Please select your country! -Svenska -SV Inställningar

Inställningar

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}


2019-03-01

De senaste uppborrningsverktygen klarar upp till fyra operationer med samma verktyg

CoroBore BC från Sandvik Coromant är lättare att beställa och billigare än specialverktyg

Sandvik Coromant, specialister på skärverktyg och verktygssystem, presenterar sitt CoroBore® BC-sortiment (Boring Combination), som består av Tailor Made-verktyg för applikationer med hög volym. Med CoroBore BC blir det möjligt att utföra olika operationer som medelgrov finbearbetning och fasning med samma verktyg. Några av de tillverkare som kan dra fördel av verktygen finns inom fordonsindustrin, allmän verkstadsindustri och anläggningsmaskiner.


CoroBore BC erbjuder ett snabbt och enkelt alternativ när standardverktyg inte klarar specifika krav, men där kostnaden och leveranstiden hos speciallösningar är ett hinder. Processen är snabb eftersom Sandvik Coromants personal använder ett online-program som skapar verktyget automatiskt och genererar information om pris och leverans.

”Produktivitetsfördelarna hos CoroBore BC-verktygen ligger i att man eliminerar onödiga verktygsbyten och förkorta cykeltiderna”, säger Jenny Nilsson, Global Product Manager, Sandvik Coromant. ”En av lösningens styrkor är möjligheten att erbjuda dessa fördelar med mycket kortare framförhållning, tack vare en automatisk process för konstruktion och offertgenerering. Sandvik Coromants representant går helt enkelt igenom de operationer och parametrar som behövs med kunden, och matar in parametrarna i ett webbaserat designgränssnitt. När det är klart genererar systemet verktygskonstruktionen och offerten direkt.”

Tack vare de olika CoroBore BC-alternativen kan ett brett utbud av applikationer för flerstegsborrning utföras. Kun-derna kan välja upp till fyra bearbetningar för samma verktyg (högst två skäreggar per operation). Verktygsdiametrarna ligger från 20 till 200 mm (0,787 till 7,874 tum), medan verktygslängderna kan vara upp till 400 mm (15,75 tum), beroende på kopplingsstorlek. Kopplingsalternativ inkluderar Coromant Capto®, HSK Form A och ISO 9766, liksom ISO/Mas-BT/Cat-V-konor. Det stora utbudet av kopplingsmodeller och storlekar som hanteras möjliggör oftast direkt integration med maskingränssnittet, vilket eliminerar behovet av en separat grundhållare.

CoroBore BC-skärbärarna använder CoroBore-inbyggnadshållare. Jämfört med fasta skärlägen möjliggör den här konfigurationen snabba och effektiva byten av inbyggnadshållare. Eftersom både skäret och skärbäraren är stan-dardlagerartiklar kan de enkelt bytas med kort framförhållning.

Inbyggnadshållarna finns i tre konfigurationer: radiellt och axiellt justerbara, endast axiellt justerbara, eller ej juster-bara. Alla inbyggnadshållare har munstycken för högprecisionstillförsel av skärvätska som klarar skärvätsketryck på upp till 80 bar (1160 PSI), en unik fördel hos skräddarsydda verktyg för flerstegsborrning.

Förutom ISO-standardskär kan CoroBore BC-uppborrningsverktygen monteras med Sandvik Coromants egna CoroBore 111-skär, som finns med optimerade sorter för medelgrov och grov uppborrning. Sandvik Coromants skärsortiment erbjuder produktiva geometrier och sorter för alla typer av material och uppborrningsoperationer.

Sammanfattningsvis ger de unika fördelarna hos CoroBore BC en möjlighet för mekaniska verkstäder att få ett verktyg med kortare ledtider jämfört med specialverktyg, och till ett mycket bättre pris.

För mer information, besök: https://www.sandvik.coromant.com/sv-se/products/corobore_bc/


Sandvik Coromant

Som en del av den globala Sandvikkoncernen är Sandvik Coromant ledande när det gäller verktyg för skärande bearbetning, bearbetningslösningar och kompetens som höjer standarden inom industrin, samt innovationer som efterfrågas inom skärande bearbetning idag och i framtiden. Kompetensutveckling, omfattande investeringar i FoU och starka kundrelationer säkerställer utvecklingen av bearbetningsteknik som förändrar, leder och driver framtidens tillverkning. Sandvik Coromant äger över 3 100 patent över hela världen, har fler än 8 000 anställda och finns i 150 länder.
För mer information gå in på. www.sandvik.coromant.com


Kontaktuppgifter för redaktionella frågor
Kontakt: Nikki Stokes – PR & Advertising – Sandvik Coromant
Tel: +44 (0) 121 504 5422
E-post: nikki.stokes@sandvik.com

Nevena Rasic – Account Director – Publitek
Tel: +44 (0) 208 429 6541
E-post: nevena.rasic@publitek.com

www.sandvik.coromant.com 
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies.