Please select your country! -ไทย -TH การตั้งค่า

การตั้งค่า

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

เลือกเครื่องมือที่ใช่ เพื่อให้คืนทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เลือกเครื่องมือที่ใช่ เพื่อให้คืนทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

มาร่วมมือกันเพื่อทำให้เครื่องจักรของคุณคืนทุนได้รวดเร็วยิ่งกว่าเดิม

เริ่มต้นอย่างถูกต้องตั้งแต่ก้าวแรก

ในสถานการณ์ทั่วๆ ไป การวางแผน การลงทุน และการเตรียมงานเป็นสิ่งที่ต้องเริ่มทำก่อนการติดตั้งและการผลิต
แผนภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่า การใช้เวลาวางแผนล่วงหน้ามากขึ้น จะทำให้การเตรียมงานมีความราบรื่นและกระบวนการผลิตหยุดชะงักน้อยที่สุด

ความพยายาม

มาค้นพบประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากวิธีการในแบบของ Sandvik Coromant

วิธีการทั่วไป

 • ให้ความสำคัญกับราคา

วิธีการของ Sandvik Coromant

 • ให้ความสำคัญกับต้นทุนการผลิตต่อชิ้นงานเทียบกับ
  ราคาของเครื่องจักรและเครื่องมือ
 • ประสานงานกับทุกฝ่าย
 • การเปรียบเทียบโซลูชั่นทางเทคนิค
 • การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

วิธีการทั่วไป

 • การแก้ปัญหา
 • เครื่องมือใหม่ทำให้เกิดต้นทุนเพิ่มเติม
 • การเพิ่มประสิทธิภาพ

วิธีการของ Sandvik Coromant

 • การทำงานตามแผนรวดเร็วขึ้น
 • ลดความวุ่นวาย
 • คุณภาพของชิ้นงานถูกต้อง

วิธีการทั่วไป

 • ต้นทุนการผลิตต่อชิ้นสูง
 • มีแรงกดดันสูงในการผลิตชิ้นงาน
 • ระยะเวลาในการส่งมอบชิ้นงานใหม่
 • เครื่องจักรทำงานหนัก
 • การดับเพลิง

วิธีการของ Sandvik Coromant

 • ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด

การวางแผน

การทำงานตามแผน

การผลิต

ระยะเวลาคืนทุน

มาค้นพบประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากวิธีการในแบบของ Sandvik Coromant

วิธีการทั่วไป

 • ให้ความสำคัญกับราคา

วิธีการของ Sandvik Coromant

 • ให้ความสำคัญกับต้นทุนต่อชิ้นงานเทียบกับราคาของเครื่องมือและเครื่องจักร
 • ประสานงานกับทุกฝ่าย
 • การเปรียบเทียบโซลูชั่นทางเทคนิค
 • การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

วิธีการทั่วไป

 • การแก้ปัญหา
 • เครื่องมือใหม่ทำให้เกิดต้นทุนเพิ่มเติม
 • การเพิ่มประสิทธิภาพ

วิธีการของ Sandvik Coromant

 • การทำงานตามแผนรวดเร็วขึ้น
 • ลดความวุ่นวาย
 • คุณภาพของชิ้นงานถูกต้อง

วิธีการทั่วไป

 • ต้นทุนการผลิตต่อชิ้นสูง
 • มีแรงกดดันสูงในการผลิตชิ้นงาน
 • ระยะเวลาในการส่งมอบชิ้นงานใหม่
 • เครื่องจักรทำงานหนัก
 • การดับเพลิง

วิธีการของ Sandvik Coromant

 • ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด

เมื่อคุณจับมือกับทีมงานที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มกระบวนการ การทำงานของคุณจะมีประสิทธิภาพและสร้างผลกำไรได้ดียิ่งขึ้นเมื่อติดตั้งเครื่องจักรเรียบร้อย

คำตอบของเราในด้านการลงทุนกับเครื่องจักร

ความร่วมมือคือรากฐานสู่ความสำเร็จของการผลิต เราพร้อมที่จะช่วยคุณระบุสิ่งที่คุณต้องการในปัจจุบัน รวมถึงค้นหาโอกาสใหม่ๆ ที่เครื่องจักรของคุณสามารถตอบสนองได้

เราพร้อมช่วยเหลือคุณตั้งแต่ต้นจนจบ

ประเมิน

การประเมินชิ้นงาน กระบวนการ และรูปแบบการใช้งาน

ศึกษาวิจัย

ช่วยเหลือในการวิจัยด้านเวลาและต้นทุนต่อชิ้นงาน

ปรับแต่ง

ปรับแต่งชุดเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการด้านการตัดเฉือนของคุณ

ช่วยเหลือ

การให้ความช่วยเหลือด้านการใช้งานเครื่องมือที่หน้างาน

ฝึกอบรม

ปรับแต่งโครงการฝึกอบรมในการใช้งานเครื่องจักรและเครื่องมือใหม่สำหรับผู้ปฏิบัติงานของคุณ

เครือข่ายทั่วโลก

ศูนย์วิจัยและทดสอบทั่วโลก พร้อมเครือข่ายทีมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก

คำนวณความสำเร็จของการลงทุน

การตัดสินใจที่ถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนแรกจะช่วยให้คุณสามารถประหยัดเวลาอันมีค่า พร้อมทั้งเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนของคุณได้อย่างชัดเจน ใช้โปรแกรมคำนวณของเราเพื่อช่วยในกระบวนการลงทุนกับเครื่องจักรของคุณ

คำนวณความสำเร็จของการลงทุน

วิเคราะห์การลงทุนและชิ้นงาน พร้อมทั้งคำนวณค่าใช้จ่ายที่ประหยัดลงไปได้อย่างง่ายดายด้วย Payback Calculator

คำนวณการคืนทุน

ใส่มูลค่าการผลิตของคุณ เพื่อคำนวณความสามารถในการทำกำไรของเครื่องมือตัดเฉือนโลหะของคุณ

เศรษฐศาสตร์การผลิต

คำนวณว่าคุณจะสามารถเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนจากการซื้อ Coromant Capto® ของคุณให้มีมูลค่าสูงสุดได้อย่างไร

เร็วยิ่งขึ้น คุ้มทุนยิ่งกว่า

เครื่องจักรรูปแบบใดที่เหมาะกับคุณที่สุด

จำนวนของแกน

ระบบเชื่อมต่อของสปินเดิล

ระบบเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ

ป้อมมีดแบบแกน Y/ครึ่งป้อม

ปั๊มแรงดันสูง

ระบบเชื่อมต่อป้อมมีด

สปินเดิลที่สอง/ตัวหมุนด้านล่าง

ต้องการเครื่องจักรที่ทำงานได้ 5 แกนหรือไม่ หรือต้องการเครื่องจักรแนวตั้งที่ทำงาน 3 แกน หรือต้องการอะไรที่อยู่ระหว่างกลาง เช่น การกลึงอเนกประสงค์ด้วยเครื่องมือแบบหมุน การวางแผนซื้อเครื่องจักรจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายๆ อย่าง รวมทั้งรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนแรก เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนกับเครื่องจักรของคุณจะประสบความสำเร็จ

ค้นหาคำตอบเพื่อลดระยะเวลาคืนทุนให้กับเครื่องจักรใหม่ของคุณ

ระยะเวลาในการคืนทุนจะสั้นลงหากเครื่องจักรสามารถผลิตชิ้นงานได้ทันทีตั้งแต่วันแรก อย่าลืมใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรของคุณจะสามารถสร้างผลกำไรให้กับคุณได้ตั้งแต่วันแรก

ระบบเปลี่ยนเร็ว

ระบบเปลี่ยนเร็วช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนและปรับตั้งเครื่องมือได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้เครื่องจักรของคุณใช้เวลากับการทำงานได้มากขึ้น

ความท้าทาย
การใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร
คำตอบ
ระบบเปลี่ยนเร็ว

ค้นพบคำตอบ:
Coromant Capto®
ระบบจับยึด QS™
CoroTurn® SL

ถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้

ระบบเครื่องมือแบบถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ ทำให้สามารถใช้งานเครื่องมือประกอบได้หลากหลายรูปแบบที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน ช่วยลดความจำเป็นในการสั่งซื้อเครื่องมือออกแบบเฉพาะที่ต้องใช้เวลานาน

ความท้าทาย
การบริหารจัดการเครื่องมือ
คำตอบ
ระบบเครื่องมือแบบถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้

ค้นพบคำตอบ:
Coromant Capto®
Coromant® EH
CoroTurn® SL

ระบบเครื่องมือลดแรงสั่นสะท้าน

ระบบเครื่องมือลดแรงสั่นสะท้านช่วยลดการสั่นสะท้านสำหรับงานที่ต้องใช้ระยะยื่นยาว ส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้มากขึ้น

ความท้าทาย
การสั่นสะท้าน
คำตอบ
ระบบเครื่องมือลดแรงสั่นสะท้าน

ค้นพบคำตอบ:
Silent Tools™

ระบบตัดเฉือนแบบดิจิตอล

ระบบตัดเฉือนแบบดิจิตอลช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า รวมทั้งยังช่วยให้การตัดสินใจมีความถูกต้องและอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล

ความท้าทาย
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
คำตอบ
ระบบตัดเฉือนแบบดิจิตอล

ค้นพบคำตอบ:
CoroPlus®

 
 
We use cookies to enhance the experience on our website. More about cookies.