Please select your country! -ไทย -TH การตั้งค่า

การตั้งค่า

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

การตัดเฉือนแบบดิจิตอล
ด้วย CoroPlus®

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลอย่างรวดเร็วของสังคมเป็นการเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมการผลิตสามารถเอาชนะความท้าทาย ลดการสูญเสียทรัพยากร เวลา และข้อมูล ตลอดจนสร้างผลกำไรได้มากยิ่งขึ้น

ความท้าทายในกระบวนการผลิตของคุณคืออะไร

ลดจำนวนชิ้นงานที่เสีย

วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือตัดเฉือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลดระยะเวลาการติดตั้ง

เพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิตปริมาณน้อย

อุดช่องว่างทางทักษะของบุคลากร

เศษวัสดุเหลือทิ้งทำให้เกิดความเสียหายต่อคุณมากเพียงใด

เศษวัสดุจะทำให้เครื่องจักรในโรงงานไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สถานการณ์ทั่วไปที่นำไปสู่การเกิดเศษวัสดุ ได้แก่ การใช้เครื่องมือผิด ข้อผิดพลาดของผู้ใช้ในการตั้งโปรแกรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถตรวจพบได้ในวัตถุดิบซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการตัดเฉือนที่ไม่อาจคาดการณ์ได้

ดึงคันโยกด้านล่างเพื่อดูว่าเศษวัสดุส่งผลกระทบต่อผลกำไรของคุณอย่างไร

4000 ยูโร
ค่าความเสียหายจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง

ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการเกิดเศษวัสดุ

CoroPlus® ToolGuide

มีเครื่องมือและค่าการตัดที่จะช่วยให้งานตัดเฉือนของคุณมีประสิทธิภาพ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CoroPlus® ToolGuide

CoroPlus® ToolLibrary

สร้างชุดเครื่องมือตัดเสมือนจริงด้วยการโปรแกรมและการจำลองการทำงานของ CAM คุณภาพสูงที่ผ่านการรับรองด้านคุณภาพ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CoroPlus® ToolLibrary

CoroPlus® ToolPath

สร้างโปรแกรม NC คุณภาพสูงสำหรับร่องแหวนซีลรวมถึงการกลึงและการกัดเฟืองและร่องฟันแบบรอบทิศทาง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CoroPlus® ToolPath

Silent Tools™ Plus

ช่วยตรวจสอบกระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันการเกิดเศษวัสดุเมื่อทำการกลึงในที่มีระยะยื่นยาว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Silent Tools™ Plus

Coromant Capto® DTH Plus

รักษาเสถียรภาพในกระบวนการทำงานที่มีการหมุนเครื่องมือในเครื่องกลึงอัตโนมัติโดยใช้ตัวจับยึดเครื่องมือแบบหมุนที่มีการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Coromant Capto® DTH Plus

CoroPlus® ProcessControl

ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือแบบเรียลไทม์และรักษาเสถียรภาพของกระบวนการทำงาน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CoroPlus® ProcessControl

เครื่องมือของคุณได้รับการซ่อมบำรุงอย่างเหมาะสมหรือไม่

บริการที่วางแผนมาเป็นอย่างดีจะช่วยให้เครื่องมือและเครื่องจักรของคุณอยู่ในสภาพที่ดี การรอรับบริการซ่อมบำรุงที่นานเกินไปอาจทำให้เครื่องมือเกิดความเสียหายอย่างหนัก ส่วนการทำการซ่อมบำรุงบ่อยเกินไปก็จะทำให้เครื่องมือตัดเฉือนไม่ผลิตเศษออกมาและไม่เกิดรายได้

วางแผนการซ่อมบำรุงอย่างเหมาะสมโดยลากไอคอนสีเหลืองบนกรอบเวลา 6 เดือนด้านล่าง แล้วลองดูความแตกต่างระหว่างการตัดเฉือนที่ยากลำบากกับการตัดเฉือนที่มีการวางแผนอย่างรัดกุม

ม.ค. การใช้เครื่องมือมากเกินไปเป็นเหตุให้อุปกรณ์มีความเสี่ยงที่จะชำรุดเสียหายมากขึ้น การบำรุงรักษาก่อนเวลาอันควรจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง เหมาะสมที่สุด 1 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
คุณต้องทำการบำรุงรักษาเพิ่มอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยปรับรอบการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

CoroPlus® ToolGuide

รับคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือตามข้อกำหนดของเครื่องมือ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CoroPlus® ToolGuide

CoroPlus® ToolLibrary

รับรายละเอียดที่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องมือตัดสำหรับการโปรแกรมและการจำลองการทำงานของ CAM

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CoroPlus® ToolLibrary

Coromant Capto® DTH Plus

รับข้อมูลแจ้งเตือนให้ดำเนินการบำรุงรักษาจากตัวจับยึดเครื่องมือแบบหมุน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Coromant Capto® DTH Plus

CoroPlus® ProcessControl

ตรวจจับการปะทะและหยุดการตัดเฉือนโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องซ่อมเครื่องจักรราคาแพงโดยไม่จำเป็น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CoroPlus® ProcessControl

CoroPlus® MachiningInsights

รับรายละเอียดโดยรวมเกี่ยวกับสาเหตุของการหยุดทำงานและประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของเครื่องจักร

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CoroPlus® MachiningInsights

งานแบบแมนนวลส่งผลกระทบต่อผลกำไรของคุณอย่างไร

เครื่องมือตัดเฉือนที่ไม่ผลิตเศษออกมาคือเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตต่ำได้แก่งานแบบแมนนวลที่กินเวลา

ความสูงกึ่งกลางของเม็ดมีดมีผลต่อคุณภาพผิวงานและอายุการใช้งานของเครื่องมือเมื่อทำการกลึงที่มีระยะยื่นยาว ปรับความสูงกึ่งกลางด้วยการหมุนเครื่องมือ แล้วดูผลลัพธ์ที่จะได้ในแง่ของอายุการใช้งานและผลกำไร

อายุการใช้งาน

20 นาที

  • วัสดุ: ISO P
  • การทำงาน: การกลึงใน
  • ลักษณะการตัดเฉือน: ง่าย
ลากเครื่องมือเพื่อปรับมุม
ราคาชิ้นงาน
ผลกำไร ต้นทุนการผลิต

ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยลดช่วงเวลาเดินเปล่าของเครื่องจักร

CoroPlus® ToolGuide

รับเครื่องมือที่เหมาะสมและค่าการตัดที่ถูกต้อง ผลลัพธ์: ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการตั้งแต่งานชิ้นแรกโดยไม่มีการหยุดทำงานหรือต้องแก้ไขข้อผิดพลาดในเครื่องจักร

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CoroPlus® ToolGuide

CoroPlus® ToolLibrary

พร้อมให้ข้อมูลเครื่องมือที่ถูกต้อง ไม่ต้องเสียเวลาหารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือเอง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CoroPlus® ToolLibrary

CoroPlus® ToolPath

ตั้งโปรแกรมอย่างรวดเร็วด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับร่องแหวนซีล เฟือง และร่องฟัน รวมถึงการกลึง วิธีการทำงานและเครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยลดจำนวนเครื่องมือที่ต้องปรับตั้งและต้องเปลี่ยนต่อคุณลักษณะลงได้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CoroPlus® ToolPath

Silent Tools™ Plus

ปรับความสูงกึ่งกลางของเม็ดมีดอย่างรวดเร็วด้วยตัวแสดงผลแบบดิจิตอล

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Silent Tools™ Plus

Coromant Capto® DTH Plus

เปลี่ยนเครื่องมือในเครื่องจักรอย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรด้วยตัวจับยึดเครื่องมือแบบหมุนแบบเปลี่ยนเร็ว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Coromant Capto® DTH Plus

คุณใช้เวลาในการเปลี่ยนล็อตการผลิตมากเกินไปหรือไม่

การทำให้เครื่องจักรทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อต้องทำการผลิตปริมาณน้อยและมีการเปลี่ยนชิ้นงานบ่อย

คลิกผลิตภัณฑ์ CoroPlus® เพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยลดเวลาที่ใช้ในการออกแบบและการวางแผนรวมถึงการปรับตั้งและการตัดเฉือนได้อย่างไร

เวลาที่ใช้ตามปกติ
เวลาที่ใช้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ CoroPlus
0% เวลาการผลิตที่ลดลง
สีเหลือง การออกแบบและการวางแผน สีแดง เวลาที่ใช้ในการปรับตั้ง สีเขียว การตัดเฉือน

ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการปรับตั้ง ทำให้การตัดเฉือนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดเวลาที่ใช้ในการตั้งโปรแกรม CAM

CoroPlus® ToolGuide

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปริมาณน้อยที่ต้องค้นหาระบบเครื่องมือตัดบ่อยครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CoroPlus® ToolGuide

CoroPlus® ToolLibrary

พร้อมให้ข้อมูลเครื่องมือที่ถูกต้อง ไม่ต้องเสียเวลาหารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือเอง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CoroPlus® ToolLibrary

CoroPlus® ToolPath

ทำการตัดเฉือนขั้นสูงบริเวณร่องแหวนซีล เฟือง และร่องฟัน รวมถึงการกลึงได้โดยใช้ซอฟต์แวร์สร้างโค้ด CNC

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CoroPlus® ToolPath

Silent Tools™ Plus

ปรับความสูงกึ่งกลางของเม็ดมีดอย่างรวดเร็วด้วยตัวแสดงผลแบบดิจิตอล

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Silent Tools™ Plus

Coromant Capto® DTH Plus

เปลี่ยนเครื่องมือในเครื่องจักรอย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรด้วยตัวจับยึดเครื่องมือแบบหมุนแบบเปลี่ยนเร็ว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Coromant Capto® DTH Plus

CoroPlus® MachiningInsights

ระบุต้นเหตุของความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต นำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ และกำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CoroPlus® MachiningInsights

คุณสามารถระบุปัญหาในการตัดเฉือนได้หรือไม่

บริษัทหลายแห่งประสบปัญหาช่องว่างด้านความสามารถเมื่อบุคลากรผู้มีประสบการณ์เกษียณอายุออกไปพร้อมกับความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม

ฟังเสียงการตัดเฉือนด้านล่างแล้วจับคู่เสียงดังกล่าวกับคำอธิบายที่ถูกต้อง ลากและวางกล่องเล่นเสียงสีเหลืองลงในกล่องคำอธิบาย กดปุ่มวิเคราะห์เพื่อดูผลลัพธ์

  • ดอกสว่านเคลือบเพชร CBD ในวัสดุ ISO N
  • งานกลึงที่มีระยะยื่นยาวทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพผิวงาน
  • การทำงานที่ราบรื่นของ PrimeTurning™
  • ดอกเอ็นมิลที่มีการสั่นสะท้านซึ่งเป็นผลมาจากความยาวพิกัด
  • งานกัดที่มีระยะยื่นยาวกับกระบวนการตัดเฉือนที่ดี
  • การคว้านผิวสำเร็จที่มีการสั่นสะท้านเนื่องจากมีระยะยื่นยาว
  • การกัดร่องด้วยหัวกัดแบบจาน
คุณได้คะแนน 0 เต็ม 0

ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับช่องว่างทางทักษะในอุตสาหกรรม

CoroPlus® ToolGuide

รับเครื่องมือและค่าการตัดที่แนะนำสำหรับแต่ละงาน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CoroPlus® ToolGuide

CoroPlus® ToolLibrary

สร้างชุดเครื่องมือเสมือนจริงโดยใช้ข้อมูลเครื่องมือที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยรับประกันประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของเครื่องมือในชุดเครื่องมือ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CoroPlus® ToolLibrary

CoroPlus® ToolPath

ทำการตั้งโปรแกรมขั้นสูงสำหรับร่องแหวนซีล เฟือง และร่องฟัน รวมถึงการกลึงได้ แม้ไม่มีประสบการณ์ในการตั้งโปรแกรมคุณลักษณะเฉพาะ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CoroPlus® ToolPath

Silent Tools™ Plus

รับข้อมูลแบบเรียลไทม์จากภายในชิ้นงานเพื่อช่วยให้ทำการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Silent Tools™ Plus

Coromant Capto® DTH Plus

ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำจากตัวจับยึดเครื่องมือแบบหมุนเพื่อช่วยวางแผนการซ่อมบำรุง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Coromant Capto® DTH Plus

CoroPlus® ProcessControl

ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการทำงาน เพื่อกระบวนการตัดเฉือนที่มีเสถียรภาพ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CoroPlus® ProcessControl
 
 
We use cookies to enhance the experience on our website. More about cookies.