Please select your country! -ไทย -TH การตั้งค่า

การตั้งค่า

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

ประเมิน​​โรงงานสีเขียวและสถานปฏิบัติงานที่ยั่งยืนด้วยเครื่องมือชุดเดียว

นวัตกรรม 2020-04-28 Sandvik Coromant

เครื่องมือประเมินโรงงานสีเขียวและสถานปฏิบัติงานที่ยั่งยืนจาก Sandvik Coromant ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และการสร้างของเสียจากการผลิต ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

​​​การหมุนเวียนทรัพยากรและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม


แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สมบูรณ์แบบนั้นอาจไม่มีอยู่จริง แต่ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรามุ่งมั่นที่จะทำให้ได้ แม้ว่าอุตสาหกรรมโลหะการจะมีลักษณะอนุรักษ์นิยม แต่ Sandvik Coromant ฉีกกรอบของกฎเกณฑ์ดังกล่าวด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกตลอดทั่วทั้งห่วงโซ่มูลค่าของการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้า คู่ค้า และผู้ร่วมงานของเรา และในตอนนี้เรากำลังเดินหน้าก้าวไปอีกขั้น การที่จะเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนั้นหมายความว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกอยู่ตลอดเวลา และหากไม่ใช้เครื่องมือที่ชาญฉลาดและล้ำสมัยเข้าช่วย ก็อาจไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ในฐานะบริษัทที่เชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสนับสนุนเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (UN) และความตกลงปารีสว่าด้วยสภาพอากาศ (Paris Climate Agreement) Sandvik Coromant จึงได้ริเริ่มพัฒนาเป้าหมายต่างๆ เป็นการภายใน (ซึ่งในภายหลังได้แยกออกมาเป็นกลุ่มกิจกรรมภายในที่เรียกกันว่า Make the Shif) หรือกลุ่มสร้างความเปลี่ยนแปลง) แต่มีคำถามเกิดขึ้นว่าเราจะวัดความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าวได้อย่างไร วิธีเดียวที่จะสามารถประเมินประสิทธิภาพบริษัทขอเราได้อย่างเป็นรูปธรรม คือการติดตามการทำงานของโรงงานและสถานปฏิบัติงานของเราทั่วโลก เราต้องการแหล่งข้อมูลที่มีความสม่ำเสมอและเชื่อถือได้ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต แต่ปัญหาคือเครื่องมือแบบนี้ไม่มีในโลก จวบจนถึงเมื่อปีที่ผ่านมาเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการผลิตอย่างยั่งยืน

 เมื่อปี 2018 องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้จัดประชุมชาติสมาชิก (Conference of the Parties - COP) ว่าด้วยเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 23 ณ เมืองบอนน์ ประเทศเยอรมนี และหลังจากนั้นไม่นานแนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือประเมินความยั่งยืนด้วยตนเองก็เริ่มก่อตัวเป็นรูปร่าง เครื่องมือนี้จะต้องครอบคลุมในหลายด้านและสะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลมีความแม่นยำสูง และด้วยความที่เป็นเครื่องมือประเมินจึงจำเป็นต้องมาพร้อมระบบให้คะแนน นี่คือที่มาของเครื่องมือสำหรับโรงงานสีเขียวและสถานปฏิบัติงานที่ยั่งยืน 

​Sandvik Coromant นำเครื่องมือนี้มาใช้เป็นการภายในเมื่อปีก่อน โดยใช้กับโรงงานและสถานปฏิบัติงานของเราจำนวน 16 แห่งทั่วโลก เครื่องมือนี้แบ่งการประเมินออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่: สุขภาพและความปลอดภัย, ทรัพยากร, สภาพแวดล้อมในการทำงาน, การปล่อยก๊าซและสร้างของเสีย, ไซต์งาน อาคาร และโครงสร้างภายใน และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือ การผลิต ระบบให้คะแนนจะวัดผลออกเป็น 6 ระดับโดยอ้างอิงจากความมีส่วนร่วมของสถานที่นั้นๆ ตั้งแต่ "มีการเริ่มต้นดำเนินการในสถานที่" ไปจนถึง "ปฏิบัติได้ดีเยี่ยม" และ "พร้อมรองรับอนาคต" เมื่อเชื่อมโยงแต่ละด้านเข้าด้วยกันก็จะทำให้ได้ค่า KPI หรือตัวชี้วัดจำนวนมากที่อาจแตกต่างกันออกไป และค่าประสิทธิภาพที่ประกอบรวมกันอันส่งผลโดยตรงต่อด้านนั้นๆ รวมถึงระดับภาพรวมของวิธีการทำงานในลักษณะที่เป็นโครงสร้างมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่เก็บรวมรวมข้อมูลเท่านั้น แต่เครื่องมือจะแสดงข้อมูลสำคัญ ความเสี่ยง และคำแนะนำในการตัดสินใจอื่นๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมให้กับผู้จัดการโรงงานและหัวหน้าผู้ดูแลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกไตรมาส 


สำหรับแนวทางการหมุนเวียนอย่างครบวงจรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น ประกอบด้วยการดัดแปลงของเก่ามาใช้ใหม่ การรีไซเคิล และการลดปริมาณของเสียทุกประเภท ได้แก่: การกู้คืนความร้อนส่วนเกินกลับมาใช้ใหม่, การใช้หลอดไฟ LED, การใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์และแหล่งพลังงานอื่นๆ ที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล, การรีไซเคิลเพื่อทดแทนการสั่งวัตถุดิบใหม่, การติดตั้งเซ็นเซอร์ในตัว ไปจนถึงการเลิกนิสัยการใช้แก้วกระดาษในสถานที่พักผ่อน โดยทุกย่างก้าวสู่ความยั่งยืนไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดล้วนสร้างความแตกต่างได้ และเครื่องมือโรงงานสีเขียวและสถานปฏิบัติงานที่ยั่งยืนมุ่งหมายที่จะเก็บบันทึกข้อมูลและแสดงให้เห็นว่าสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ส่งผลต่อภาพใหญ่ได้อย่างไร เครื่องมือนี้จะช่วยให้เราสามารถวัดสถานะความยั่งยืนของไซต์งานและจัดการกับทุกความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปฏิบัติตามการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโรงงานและสถานปฏิบัติงานของเราในลักษณะที่พนักงานและผู้มาเยือนได้มีส่วนร่วม พร้อมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและทันสมัยไว้ดังเดิม 

ใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อสร้างต้นทุนการผลิตที่สะอาดยิ่งกว่าเดิม

เรามุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมนี้ร่วมมือและเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน โดยเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและโซลูชั่นประหยัดพลังงาน เป้าหมายหลักสองประการของ Sandvik Coromant สำหรับปี 2030 คือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยการรีไซเคิลหรือลดการใช้พลังงานในการปฏิบัติงาน (ปีละ 2.5%) และเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้น การหมุนเวียนครบวงจรและการลดผลกระทบจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ลงครึ่งหนึ่งของเรา คือส่วนหนึ่งในเป้าหมายหลักของแนวทางสร้างความเปลี่ยนแปลง ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเป้าหมายทั้งในระดับองค์กร ระดับแผนก และระดับไซต์งาน 


สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนของเรา 

 

 

Lighter than air/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_Airlander_01.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/th-th/mww/pages/inn_airlander.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B7600BA92630324C4674BB757BC49FD1B89A3Lighter than airThe new giant of the skies, the Airlander 10, blends the features of fixed-wing aircraft and helicopters with lighter-than-air technology. InnovationGreat Britain
More is more/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_BigData_1.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/th-th/mww/pages/inn_bigdata.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B7600BA92630324C4674BB757BC49FD1B89A3More is moreInnovation. Big data is not just a resource to fight crime, predict virus outbreaks and optimize wind turbines. The ability to analyze large amounts of information also offers opportunities throughout the manufacturing process and for future business models.Innovation
Flying the friendlier skies/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_CleanSky_01.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/th-th/mww/pages/inn_cleansky.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B7600BA92630324C4674BB757BC49FD1B89A3Flying the friendlier skiesWhen Airbus introduced its latest concept aircraft at the 2017 Paris Air Show – a high-speed winged helicopter called the Racer – it showed that the future of aviation may look very different to what we’re used to. The helicopter is part of EU’s successful Clean Sky initiative for new emission-cutting designs, technologies and ideas for the aerospace industry. InnovationBelgium
Light metal music/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_DrewmanGuitars_07.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/th-th/mww/pages/inn_drewmanguitars.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B7600BA92630324C4674BB757BC49FD1B89A3Light metal musicCan a 35-kilogram block of aluminium be turned into a perfect-sounding guitar? Add a five-axis milling machine and a dream and you have the foundation for Drewman Guitars’ aluminium guitars. Innovation

We use cookies to enhance the experience on our website. More about cookies.