-Svenska -SV Inställningar

Not signed-in

Inställningar

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Avstickning i Y-led

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avstickning i Y-led är en helt ny typ av avstickning. Vid konventionell avstickning genereras det mesta av skärkrafterna av skärhastigheten och resten av matningen. Den resulterande kraften riktas cirka 30 grader mot verktyget. Det innebär att avstickningsbladen belastas i sin näst svagaste riktning. Det bästa sättet att åtgärda detta är att minska bladets överhäng och/eller öka bladets höjd.

Genom att vrida skärläget 90 grader och använda Y-axeln på flerfunktionsmaskiner och svarvar för att mata verktyget, riktas skärkrafterna i stället i verktygets starkaste riktning. Vid 60 mm (2,36 tum) bladöverhäng ökar detta böjstyvheten mer än sex gånger. Det ger en mycket mer stabil, tyst och vibrationsfri skärprocess, bättre ytjämnhet och möjliggör högre matningshastigheter och längre verktygsöverhäng.

CoroCut® QD för avstickning i Y-led är förstaval för avstickning i svarvar och flerfunktionsmaskiner med Y-axel. Den kan bearbeta stora diametrar, upp till 180 mm (7 tum), och passar särskilt vid långa överhäng för att nå in mellan huvud- och subchucken. Det är alltid en fördel att använda blad för avstickning i Y-led om överhänget är större än bladhöjden.Arbetstips

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}


 

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Avstickning i Y-led i flerfunktionsmaskiner

Verktygsuppsättningen är ofta lång för att nå in mellan huvud- och subchucken. Det innebär att hela konfigurationen blir svag i X-led jämfört med belastningen på Y-axeln, där skärkraften riktas mot verktygsuppsättningen och maskinspindeln.


Konventionell konfiguration
Konfiguration för avstickning i Y-led

 

Verktygslängden mäts normalt med en optisk enhet utanför maskinen. Verktygslängden blir verktygets centrumhöjd vid avstickning, och det är viktigt att centrumhöjden blir korrekt, särskilt vid avstickning till centrum.

Om det är svårt att se skäreggen finns också ett mätplan på verktyget. Planet sitter:

  • 5±0,05 mm (0,197±0,002 tum) ovanför skäreggen på G-skärläget (3 mm (0,118 tum))
  • 6±0,05 mm (0,236±0,002 tum) ovanför skäreggen på H-skärläget (4 mm (0,157 tum))

Skäreggen med bladet monterat i en standardadapter sitter 7 mm (0,276 tum) över Y=0. Man måste kompensera för detta med hjälp av offsetförskjutning för att få rätt skärhastighet.

Denna information finns märkt på verktyget.

​Optisk mätning utanför maskinen

Avstickning i Y-led i svarvar

Verktygsuppsättningen är ofta lång och slank för att nå in mellan huvud- och subchucken och möjliggöra avstickning nära chucken. Hela konfigurationen blir svag i X-led jämfört med belastningen på Y-axeln, där skärkraften riktas mot verktygsuppsättningen och revolvern.


Konventionell konfiguration


Konfiguration för avstickning i Y-led


Verktygslängden mäts normalt med en sond inne i maskinen. Verktygslängden blir verktygets centrumhöjd vid avstickning, och det är viktigt att centrumhöjden blir korrekt, särskilt vid avstickning till centrum.

Om det är svårt att se skäreggen finns också ett mätplan på verktyget. Planet sitter:

  • 5±0,05 mm (0,197±0,002 tum) ovanför skäreggen på G-skärläget (3 mm (0,118 tum))
  • 6±0,05 mm (0,236±0,002 tum) ovanför skäreggen på H-skärläget (4 mm (0,157 tum))

Skäreggen med bladet monterat i en standardadapter sitter 7 mm (0,276 tum) över Y=0. Man måste kompensera för detta med hjälp av offsetförskjutning för att få rätt skärhastighet.

Denna information finns märkt på verktyget.


Mätning med en sond inne i maskinen

 

 
 
 
 
 
 
 
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies.