Please select your country! -Svenska -SV Inställningar

Inställningar

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}


2019-06-19

Få maximal produktivitet och bästa möjliga resultat i svarv-ningen

CoroPlus® ToolPath för programvaran PrimeTurning™ har uppdaterats och gör nu operationer och planeringsprocesser ännu snabbare

Tillverkare som använder PrimeTurning™-teknik från Sandvik Coromant, specialisten på skärverktyg och verktygsuppsättningssystem, välkomnar den uppdaterade programvaran CoroPlus® ToolPath för PrimeTur-ning – den kommer nämligen att göra deras operationer och planeringsprocesser ännu snabbare. Program-varan är en del av Sandvik Coromants digitala lösningar från CoroPlus® för verkstäder och gör det enklare att få maximal produktivitet och bästa möjliga resultat i svarvningen.


Den uppdaterade CoroPlus® ToolPath för programvaran PrimeTurning™ vid användning

Svarvningsmetoden för alla riktningar som introducerades av Sandvik Coromant via det unika konceptet PrimeTur-ning™ möjliggjorde ökad spånavverkningshastighet, gav avsevärda tidsbesparingar och ökade produktiviteten samtidigt som många missuppfattningar som rör ställvinklar och spånkontroll klargjordes. Konceptet visade sig vara särskilt effektivt i massproduktionsindustrier som fordonsindustrin. Det passade även perfekt för batchproduktion av komponenter i svårbearbetade material som kräver frekventa omriggningar och verktygsbyten, till exempel inom flygindustrin och inom olje- och gasindustrin.

För att få ut mesta möjliga av processen, däribland effektivare och snabbare programmering, lanserade företaget sin programvara CoroPlus® ToolPath för programvaran PrimeTurning™ vilken nu har förbättrats med nya egenskaper, funktioner och ett användarvänligt gränssnitt. Programvaran finns både som fristående version och som CAM-integrerad version och ger korrekt sort, geometrival och skärdata samtidigt som den säkerställer högsta möjliga produktivitet och livslängd samt det bästa resultatet.

Programvaran PrimeTurning™ ToolPath har många fördelar – bland annat snabbare operationer och planeringsprocesser samt konstant spåntjocklek och korrekt ingång till en komponent, vilket ger bättre bearbetningssäkerhet. Stor kompatibilitet med en lång rad CNC-svarvar som använder ISO-koder och ger därmed automatisk lagring av komponentprofiler i programvaran.

CoroPlus® ToolPath för PrimeTurning™ har nu många nya funktioner som är designade så att alla användare kan få tillgång till alla fördelarna med PrimeTurning™-metoden och verktygen CoroTurn® Prime. Dessutom CoroPlus® ToolPath för PrimeTurning™ stöder profilsvarvning och planfräsning för utvändig svarvning och har redan programmerbar support för längsgående svarvning. Programvaran gör även att CAD-modeller kan importeras (i bland annat STEP- och IGES-format) och har 3D-simulering med kollisionsdetektering.

En viktig ny funktion är ett förbättrat och intuitivt gränssnitt för maskinanvändare som inte har CAM-programvara som stöder PrimeTurning™ eller för de som programmerar på verkstadsgolvet och kan välja att använda stationära eller mobila enheter. Användaren kan i några få enkla steg generera en NC-kod. Efter att användaren specificerat operation, maskinparametrar, detaljer om arbetsstycket och materialinformation rekommenderar programvaran automatiskt de rätta verktygen som ska användas tillsammans med skärdatan. Operatören kan helt enkelt använda den föreslagna lösningen eller justera parametrarna för att få egna anpassade resultat.

Innan den slutgiltiga NC-koden skapas, gör programvaran PrimeTurning™ ToolPath att användaren kan köra en simulering för att kontrollera att inga kollisioner har inträffat och användaren kan även ändra olika parametrar efter behov. Sedan kan användaren generera ett nytt program inom några få sekunder och köra en annan simulering tills användaren är nöjd och kan producera korrekt kod. Programvaran gör att användaren kan stanna var som helst i processen, köra en simulering block för block eller gå tillbaka in i koden.

CoroPlus® ToolPath för PrimeTurning™ är en prenumerationsbaserad programvara. Användare kan få en månads kostnadsfri testperiod för att känna på programvaran på riktigt innan de registrerar sig för en årlig prenumeration.

Gå till https://www.sandvik.coromant.com/sv-se/products/coroplus-toolpath/Pages/primeturning.aspx för mer information.


Sandvik Coromant

Som en del av den globala Sandvikkoncernen är Sandvik Coromant ledande när det gäller verktyg för skärande bearbetning, bearbetningslösningar och kompetens som höjer standarden inom industrin, samt innovationer som efterfrågas inom skärande bearbetning idag och i framtiden. Kompetensutveckling, omfattande investeringar i FoU och starka kundrelationer säkerställer utvecklingen av bearbetningsteknik som förändrar, leder och driver framtidens tillverkning. Sandvik Coromant äger över 3 100 patent över hela världen, har fler än 8 000 anställda och finns i 150 länder.
För mer information gå in på. www.sandvik.coromant.com


Kontaktuppgifter för redaktionella frågor
Kontakt: Nikki Stokes – PR & Advertising – Sandvik Coromant
Tel: +44 (0) 121 504 5422
E-post: nikki.stokes@sandvik.com

Nevena Rasic – Account Director – Publitek
Tel: +44 (0) 208 429 6541
E-post: nevena.rasic@publitek.com

www.sandvik.coromant.com 
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies.