CoroTurn® TR för profilsvarvning är alla resultatet av avancerad teknik och kan kapa dina tillverkningskostnader rejält genom att minska kostnaden per komponent och ger dig snabbare avkastning på dina maskininvesteringar.

Öka produktiviteten

Pyttesmå förbättringar av bearbetningsstrategi kan leda till stora förbättringar i produktiviteten. Genom att välja rätt skär och verktyg, en passande bearbetningsstrateg och genom att tillföra skärvätska på rätt sätt kan du öka spånavverkningshastigheten och maskinutnyttjandet och tillverka fler stålkomponenter på kortare tid.

Skär med höga prestanda

Det finns många parametrar att överväga när man ska välja svarvskär. För att maximera spånavverkningshastigheten, håll utkik efter ett segt substrat som står emot plastisk deformation och en efterbehandling som gör bra ifrån sig vid intermittenta skärförlopp. Se till att välja en beläggning som ger konstanta och förutsägbara prestanda, ökad slitstyrka och lång verktygslivslängd.

Snabbare och säkrare spånavverkning

Stålsvarvning handlar till stor del om att hela tiden förbättra sin befintliga maskinkonfiguration. Men det är också väldigt viktigt att upptäcka nya möjligheter och hitta ny teknik och nya metoder. Till exempel kan du genom att svarva i båda riktningar uppnå betydligt högre spånavverkningshastigheter och öka produktiviteten med över 50 %.

Sekundsnabba verktygsbyten

Snabbväxlingslösningar ger ökat maskinutnyttjande genom att minska tidsåtgången för mätning, omriggning och verktygsväxling. Tiden som går åt för att byta verktygshållare kan minskas från 5–10 minuter till 30 sekunder, alltså en tidsbesparing på upp till tio minuter på en enda standardsvarvoperation.

Skärvätsketillförsel underifrån för bättre verktygsprestanda

Använd skärverktyg med skärvätsketillförsel underifrån för att maximera produktiviteten. När skärvätskan tillförs underifrån regleras värmen i skärzonen och därmed ökar skärlivslängden och bearbetningen blir mer förutsägbar. Ökad skärhastighet eller matning skapar förutsättningar för stora produktivitetsökningar.

Boka ett rådgivningsmöte

Rekommenderade verktyg och lösningar

Skär och sorter för stålsvarvning

De nya svarvsorterna GC4425 och GC4415 har ett nytt substrat med en unik kombination av seghet och förmåga att stå emot plastisk deformation. Sorten GC4415 ger extra hög spånavverkningshastighet vid bearbetning under stabila förhållanden och är med andra ord ett utmärkt val för säker massproduktion.

Svarvverktyg för ISO-material

T-Max® P och CoroTurn® 107 erbjuder produktiva och tillförlitliga prestanda för framgångsrik svarvning. Verktygshållarna är försedda med munstycken som riktar skärvätska över- och underifrån med stor precision precis på skäreggen för högre bearbetningssäkerhet och utmärkt spånkontroll.

Unika svarvlösningar

Upptäck våra avancerade tekniska lösningar, utvecklade för att ta din svarvning till en helt ny produktivitetsnivå. Lösningar som CoroTurn® Prime, CoroTurn® 300 och CoroTurn® TR gör att du kan arbeta med dubbel hastighet och matning och därmed öka spånavverkningshastigheten rejält.

Öka bearbetningssäkerheten

Spånkontroll är något man alltid måste ta hänsyn till vid stålsvarvning. Med dålig spånkontroll kommer spånstockning, dålig ytjämnhet och skärbrott som ett brev på posten. Därför är förbättrad spånkontroll och förutsägbar verktygslivslängd två viktiga faktorer som kan hjälpa dig att förbättra bearbetningssäkerheten . Det går att uppnå genom att välja rätt bearbetningsstrategi och rätt tillförsel av skärvätska.

Effektiv spånkontroll

Det finns fyra faktorer bakom god spånkontroll: Nosradie, skärdjup, matningshastighet och skärgeometri. En mindre nosradie kontrollerar spånan mer än en större nosradie. Beroende på arbetsstyckets material kan ett större skärdjup påverka spånbrytningen, vilket leder till större krafter för att bryta och få bort spånan. Börja med låg matningshastighet för att säkerställa skärsäkerheten och ytjämnheten, öka sedan matningshastigheten för att förbättra spånbrytningen.

Precisionstillförsel av skärvätska

Problem med spånbrytning och spånavgång kan lösas effektivt med precisionstillförsel av skärvätska. Med precisionstillförsel av skärvätska får du förbättrad spånkontroll, längre verktygslivslängd, bättre bearbetningssäkerhet och dessutom högre produktivitet. De positiva effekterna märks redan vid lågt skärvätsketryck, men ju högre trycket är desto mer krävande material kan bearbetas.​

Välj rätt skärgeometri

Välj en skärgeometri med bra spånbrytningsegenskaper. Baserat på spånspårets bredd och mikro- och makrogeometrins utformning, är spånan mer eller mindre öppen eller ihoptryckt. Att välja fel sorts skär kan leda till skärbrott och kasserade komponenter, vilket snabbt kan kosta stora summor.

Säker och stabil fastspänning

Skärverktyget ska alltid vara så styvt och stabilt som möjligt för att undvika vibrationer och avböjning – det är extra viktigt vid invändig bearbetning. Använd ett så kort verktyg och en så stor diameter som möjligt.

Boka ett rådgivningsmöte

Rekommenderade verktyg och lösningar

Skär och sorter för stålsvarvning

Den senaste generationens stålsvarvningssorter GC4425 och GC4415 är optimerade för att ge säker och tillförlitlig bearbetning. Andra generationens Inveio®-beläggning med förbättrad kristallorientering och nya makrogeometrier med spånbrytare levererar konstanta prestanda.

Appar och kalkylatorer

Även små justeringar av parametrar kan ha stor inverkan på det totala resultatet. CoroPlus® Tool Guide ger dig rekommendationer för verktyg och skärdata utifrån uppgift, material och bearbetningsförhållanden. Använd bearbetningskalkylator-appen för att räkna ut vilka inställningar som krävs för bearbetningen, baserat på de parametrar du angett.

Verktyg med precisionstillförsel av skärvätska

När du kombinerar precisionstillförsel av skärvätska, snabbväxlingslösningar och de optimerade skärverktygen T-Max® P och CoroTurn® 107 får du en lång rad fördelar, däribland förbättrad spånkontroll, fasta munstyckspositioner och öka skärhastighet.

Förbättra komponentkvaliteten

De viktigaste faktorerna för att uppnå hög komponentkvalitet är bra spånbrytning och minskade vibrationer. Den optimala verktygskonfigurationen – hela vägen från maskin till skäregg – kombinerat med erfarenhet och expertkunskaper i bearbetning, är det bästa sättet att klara de här utmaningarna. Börja med spännenheter och snabbväxlingslösningar och gå vidare med verktyg med precisionstillförsel av skärvätska och de skär som passar bäst för din applikation.

Rätt skärdata

Välj korrekta skärdata

Att välja rätt hastighet och rätt matning har mycket stor inverkan på komponentkvaliteten. Tillgång till optimerade verktyg och skärdata är förutsättningar för en säker och förutsägbar bearbetningsprocess. Med tanke på alla olika parametrar som krävs är det lättaste sättet att välja rätt skärverktyg och skärdata för din svarvapplikation att använda en nätbaserad verktygsguide. Då får du snabbt korrekta verktygsrekommendationer och skärdata rakt in i ditt system.

Stabila verktyg och säker fastspänning

Optimerade verktyg räcker inte långt utan en optimal verktygskonfiguration. Ett stabilt gränssnitt mellan verktyg och revolver är en grundförutsättning för att få god repeterbarhet och verktygspositionering med hög precision.

Vibrationer är ofta den faktor som står i vägen för att öka maskinens produktivitet. Genom att använda vibrationsdämpade svarvbommar kan du öka skärparametrarna och få en säkrare, vibrationsfri process med förbättrad ytjämnhet.

Optimerade sorter och geometrier

Sorter som är optimerade för ditt material och geometrier med tillgång till skärvätska är viktiga faktorer för att få höga toleranser, bra ytjämnhet och en stabil process. Använd ett wiperskär för att uppnå överlägsen ytkvalitet.

Invändig precisionstillförsel av skärvätska

Skärvätska med förinställda munstycken riktade exakt mot skärzonen är ett bra sätt att få god spånkontroll. Korrekt skärvätsketillförsel ökar bearbetningssäkerheten och förbättrar verktygsprestanda och komponentkvalitet.

Boka ett rådgivningsmöte

Rekommenderade verktyg och lösningar

Skär och sorter för stålsvarvning

Hela vägen från grov- till finbearbetning är GC4425 och GC4415 förstaval vid stålsvarvning. De här sorterna är försedda med den andra generationens Inveio®-beläggning och är utrustade med geometrier som ökar verktygslivslängden avsevärt. De har ett brett applikationsområde och rekommenderas för både kontinuerliga och intermittenta skärförlopp.

Appar och kalkylatorer

Få snabba och korrekta verktygsrekommendationer rakt in i ditt system med CoroPlus® Tool Guide. Använd bearbetningskalkylator-appen för att räkna ut vilka inställningar som krävs för bearbetningen, baserat på de parametrar du angett.

ISO och unika svarvlösningar

Förbättra komponentkvaliteten med ISO-svarvverktygen T-Max® P och CoroTurn® 107. Två premiumverktyg som levererar kraftfulla och konstanta prestanda. Välj de unika lösningarna CoroTurn Prime™, CoroTurn® 300 eller CoroTurn® TR för att ta din produktion till en ny nivå.

Nya stålsvarvningssorterna GC4425 och GC4415

Sluta aldrig utvecklas

Det finns ett sätt att öka sitt försprång i stålsvarvningen – här får du veta hur.

Varje aspekt förbättrad

Se den senaste generationens stålsvarvningssorter leverera tillförlitliga och produktiva prestanda.

 
 
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies.