Please select your country! -Svenska -SV Inställningar

Inställningar

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

​​Gröna fabriker och hållbara anläggningar i ett enda verktyg

Innovation 2020-04-28 Sandvik Coromant

Sandvik Coromants bedömningsverktyg Gröna fabriker och hållbara anläggningar omfattar hela tillverkningskedjan, från CO2-utsläpp och avfall till produktion, resurser och arbetsmiljö.

​​Resurscirkularitet och miljöansvar


Den perfekta hållbarhetsstrategin finns inte – men det tänker vårt expertteam ändra på! Trots att metallbearbetningsbranschen kan vara rätt konservativ har Sandvik Coromant lyckats krossa stereotyper med produkter och lösningar som fortsätter att inspirera till positiva förändringar i hela tillverkningens värdekedja, och framförallt hos våra kunder, partners och samarbetspartners. Nu tar vi det ett steg längre. Att vara hållbar innebär att vara proaktiv, och i en modern värld kan du inte anpassa dig efter snabba förändringar utan hjälp av smarta verktyg. Som förespråkare av hållbarhetsprinciper, FN:s mål och Parisavtalet om klimatförändringar tog Sandvik Coromant initiativet att utveckla ett antal interna mål (som senare blev en intern rörelse som heter Make the Shift) – men hur mäter vi framstegen? Det enda mätbara sättet att utvärdera vårt företags prestation är att hålla koll på alla våra fabriker och anläggningar världen över. Vi behöver en konstant och tillförlitlig datakälla som fungerar som referenspunkt när vi utvecklar och finjusterar vår hållbarhetsstrategi och minimerar vårt miljöavtryck i framtiden. Problemet var bara att det inte fanns något sådant verktyg. Inte förrän förra året.Främja miljöeffektivitet genom hållbar tillverkning

 2018 hölls den 23:e partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (COP) i den tyska staden Bonn. Kort därefter sattes planen på ett självutvärderingsverktyg för hållbarhet i verket. Verktyget måste omfatta flera kategorier och spegla sensoriska data 100 % exakt. Eftersom det är ett utvärderingsverktyg behövdes även ett betygssättningssystem. Det ledde fram till verktyget Gröna fabriker och hållbara anläggningar

​Sandvik Coromant lanserade det internt förra året på sexton fabriker och anläggningar världen över. Verktyget är uppdelat i sex fasta dimensioner: Hälsa och säkerhet, Resurser, Arbetsmiljö, Utsläpp och avfall, Anläggning, Byggnader och infrastruktur samt sist men inte minst Produktion. Betygssättningssystemet består av sex nivåer som bygger på lokalt engagemang från ”Lokala initiativ finns” till ”Bästa praxis” och ”Framtida steg”. Till dessa kategorier knyts ett antal KPI:er eller indikatorer som kan variera, och vars sammanlagda prestation direkt påverkar deras dimensioner och den övergripande nivån för ett mer strukturerat arbetssätt.

Men det är mycket mer än bara datainsamling rakt upp och ner. Verktyget innehåller höjdpunkter, risker och andra förslag som kan påverka beslutsfattandet: Det ger anläggningschefer och hållbarhetsledare viktiga insikter varje kvartal. 


En helt cirkulär angreppsvinkel vad gäller hållbarhet innebär att alla typer av avfall kan återanvändas och minskas: att använda överskottsvärme, LED-lampor, solpaneler och andra fossilfria energilösningar, återvinna istället för att köpa råmaterial, installera inbäddade sensorer, och till och med skippa pappersmuggarna i fikarummet – varje litet steg mot hållbarhet gör skillnad och målet med Gröna fabriker och hållbaraanläggningar är att registrera dem och visa hur de påverkar den övergripande bilden. På så sätt kan vi mäta våra anläggningars hållbarhetsstatus och hantera varje utmaning på ett effektivt sätt enligt en ström av databaserade analyser och relevanta rekommendationer för att förbättra fabriker och anläggningar på ett sätt som engagerar våra anställda och besökare, och bibehålla en säker och uppdaterad arbetsmiljö. 

Smartare energianvändning för renare tillverkningsekonomi

Vi strävar efter helt enhetliga branschinitiativ genom att dela med oss av kunskap och bästa praxis lokalt och globalt via en mängd olika aktiviteter och energibesparande lösningar. Sandvik Coromants två huvudmål för 2030 är att öka energieffektiviteten genom att hitta nya användningsområden för, eller minska, den energi som förbrukas vid drift (2,5 % per år) och öka användningen av ren energi. Fullständig cirkularitet och halvering av vår CO2-påverkan är några av huvudmålen inom Make the Shift där vi tar upp mål på organisationsnivå, funktionsnivå och anläggningsnivå. 


Det uppstår magi när vi arbetar tillsammans för att lösa verkliga problem.

Läs mer om vårt arbete med Hållbara affärer 

 

 

The Creators: Cykelföretaget Cane Creek/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_CaneCreak_JoshCoaplen.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/sv-se/mww/pages/creators_bicycles.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76004C968D77F99DC2449EEED129922C8383The Creators: Cykelföretaget Cane CreekMöt Josh Coaplen, FoU-chef på det lilla cykelföretaget Cane Creek i USA, vars kreativitet har fått snurr på verksamhetenInnovation
The Creators: Skapandet av InvoMilling/SiteCollectionImages/stories/Technology/T_InvoMilling_2.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/sv-se/mww/pages/creators_invomilling.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76004C968D77F99DC2449EEED129922C8383The Creators: Skapandet av InvoMillingVad utmärker ett kreativt sinne? När det gäller innovationer är en stark lust att åstadkomma förbättringar den drivande kraften. För Stefan Scherbarth på Sandvik Coromant ledde den lusten fram till InvoMilling-tekniken. InnovationGermany
Skaparna: Från hjärtat/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_The Heart_TalGolesworthy.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/sv-se/mww/pages/creators_medical.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76004C968D77F99DC2449EEED129922C8383Skaparna: Från hjärtatIngenting kan stoppa ett kreativt sinne, inte ens ett svagt hjärta. Tal Golesworthy tog en chans på hundra – och lyckades. MedicalInnovation
Lager på lager/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_3DCar_01.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/sv-se/mww/pages/inn_3dcar.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76004C968D77F99DC2449EEED129922C8383Lager på lagerVärldens första 3D-utskrivna bil från Local Motors står inte bara för en ny tillverkningsteknik, utan kan rentav ge oss en föraning om hur framtidens fordonsindustri kommer att se ut. En framtid där slutprodukten anpassas helt efter kundens krav och dessutom går snabbare att tillverka.AutomotiveInnovationUnited States

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies.