-Svenska -SV Inställningar

Inställningar

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Frässkär och sorter för stål

GC4330 och GC4340

Sorterna GC4330 och GC4340 är CVD-sorter som är optimerade för stålfräsning och ger en påtagligt ökad skärlivslängd och förbättrad bearbetningssäkerhet. GC4330 är första val för grovbearbetning till medelgrov fin planfräsning, medan GC4340 är första val för grov hörnfräsning och spårfräsning​.

Tekniska egenskaper

  • Inveio®-beläggning för bra slitstyrka och lång skärlivslängd
  • Det nya substratet i sorten GC4330 har en väl kontrollerad fördelning av kornstorleken, vilket gör verktygets beteende mer tillförlitligt och förutsägbart.
  • En mer konsekvent livslängd med snävare toleranser för eggrundning (ER).
  • Förbättrad efterbearbetningsteknik som stärker skäret genom att modifiera dess mekaniska egenskaper

Fördelar

  • Ökad skärlivslängd sänker kostnaden per komponent​
  • Den förbättrade bearbetningssäkerheten garanterar förutsägbara prestanda och mindre stilleståndstid​
  • Hög komponentkvalitet


GC1130

Stålfräsningssorten GC1130 är extremt tillförlitlig och ger överlägsna prestanda vid allt från lätt grovbearbetning till finbearbetning av många olika komponentdetaljer, oavsett bearbetningsförhållanden. GC1130 erbjuder lång skärlivslängd, vilket garanterar en förutsägbar och säker fräsprocess.

Fördelar och egenskaper​

  • Garanterar säker bearbetning med lång och förutsägbar skärlivslängd
  • Höga spånavverkningshastigheter och hög tillförlitlighet, också vid utmanande förhållanden som komplicerade verktygsvägar och djupa hålrum
  • Utmärkta prestanda vid både torr och våt bearbetning

Stålfräsning med GC4330 och GC4340

Inveio®-tekniken har tätpackade kristaller som är riktade åt samma håll, vilket skapar en stark barriär mot skärzonen för maximalt värmeskydd. Det har en påtaglig effekt för skärets hållfasthet, slitstyrka och livslängd.

Stålfrässort GC1130

Få djupare inblick i de många användningsområdena för GC1130.

Resultat

Läs om hur de förbättrade egenskaperna gör att GC1130 utklassar andra sorter i kundernas verkstäder.

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Optimerad för stålfräsning

GC1130 tillverkas med Zertivo™, en unik PVD-produktionsteknik, och ökar förutsägbarheten och säkerheten vid fräsning.​

​Hitta din sort

Vårt sortiment av stålskärsorter består av CVD- och PVD-belagda hårdmetallsorter och obelagda cermetmaterial för olika bearbetningsförhållanden.

Stabila förhållanden
Instabila förhållanden
  Låg värme

(Små fräsar
och/eller lågt vc, ae)

Hög värme

(Stora fräsar
och/eller högt vc, ae)

GC1130

Hård PVD-sort med tunn beläggning och Zertivo™-teknik för olika applikationer. Lämplig för allt från lätt grovbearbetning till finbearbetning med medelgod stabilitet vid våt och torr bearbetning. Bra val för komplicerade verktygsvägar och kletande material.

CoroMill® 200: Fräs med runda skär för grovbearbetning vid instabila förhållanden.

CoroMill® 210: Plan- och dykfräsning med hög matning.

CoroMill® 216: Fullradiepinnfräs för grov och medelfin profilfräsning.

CoroMill® 245: Lättskärande planfräs för tung grovbearbetning och spegelblanka ytor.

CoroMill® 300: Fräs med runda skär för grov till medelfin bearbetning vid stabila förhållanden.

CoroMill® 600: Mångsidig profilfräs med runda skär.

CoroMill® 331: Universal skiv- och planfräs.

CoroMill® 345: Första val för högproduktiv planfräsning.

CoroMill® 357: Flereggad planfräs för grovbearbetning.

CoroMill® 365: Säker planfräsning i gjutjärn och stål.

CoroMill® 390: Mångsidiga hörnfräsar och fräsar med rampningsmöjligheter för blandad produktion.

CoroMill® 415: Höghastighetsfräs med liten diameter.

CoroMill® 419: Högmatningsfräs.

CoroMill® 490: Första val för allmän och upprepad fräsning mot skuldra.

CoroMill® 495: Mångsidig fasfräs.

CoroMill® QD: Djup och smal spårfräsning.​

Se hela sortimentet

GC4330

En medelhård CVD-belagd sort (medeltjock till tjock beläggning), utformad för medelfin till grov fräsning vid medelgoda skärförhållanden, för både våt och torr bearbetning.

CoroMill® 200: Fräs med runda skär för grovbearbetning vid instabila förhållanden.

CoroMill® 210: Grovbearbetning med hög matning och hög spånavverkningshastighet.

CoroMill® 245: Universalfräs med pålitliga prestanda.

CoroMill® 300: Plan- och profilfräsar för grovbearbetning till medelfin bearbetning vid instabila förhållanden.

CoroMill® 331: Spårfräsning och avkapning med hög kvalitet.

CoroMill® 345: Förstaval av planfräs för hög produktivitet.

CoroMill® 360: Planfräs för tung bearbetning och extremt tuffa förhållanden i kraftfulla maskiner.

CoroMill® 365: Säker och kostnadseffektiv gjutjärnsbearbetning.

CoroMill® 390: Mångsidiga hörnfräsar och fräsar med rampningsmöjligheter för blandad produktion.

CoroMill® 419: Fräs med fem eggar för rostfritt stål och varmhållfasta superlegeringar.

CoroMill® 490: Första val för allmän och upprepad fräsning mot skuldra.

Visa hela sortimentet

GC4340

En seg CVD-belagd sort (medeltjock beläggning), lämplig för seghetskrävande, medelfin till grov fräsning i både våta och torra applikationer.

CoroMill® 200: Fräs med runda skär för grovbearbetning vid instabila förhållanden.

CoroMill® 210: Grovbearbetning med hög matning och hög spånavverkningshastighet.

CoroMill® 216: Robusta fullradiepinnfräsar för grov till medelfin bearbetning.

CoroMill® 245: Universalfräs med pålitliga prestanda.

CoroMill® 300: Plan- och profilfräsar för grovbearbetning till medelfin bearbetning vid instabila förhållanden.

CoroMill® 331: Spårfräsning och avkapning med hög kvalitet.

CoroMill® QD: Djup, smal spårfräsning och avstickning.

CoroMill® 345: Förstaval av planfräs för hög produktivitet.

CoroMill® 360: Planfräs för tung bearbetning och extremt tuffa förhållanden i kraftfulla maskiner.

CoroMill® 390: Mångsidiga hörnfräsar och fräsar med rampningsmöjligheter för blandad produktion.

CoroMill® 415: Kostnadseffektiv planfräsning med hög matning vid små diametrar.

CoroMill® 419: Fräs med fem eggar för rostfritt stål och varmhållfasta superlegeringar.

CoroMill® 490: Första val för allmän och upprepad fräsning mot skuldra.

Visa hela sortimentet

GC4220

En hård CVD-belagd sort (tjock beläggning), lämplig för hög skärhastighet vid medelfin till grov fräsning med bra stabilitet vid torra förhållanden.

CoroMill® 200: Plan- och profilfräsar för grovbearbetning vid instabila förhållanden.

CoroMill® 245: Flerfunktionsplanfräsar för blandad produktion.

CoroMill® 345: Förstaval av planfräs för hög produktivitet.

CoroMill® 390: Mångsidiga hörnfräsar och fräsar med rampningsmöjligheter för blandad produktion.

CoroMill® 490: Första val för allmän och upprepad fräsning mot skuldra.

Se hela sortimentet

Kompletterande sorter

GC1010

​Mycket hård PVD-belagd sort med tunn beläggning för finbearbetning vid mycket stabila förhållanden och härdade material, för våt och torr bearbetning.

Visa hela sortimentet

CT530

​En medelhård obelagd cermetsort för finbearbetning vid hög skärhastighet vid torra förhållanden.

Visa hela sortimentet

GC2030

Medelhård PVD-belagd sort med tunn beläggning, för kletande material och våt eller torr bearbetning.

Visa hela sortimentet

GC2040

En seg CVD-belagd sort (medeltjock beläggning) för grovbearbetning i seghetskrävande applikationer, för våt eller torr bearbetning, och bra för blandad materialproduktion.

Visa hela sortimentet

GC3040

​Medelhård CVD-belagd (tjock beläggning) sort som är ett komplement till GC4230 i nötande material.

Visa hela sortimentet

M30B

​En seg CVD-belagd (tunn beläggning) sort för bearbetning av turbinblad i seghetskrävande förhållanden och höga skärhastigheter, för våt och torr bearbetning.

Visa hela sortimentet

GC1025

En hård PVD-belagd sort (tunn beläggning) för lätt grovbearbetning till finbearbetning i kletande material, för våt och torr bearbetning.

Visa hela sortimentet

Höjdpunkter

Stålets bearbetbarhet

Ståls bearbetbarhet varierar beroende på legeringselementen, värmebehandlingen och tillverkningsprocesserna.

Made for milling

Du tillverkar de komponenter som formar sakerna runt omkring oss. Vi skapar precisionsverktyg som är speciellt framtagna för fräsning – #MadeforMilling.

Håll fast

Lär dig hur säkerställer att skärlägena är fria från smuts och metallspånor efter bearbetning.

{{"NewsLetter_Subscribe_Header" | translate}}

{{"NewsLetter_Subscribe" | translate}}

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies.