Please select your country! -ไทย -TH การตั้งค่า

การตั้งค่า

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

 

การที่ Sandvik Coromant มีโอกาสเข้าไปทำธุรกิจในตลาดทั่วโลก ทำให้ได้มุมมองที่ชัดเจนในหลายแง่มุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายภายในทีมงานของเรา ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับมุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อสังคม จะเห็นได้ว่าความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของเรา ครอบครัวของพวกเขา และชุมชนที่พวกเขาเป็นสมาชิกร่วมด้วยนั้น มีความเชื่อมโยงกับระบบค่านิยมและความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้สนับสนุนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ต่างจากในอุตสาหกรรมที่เราดำเนินอยู่

อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าภาคการผลิตจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มตัว แม้จะมีการกล่าวถึงเรื่องการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างยาวนาน แต่ก็ยังไม่เห็นผลอะไรคืบหน้าอย่างที่ควรจะเป็น

มหันตภัยโลกร้อนกลายเป็นประเด็นที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการปลูกฝังผู้คนให้เริ่มหันมาเอาใจใส่และให้ความเคารพต่อธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรยึดถือปฏิบัติกันมานานแล้ว ไม่ใช่รอจนเกิดปรากฏการณ์อันเป็นผลมาจากการเอาคืนของธรรมชาติ และด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญในการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้น เราจึงพยายามอย่างเต็มที่ในการวางรากฐานการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้นเศรษฐกิจและสังคมถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ฝังตัวอยู่ภายในชีวมณฑลของโลก

ภาพประกอบโดย Stockholm Resilience


Click to enlargeClick to enlarge


 

ความร่วมมือและการนำเทคโนโลยีและวัสดุใหม่ๆ มาใช้ จะช่วยให้เราสามารถสร้างกระบวนการผลิตแบบลีนได้ดียิ่งขึ้นซึ่งนำไปสู่การลดการใช้พลังงานได้อย่างมาก นอกจากนี้ กระบวนการตัดเฉือนที่รวดเร็วขึ้น การเปลี่ยนแปลงและการหยุดทำงานที่น้อยลง อายุการใช้งานของเครื่องมือที่ยาวนานขึ้น ปริมาณของเสียที่ลดลง เช่น เม็ดมีด เครื่องมือ วัสดุ และน้ำหล่อเย็นที่รีไซเคิลไม่ได้ สามารถนำมาปรับแต่งเพียงเล็กน้อยก็จะนำไปสู่เศรษฐศาสตร์การผลิตก้าวใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานได้ และเมื่อพิจารณาถึงความเกี่ยวโยงกับพนักงาน คู่ค้า ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของเราแล้ว ก็จะมองเห็นโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจและยังสามารถสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันได้อีกด้วย


 

สำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนของเราไม่ใช่ความคิดที่เพิ่งเกิดขึ้นจากแรงกดดันของสถานการณ์โลกปัจจุบัน เราเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 และในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันให้เกิดกลยุทธ์การรีไซเคิลขึ้น ความมุ่งมั่นในเรื่องรีไซเคิลทำให้เราสามารถรับคืนผลิตภัณฑ์มาหมุนเวียนในกระบวนการผลิตได้ถึง 80% ผ่านทางโครงการรับซื้อคืนของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรับซื้อคืนคาร์ไบด์ของเรา


ตลอดระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมานี้ เราได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของเราอย่างต่อเนื่องและพบว่ามีปริมาณโดยรวมลดลง 20% นอกจากนี้ เรายังมีพลังงานหมุนเวียนพร้อมใช้ในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น และกำลังมองหาวิธีที่จะรวมพลังงานดังกล่าวเข้าไปไว้ในกระบวนการทั้งหมดของเรา รวมถึงปรับปรุงการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้นด้วย


 

เรากำลังปรับเปลี่ยนแผนการขนส่งของเราใหม่และเดินหน้าเข้าสู่การผลิตผลิตภัณฑ์และวัสดุที่เรียกว่า Carbon Neutral Product หรือผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก แต่ผู้ผลิตมีความสมัครใจที่จะดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้านั้น เช่น การปลูกป่า หรือการลดระยะทางการขนส่งสินค้า ฯลฯ เราสร้างและปรับปรุงโรงงานของเรา รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในลักษณะที่ยั่งยืน เพื่อการใช้งานที่ยาวนานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยต่อพนักงานและแขกผู้มาเยือนเป็นสำคัญ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการของเราเพื่อโครงการโรงงานสีเขียวและการนำมาใช้งาน

การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและกระบวนการทำงานที่เชื่อถือได้ถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในอุตสาหกรรมนี้ และเมื่อรวมเข้ากับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถส่งมอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงและเต็มไปด้วยความสะอาดและปลอดภัยให้กับพนักงานและลูกค้าได้เป็นผลสำเร็จ

อนาคตอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งอาจมีทั้งดีและไม่ดี โดยองค์การสหประชาชาติคาดว่าผู้ลี้ภัยจากสภาพภูมิอากาศจะมีจำนวนมากถึง 200 ล้านคนภายในปี 2050 ในขณะที่สถานการณ์อาจเลวร้ายกว่านั้นเมื่อพิจารณาการคาดการณ์ทางวิทยาศาสตร์ของจริง

นักวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจในปรากฏการณ์เรือนกระจกมาเป็นเวลายาวนานร่วมสามในสี่ของศตวรรษ แต่อาจประเมินความเสียหายที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์อันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำเกินไป รายงานเรื่อง Our Common Future หรืออนาคตร่วมกันของเรา (หรือที่รู้จักกันว่าเป็นรายงานของ Brundtland) ได้ให้แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ว่า "การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่ทำให้ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นต่อไปต้องลดลง"

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงแบบทีละขั้นตอนเพื่อทำให้โรงงานผลิตขนาดใหญ่ที่สุดของเรามีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

อนาคตร่วมกันของเรา


 

ขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง

เรามีโอกาสที่จะผลักดันอุตสาหกรรมให้ก้าวสู่ทิศทางที่ดีขึ้น นี่คือเหตุผลที่เราประกาศสนับสนุนความตกลงปารีสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาคมโลก (Paris Climate Agreement) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังเลือกที่จะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งและขับเคลื่อนพลังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่อยู่ภายในเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในปี 2030

เรากำลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างแข็งขัน และจะเดินหน้าอย่างไม่มีวันหันหลังกลับแม้ว่าเส้นทางนี้จะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เราพยายามอนุรักษ์และช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดำรงอยู่และมีความมั่นคงในระยะยาวสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป

นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งการพัฒนาเทคโนโลยีที่ออกแบบมาโดยไม่ได้หวังผลกำไรเป็นหลัก แต่คำนึงถึงผู้คนและโลกของเรา ธรรมชาติแสวงหาความสมดุล และเป้าหมายของเราคือการให้ความเคารพและรักษาธรรมชาติไว้ให้ได้

Sandvik Coromant พร้อมด้วยกลุ่มบริษัท Sandvik มีความมุ่งมั่นที่จะใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จะผลักดันธุรกิจให้มีความยั่งยืนมากขึ้น เป้าหมายของเราคือการเป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในโลกนวัตกรรมใหม่ที่ลูกค้าต้องการ โดยการสร้างความยั่งยืนในทุกด้านของธุรกิจเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับทุกคนในทุกแห่งหน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราจึงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 ประการสำหรับปี 2030:


 

 
  • เราจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่โมเดลธุรกิจแบบวงกลม (Circular Business Model) มากขึ้น รวมถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายของเราคือสร้างการหมุนเวียนให้เกิดขึ้นมากกว่า 90%
  • เราจะยึดมั่นในพันธกิจนี้เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ โดยเรามีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนความคิดและผลลัพธ์ในการดำเนินธุรกิจของเราเพื่อลูกค้าของเรา และร่วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
  • เราต้องการมาตรฐานสูงสุดสำหรับบุคลากรและเราจะก้าวเดินตามมาตรฐานเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ เป้าหมายของเราคือปลอดซึ่งอันตรายหรือลดอันตรายให้เป็นศูนย์
  • เราให้ความสำคัญในเรื่องของจริยธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็นผู้นำในตลาดอย่างยุติธรรมและพร้อมเปิดกว้างเสมอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "การเปลี่ยนแปลง"บรรดาผู้นำของโลกต่างให้ความสำคัญกับ 17 เป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ Sandvik Coromant เองนั้นก็ได้กำหนดเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทมากที่สุดและเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน

เรียนรู้วิธีสนับสนุนเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ


 

 

 
We use cookies to enhance the experience on our website. More about cookies.