-Svenska -SV Inställningar

Inställningar

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Lägre vikt – fler fördelar

Teknik 2019-04-25 Turkka Kulmala

Utmaningen: Vibrationer och de problem de ger upphov till i form av långsammare produktion, sämre ytjämnhet och kortare verktygslivslängd, begränsar ofta funktionen hos långa fräsverktyg. Lösningen: Additiv tillverkning erbjuder ett nytt sätt att reducera vikten på en fräs med 80 % för betydligt bättre prestanda och upp till 200 % ökad produktivitet, i kombination med vibrationsdämpande Silent Tools™-teknik.

​Kombinationen av komplexa komponentegenskaper och djupa hålrum i krävande material är en typisk fräsutmaning i applikationer inom flygindustrin och olje- och gasindustrin. De långa överhäng som krävs i dessa applikationer orsakar ofta flaskhalsar på grund av problem med vibrationer och de prestandaproblem som detta medför.

Sandvik Additive Manufacturing är en ny avdelning inom affärsområdet Sandvik Machining Solutions. Den etablerades 2017 och där har man undersökt nya sätt att ta sig an denna utmaning. Resultatet är Sandvik Coromants nya och lätta fräs CoroMill® 390 i kombination med vibrationsdämpade Silent Tools™-hållare.

Den viktigaste målsättningen var att minska fräsens vikt för att förbättra funktionen vid långa överhäng. Detta hade gått att åstadkomma på flera olika sätt, bland annat genom att använda ett lättare material eller göra hål i skärhållaren. Additiv tillverkning visade sig dock vara den bästa lösningen i detta fall.

​För att maximera den vibrationsdämpande effekten i adaptern och reducera vibrationerna så mycket som möjligt ligger fokus på att minimera massan mellan den vibrationsdämpande mekanismen och skäreggen, och att placera skäreggen så nära dämpkroppen som möjligt.

Med hjälp av additiv tillverkning och användandet av titan minimerar denna nya lösning både massan och avståndet, och ökar därmed spånavverkningshastigheten avsevärt. Fräsen har optimerats topologiskt genom att man har tagit bort så mycket material som möjligt, och man har även bytt material från verktygsstål till titan. Fördelen med det är att man lyckas kombinera låg vikt med styrka.

Designprincipen för skärkroppen var enkel: den belastning som orsakades av skärförloppet analyserades och fräsdesignen optimerades helt enkelt för högsta möjliga styrka.

​Utgångspunkten var en konventionell CoroMill 390-hörnfräs med en diameter på 50 mm och tre skär i storlek 11. Den additiva tillverkningsmetoden gav en 80-procentig viktminskning medan spånavverkningskapaciteten ökade med upp till 200 % vid planfräsning med stora radiella ingrepp. Testmaterialet var SS 2541-03 låglegerat stål med medelhög kolhalt och en hårdhet på 290HB (EN 34CrNiMo6/AISI 4340; MC-kod P2.5.Z.HT). Dessutom kortades också längden på skärkroppen ner för att minska avståndet mellan vibrationsdämparen och skäreggarna.

Bästa prestanda och jämnast skärförlopp uppnås genom att kombinera den nya fräsen med vibrationsdämpande Silent Tools™-teknik. Detta invändiga dämpningssystem består av en tung massa som hålls på plats av gummifjädrar. Systemet skapar en motrörelse mot de vibrationer som uppkommer och minskar dem betydligt.

Sandvik Coromant är ständigt på jakt efter den bästa tekniken för att optimera prestanda vid skärande bearbetning. Additiv tillverkning erbjuder nya och spännande möjligheter att förbättra verktygsutformning och prestanda för specifika förhållanden och applikationer.

 

 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies.