-ไทย -TH การตั้งค่า

การตั้งค่า

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

ข้อมูลบริษัท

Sandvik Coromant ถือกำเนิดมาจาก Sandvik Group และมรดกของเราคือเหล็กกล้า แต่ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของเรานั้นเริ่มต้นขึ้นในปี 1942 เมื่อ Wilhelm Haglund ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายโลหะคาร์ไบด์ในเมืองแซนด์วิคเคน ประเทศสวีเดน ใครจะทราบว่าอีก 70 ปีต่อมาเครื่องมือของเราได้มีการนำไปใช้กันทั่วโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องบิน สมาร์ทโฟน และกระป๋องเครื่องดื่ม


ปัจจุบัน Sandvik Coromant เป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องมือและมีความรู้ความชำนาญด้านอุตสาหกรรมโลหะการระดับโลก ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้น เรามีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมเกิดผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และวิธีการใหม่ๆ ที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและวิธีการคิด ด้วยการลงทุนเป็นจำนวนมากในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและพันธมิตรของเรา Sandvik Coromant จึงสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์ซึ่งคอยขับเคลื่อนมาตรฐานอุตสาหกรรมสู่โลกอุตสาหกรรมยุคใหม่ เราจะพัฒนาโซลูชั่นระบบเครื่องมือ และความรู้เกี่ยวกับงานตัดเฉือนที่สามารถเปลี่ยนแปลง ผลักดัน และขับเคลื่อนอนาคตแห่งการผลิตไปพร้อมกับลูกค้า


ผู้ให้ความรู้

ที่ Sandvik Coromant เราตระหนักถึงปริมาณคาร์บอนที่เราและอุตสาหกรรมของเราได้ทิ้งไว้เบื้องหลังเสมอ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรของเรา และเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่น

Sandvik Coromant มีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั่วโลกเพื่อพัฒนาความรู้และการศึกษาด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่ Wilhelm Haglunds Gymnasium ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเมืองยิมมู ประเทศสวีเดน ที่ได้จัดหลักสูตรการศึกษาด้านเทคนิคเป็นเวลา 3 ปีให้กับนักเรียน เช่น ด้านวิศวกรรม ไอที รวมถึงการวิจัยและพัฒนา อีกตัวอย่างหนึ่งคือ Sandvik Coromant Centre for Machinist Technology ซึ่งตั้งขึ้นใน Northern Alberta Institute of Technology ประเทศแคนาดาเมื่อปี 2008 ศูนย์แห่งนี้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับโรงเรียนที่ต้องการฝึกอบรมนักเรียนช่าง Sandvik Coromant ยังมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยและพัฒนาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชาลเมอร์ส (Chalmers University of Technology) ประเทศสวีเดน ทั้งในสาขาด้านเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต รวมถึงกลศาสตร์ประยุกต์ นอกจากนี้ยังจัดให้มีโปรแกรมอีเลิร์นนิ่งที่ครอบคลุมพร้อมให้บริการด้วย


ความร่วมมือ

เราเชื่อมั่นในความร่วมมือและการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ อีกทั้งเรายังมีความร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์และอากาศยานในทุกประเทศ Sandvik Coromant เป็นสมาชิกของศูนย์วิจัยการผลิตขั้นสูง (Advanced Manufacturing Research Centre: AMRC) ในสหราชอาณาจักซึ่งทำงานร่วมกับพันธมิตรศูนย์วิจัยต่างๆ ดังนี้ Boeing, Rolls-Royce และมหาวิทยาลัยแห่งเชฟฟีลด์ Sandvik Coromant ยังเป็นพันธมิตรกับศูนย์พัฒนาการผลิตขั้นสูงแห่งเครือจักรภพ (Commonwealth Center for Advanced Manufacturing) ในฐานะสมาชิกอุตสาหกรรมก่อตั้ง รวมทั้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งคอนเนตทิคัต (the Connecticut Center for Advanced Technology) และศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต (Manufacturing Technology Center ) ในประเทศสหรัฐอเมริกา


ข้อมูลสรุป

ใกล้ชิดลูกค้า: Sandvik Coromant มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ มากกว่า 150 ประเทศ
เปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ: Sandvik Coromant เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ 6 รายการ
จำนวนพนักงาน: Sandvik Coromant มีพนักงานประมาณ 7,900 คนทั่วโลก
แหล่งความรู้: Sandvik Coromant มีศูนย์การศึกษามากกว่า 20 แห่งทั่วโลกที่พร้อมให้บริการฝึกอบรม หลักสูตร สัมมนา และการสาธิตการปฏิบัติงานจริงให้กับลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย พนักงาน ผู้สอน และนักเรียน
การฝึกอบรมออนไลน์: Sandvik Coromant มีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการตัดเฉือนโลหะผ่านหลักสูตรอีเลิร์นนิ่ง โดยมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมจากผู้ใช้แล้วกว่า 35,000 คน
เจ้าแห่งนวัตกรรม: Sandvik Coromant เป็นเจ้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิบัตรมากกว่า 520 ฉบับในปัจจุบัน
พร้อมให้บริการทุกเมื่อ: Sandvik Coromant พร้อมให้บริการจัดส่งสินค้ามาตรฐานทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง
ความเป็นเลิศที่ได้รับการรับรอง: Sandvik Coromant ได้รับการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน ISO 26623 สำหรับระบบจับยึดเครื่องมือ รวมทั้งเม็ดมีดมาตรฐาน ISO จากโครงการรีไซเคิลที่ได้รับการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรม และมาตรฐาน ISO 13399

ประธานบริษัทของเรา

Wilhelm Haglundปี 1942 - 1953
Sven Wirfeltปี 1953 - 1967
Lars Ivar Hisingปี 1967 - 1974
Olof Axellปี 1974 - 1980
Clas Åke Hedströmปี 1980 - 1994
Lars Petterssonปี 1994 - 2000
Anders Thelinปี 2000 - 2004
Kenneth V. Sundhปี 2005-2009 และ 2011
Tom Erixonปี 2009 - 2011
Klas Forsströmปี 2011 - 2017
Nadine Crauwelsปี 2017 - ปัจจุบัน

การอนุมัติระบบการจัดการ

Sandvik Coromant มีใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001 ระบบการจัดการของเราครอบคลุมเรื่องคุณภาพ,สิ่งแวดล้อม,สุขภาพและความปลอดภัยและสนับสนุนเราในการดูแลลูกค้า,พนักงานและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ISO 9001 ดู / ดาวน์โหลด
ISO 14001 ดู / ดาวน์โหลด
OHSAS 18001 ดู / ดาวน์โหลด
 
We use cookies to enhance the experience on our website. More about cookies.