Please select your country! -Svenska -SV Inställningar

Inställningar

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Aktivt arbete för mångfald och minskad könssegregation

Innovation 2020-06-19 Sandvik Coromant

För Sandvik Coromant handlar mångfald om så mycket mer än att ha kontor i 45 länder och sysselsätta 7 900 anställda världen över. Mångfald är en uppsjö av idéer, nya perspektiv och livskraftiga visioner av det slag som gör att det känns ännu roligare att gå till jobbet, som gör att medarbetare från hela världen arbetar mot ett gemensamt mål i en miljö där människor är medvetna om och accepterar varandras kulturella olikheter.

​​​​​​​​Mångfald nyckeln till en välbalanserad och framgångsrik verksamhet

Enligt rapporten Diversity Matters, framtagen av det amerikanska konsultföretaget McKinsey & Company, är det 35 % större sannolikhet att ett företag som tillhör den kvartil som har bäst etnisk mångfald presterar ett ekonomiskt resultat som ligger över branschmedianen i det aktuella landet. I rapporten konstaterar man också att de företag som tillhör den övre kvartilen när det gäller jämn könsfördelning med 15 % större sannolikhet presterar ett ekonomiskt resultat som ligger över branschmedianen i det aktuella landet. Och även om maskinteknik och tillverkning traditionellt har varit starkt mansdominerade branscher börjar siffrorna nu gå åt rätt håll även här. Hos Sandvik Coromant utgör kvinnorna idag 18 % av den totala arbetskraften och 30 % av nästa generations chefer och ledare. De globala ledarskapsteamen består till 40 % av kvinnliga medarbetare. Visst finns det mer att göra men det är ändå tydligt att våra satsningar på en jämnare könsfördelning börjar ge resultat.Men mångfald är mer än statistik och ekonomiska nyckeltal.Det handlar om talang och ambition, kreativitet och empati som får oss att våga släppa tanken fri bortom det nära och välkända. Kulturella och personliga olikheter får team att prestera bättre, ger en bättre balans på arbetsplatsen och stärker både ekonomiska resultat och långsiktig hållbarhet.

”Mångfald i ett team är faktiskt inte så enkelt”, säger Sandvik Coromants VD Nadine Crauwels. ”Det är lättare när alla är likadana, tänker likadant och beter sig likadant. Men faktum är att vi behöver mångfald för att kunna ta oss framåt. Vi måste bli medvetna om styrkan i olikheten och låta andra synsätt och infallsvinklar komma fram. Det är då vi når resultat.” Utvecklingen går åt rätt håll och könssegregationen inom tillverkningsindustrin håller sakta men säkert på att minska. Inom Sandvik Coromant finns alla möjliga människor med alla möjliga talanger och kompetenser – från programvaruutveckling, till dataanalys och AI. Som företag har vi ett ansvar att se till att våra rekryteringsprocesser är objektiva och att den arbetssökandes könstillhörighet aldrig spelar in.Det har också gjorts en lång rad satsningar för att både nyanställda och personer som jobbat länge ska känna sig lika accepterade och motiverade som när de bestämde sig för att svara på platsannonsen. Men det handlar också om att vi ska erbjuda en inkluderande arbetsmiljö där mångfald är något som uppskattas, värderas och respekteras. Vi arbetar aktivt för en öppen arbetskultur där alla vågar ta plats och får komma till tals och dela med sig av sina erfarenheter och idéer. Det är nämligen en förutsättning för att olikheterna i ett team ska bli en tillgång.Men ibland når vi inte riktigt fram med vårt budskap när vi ska göra det där viktiga första intrycket – ofta i form av en platsannons. Vi kan prata oss hesa om vikten av mångfald och inkludering internt men för att lyckas på allvar måste vi inse att allt börjar med rekryteringsprocessen och vilket intryck en person får när hen klickar runt på webbplatsen. Ofta behövs det bara små ändringar i hur vi formulerar en platsannons för att vi verkligen ska få stor spännvidd bland de som söker en ledig tjänst.Till vår hjälp har vi olika handlingsplaner och policydokument där fokus ligger på att locka ett brett spektrum av sökande med olika bakgrund och kompetens, och verka för tydliga karriärvägar och ledarskapsutveckling. För att vara säkra på att vi är på väg åt rätt håll utvärderar vi framstegen bland annat genom att varje kvartal titta på könsfördelningen bland de nyanställda.Viktigt att bana väg för unga teknikkvinnor

Det kan vara tufft för kvinnor att ta sig in i en mansdominerad bransch och de första intrycken kommer tidigt.


”Jag tror också att vi behöver nå ut till skoleleverna ännu tidigare än vad vi gör idag”, säger Nadine Crauwels. ”De bestämmer sig ofta för vad de vill satsa på redan i åttan eller nian. Det är vårt ansvar att stötta dem genom att skapa ett öppet klimat och visa dem alla tänkbara alternativ utan att bygga upp en massa hinder. Om vi gör det kan vi få dem att se vad meningen är och vilka möjligheter det finns att bidra till den mänskliga utvecklingen.”

​Det är till exempel många kvinnor från hela världen som söker till våra traineeprogram. På företagets webbplats uppmärksammar vi med jämna mellanrum deras arbete och publicerar intervjuer och fallstudier så att alla får ta del av deras tankar kring bland annat teknik och ledarskap. Vi är också med och sponsrar och marknadsför en del andra satsningar som till exempel Female Leader Engineer och Women in manufacturing.Female Leader Engineer är ett initiativ som innebär att kvinnliga ingenjörsstudenter träffas och utbyter erfarenheter. Programmet är till för att öka medvetenheten om vilka utmaningar man kan ställas inför som kvinna i branschen och att utmana gamla strukturer och föreställningar. Det ger också unga kvinnor en chans att bygga upp ett nätverk och dela med sig av sina erfarenheter från att arbeta i vad som av tradition har varit mansdominerade sektorer. Sandvik Coromant vill ge kvinnliga studenter en bred syn på ledarskap, fri från stereotyper, och visa alla ungdomar de möjligheter en karriär inom vår bransch ger.Women in Manufacturing (WiM) är den enda organisationen i USA som helt och hållet är inriktad på att ge stöd till kvinnor som satsat på en karriär inom tillverkningsindustrin. Sandvik Coromant är företagsmedlem i Women in Manufacturing och är med och sponsrar stiftelsen WiM Education Foundation.Det finns en lång rad spännande, utvecklande och välbetalda jobb inom tillverkning och teknik och vi arbetar oförtrutet vidare för att alla ska ha samma förutsättningar att lyckas. Vi har möjlighet att leda branschen i en ny riktning. Därför ställer vi oss bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling och fokuserar på socioekonomiska och miljömässiga aspekter som bidrar till en bättre och mer hållbar värld. Dessutom väljer vi att gå ännu längre och genom ett intensivt internt hållbarhetsarbete genomföra omställningen ”Make the Shift” till år 2030.Sandvik Coromant och Sandvikgruppen ska använda teknik och innovation för att göra skiftet som kommer att driva mer hållbara affärer. Vårt mål är att vara drivande i denna förändring och att vara den innovativa affärspartner våra kunder behöver genom att göra hållbarhet till en del inom alla områden i vår verksamhet, vilket är till fördel för alla, överallt.​ 

 

The Creators: Cykelföretaget Cane Creek/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_CaneCreak_JoshCoaplen.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/sv-se/mww/pages/creators_bicycles.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76004C968D77F99DC2449EEED129922C8383The Creators: Cykelföretaget Cane CreekMöt Josh Coaplen, FoU-chef på det lilla cykelföretaget Cane Creek i USA, vars kreativitet har fått snurr på verksamhetenInnovation
The Creators: Skapandet av InvoMilling/SiteCollectionImages/stories/Technology/T_InvoMilling_2.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/sv-se/mww/pages/creators_invomilling.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76004C968D77F99DC2449EEED129922C8383The Creators: Skapandet av InvoMillingVad utmärker ett kreativt sinne? När det gäller innovationer är en stark lust att åstadkomma förbättringar den drivande kraften. För Stefan Scherbarth på Sandvik Coromant ledde den lusten fram till InvoMilling-tekniken. InnovationGermany
Skaparna: Från hjärtat/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_The Heart_TalGolesworthy.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/sv-se/mww/pages/creators_medical.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76004C968D77F99DC2449EEED129922C8383Skaparna: Från hjärtatIngenting kan stoppa ett kreativt sinne, inte ens ett svagt hjärta. Tal Golesworthy tog en chans på hundra – och lyckades. MedicalInnovation
Lager på lager/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_3DCar_01.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/sv-se/mww/pages/inn_3dcar.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76004C968D77F99DC2449EEED129922C8383Lager på lagerVärldens första 3D-utskrivna bil från Local Motors står inte bara för en ny tillverkningsteknik, utan kan rentav ge oss en föraning om hur framtidens fordonsindustri kommer att se ut. En framtid där slutprodukten anpassas helt efter kundens krav och dessutom går snabbare att tillverka.AutomotiveInnovationUnited States

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies.