Please select your country! -ไทย -TH การตั้งค่า

การตั้งค่า

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

การส่งเสริมความหลากหลายและการลดช่องว่างระหว่างเพศ

นวัตกรรม 2020-06-19 Sandvik Coromant

ความหลากหลายในมุมมองของ Sandvik Coromant ไม่ใช่แค่การมีธุรกิจใน 45 ประเทศและพนักงาน 7900 คนทั่วโลก แต่ความหลากหลายยังเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆ มุมมองที่แปลกใหม่ และวิสัยทัศน์ในการแข่งขัน ซึ่งเป็นการสร้างพลังให้กับชีวิตการทำงานในแต่ละวัน และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพนักงานจากทั่วโลกผ่านทางการตระหนักรู้และการยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

​​​​​​​​ความหลากหลายคือกุญแจสู่ธุรกิจที่สมดุลและประสบความสำเร็จ

รายงาน Diversity Matters โดย McKinsey & Company ระบุว่า บริษัทที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ในระดับท็อปควอไทล์ (Top Quartile) จะมีโอกาสมากขึ้นถึง 35% ที่จะมีผลประกอบการสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกันของประเทศนั้นๆ รายงานนี้ยังระบุอีกว่า บริษัทที่มีความหลากหลายทางเพศในระดับท็อปควอไทล์ จะมีโอกาสมากขึ้น 15% ที่จะมีผลประกอบการสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกันในประเทศของตนเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าวงการวิศวกรรมและการผลิตในอดีตมักจะประกอบด้วยเพศชายเป็นหลัก แต่ตัวเลขนี้กำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี สำหรับ Sandvik Coromant ในปัจจุบันนั้น มีพนักงานเป็นเพศหญิงประมาณ 18% ของพนักงานทั้งหมดทั่วโลก และมีพนักงานรุ่นใหม่ในระดับผู้จัดการที่เป็นเพศหญิงถึง 30% นอกจากนี้ ทีมบริหารส่วนงานต่างๆ จากส่วนกลางยังประกอบด้วยเพศหญิง 40% แน่นอนว่า เรายังพัฒนาได้มากกว่านี้ แต่ ณ ปัจจุบัน เราก็เริ่มที่จะเห็นได้แล้วว่า แนวคิดด้านความเท่าเทียมทางเพศของเรากำลังสร้างความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดแต่ความหลากหลายนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขและผลกำไรเพราะความหลากหลายยังทำให้เกิดความสามารถที่เป็นผลมาจากความมุ่งมั่น และหลอมรวมเข้าด้วยกันผ่านทางความคิดสร้างสรรค์และความเห็นอกเห็นใจที่ผลักดันให้เราก้าวข้ามกำแพงของสิ่งใกล้ตัวที่คุ้นเคย ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและบุคลิกคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนสร้างสมดุลภายในสถานที่ทำงาน รวมถึงเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและความยั่งยืนได้ในระยะยาว

"จริงๆ แล้ว ความหลากหลายภายในทีมเป็นเรื่องที่จัดการได้ยากเหมือนกันค่ะ" Nadine Crauwels ประธานบริษัท Sandvik Coromant กล่าวและว่า "มันง่ายกว่ามากถ้าทุกคนเป็นเหมือนกัน คิดเหมือนกัน และทำเหมือนกัน แต่ในทางกลับกัน ถ้าเราจะก้าวไปข้างหน้าได้ เราก็จำเป็นต้องมีความหลากหลาย เราต้องรับรู้ถึงพลังที่เกิดจากความแตกต่าง และยอมรับในมุมมองและความคิดที่ต่างไปจากของตัวเราเอง เมื่อไรที่เราทำได้ เมื่อนั้นความสำเร็จก็จะมาถึง" ช่องว่างระหว่างเพศกำลังแคบลงอย่างช้าๆ และอุตสาหกรรมการผลิตกำลังเดินหน้าไปสู่การเป็นสังคมที่ปราศจากเส้นแบ่งทางเพศ ธุรกิจของ Sandvik Coromant ประกอบด้วยทีมงานมืออาชีพในด้านต่างๆ ที่มีทักษะความสามารถแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลหรือแม้แต่ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งในฐานะบริษัท เรามีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่า นโยบายการสรรหาบุคลากรของเรามีความเท่าเทียมเสมอภาคและปราศจากความเอนเอียงระหว่างเพศนอกจากนี้ เรายังมีแผนและโครงการส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่า ทั้งพนักงานเก่าและใหม่รู้สึกถึงการเป็นที่ยอมรับและมีแรงกระตุ้นเหมือนกับตอนที่เพิ่งสมัครเข้าทำงานครั้งแรก รวมทั้งเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่า สถานที่ทำงานของเราไม่มีการแบ่งแยก และพนักงานเข้าใจ เห็นคุณค่า และเคารพในความหลากหลาย เราต้องการสร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้างที่ทุกคนกล้าที่จะพูดและแลกเปลี่ยนความรู้และไอเดียต่างๆ เพราะความหลากหลายจะมีอยู่ได้ก็ต่อเมื่อทุกเสียงมีความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงแต่บางครั้ง ความหมายของข้อความก็อาจจะถูกส่งไปไม่ถึงผู้รับในครั้งแรกที่ได้เห็น และหลายๆ ครั้ง สิ่งแรกที่ผู้รับสารได้เห็นก็คือโฆษณารับสมัครงานและเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าเราจะสนับสนุนและส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกภายในองค์กรผ่านทางการกระทำและกิจกรรมต่างๆ มากเพียงใด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การเริ่มต้นจากกระบวนการสรรหาบุคลากรและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงคำและประโยคที่ใช้เพียงเล็กน้อยก็อาจสร้างความแตกต่างได้ ทำให้เรามั่นใจได้ว่าประกาศรับสมัครงานของเราจะสามารถดึงดูดผู้สมัครที่มีความหลากหลายและแตกต่างทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากนโยบายและกระบวนการทำงานของแผนกทรัพยากรบุคคล ซึ่งเน้นไปที่การดึงดูดผู้ที่มีทักษะความสามารถในด้านต่างๆ และในขณะเดียวกันก็มีขั้นตอนการเลื่อนตำแหน่งและการพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำที่ชัดเจน เรายังมีการตรวจสอบประสิทธิภาพในด้านอื่นๆ เช่น ความสมดุลทางเพศ โดยมีการตรวจสอบจำนวนพนักงานใหม่เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้ทราบข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นเปิดเส้นทางวิศวกรรมให้กับผู้หญิงยุคใหม่

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้หญิงจะตัดสินใจเลือกอาชีพที่มีแต่ผู้ชายทำเป็นส่วนใหญ่ และแรงบันดาลใจต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็ก


"ดิฉันคิดว่า เราต้องเริ่มให้ความรู้กับนักเรียนที่มีอายุน้อยลงกว่าที่เราเคยทำมาตลอด" Nadine Crauwels กล่าวและว่า "เด็กๆ มักจะติดสินใจเลือกอาชีพในอนาคตตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงอายุ 14 หรือ 15 ปี ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะสนับสนุนการตัดสินใจของเด็กๆ เหล่านี้ด้วยแนวทางที่เปิดกว้าง และแสดงให้เด็กเห็นถึงทางเลือกทุกทางที่เป็นไปได้โดยที่ไม่สร้างกำแพงขวางกั้นทางความคิด วิธีนี้จะช่วยให้เด็กทราบถึงเป้าหมายและความก้าวหน้าของมนุษย์ที่ตนเองสามารถมีส่วนร่วมได้

​ตัวอย่างเช่น แนวทางที่เราใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของผู้หญิงรุ่นใหม่จากทั่วโลก เว็บไซต์ของบริษัทของเรามักจะมีเรื่องราวความสำเร็จของผู้หญิง รวมไปถึงบทสัมภาษณ์และกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงมุมมองของผู้หญิงที่มีต่อเรื่องต่างๆ เช่น วิศวกรรมและการเป็นผู้นำ เรามีการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เช่น โครงการ Female Leader Engineer และสมาคม Women in Manufacturingโครงการ Female Leader Engineer เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมผู้หญิงในสวีเดนที่เพิ่งเรียนจบใหม่ให้มีโอกาสได้พบปะและเรียนรู้จากผู้หญิงในวงการเดียวกัน โครงการนี้ช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศและฉีกกรอบความคิดที่มีมานานเกี่ยวกับอาชีพสำหรับผู้หญิง และยังช่วยให้ผู้หญิงรุ่นใหม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักกับผู้หญิงคนอื่นๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับการทำงานในสายอาชีพที่มักจะมีแต่ผู้ชายมาโดยตลอด Sandvik Coromant ต้องการที่จะแสดงให้นักศึกษาวิศวรรมที่เป็นผู้หญิงได้เห็นถึงมุมมองที่เปิดกว้างและไม่ยึดติดในเรื่องของการเป็นผู้นำ และพร้อมแนะนำให้คนรุ่นใหม่มองเห็นโอกาสจากการทำอาชีพในวงการอุตสาหกรรมนี้สมาคม Women in Manufacturing (WiM) เป็นสมาคมพาณิชย์เพียงสมาคมเดียวในสหรัฐอเมริกาที่ทำหน้าที่สนับสนุนผู้หญิงที่ทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะ Sandvik Coromant ให้การสนับสนุนสมาคม Women in Manufacturing ในฐานะองค์กรสมาชิกและผู้สนับสนุนการก่อตั้งมูลนิธิ WiM Education Foundationอุตสาหกรรมวิศวกรรมและการผลิตมีอาชีพต่างๆ มากมายที่ทั้งน่าตื่นเต้น มีคุณค่า และรายได้ดี และเรายังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย เพื่อสร้างโอกาสให้กับทุกคน เรามีโอกาสที่จะผลักดันอุตสาหกรรมนี้ไปในทิศทางที่ดีกว่า และนี่คือเหตุผลที่เราเลือกที่จะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ และมุ่งเน้นในด้านของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้โลกของเราดีขึ้นและยั่งยืนมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เรายังได้ยกระดับแนวทางนี้ขึ้นไปอีกขั้น พร้อมทั้งผลักดันพลังในการสร้างความยั่งยืนภายในองค์กรเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยโครงการ Make the Shift ซึ่งมีการวางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ให้ได้ภายในปี 2030Sandvik Coromant และ Sandvik Group มุ่งมั่นที่จะใช้นวัตกรรมและวิศวกรรมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น เป้าหมายของเราคือการเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ และเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่คอยสร้างนวัตกรรมใหม่ที่จำเป็นต่อลูกค้าของเราในการสร้างความยั่งยืนในทุกๆ ด้านของธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับทุกผู้คนจากทุกที่ทั่วโลก​ 

 

Lighter than air/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_Airlander_01.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/th-th/mww/pages/inn_airlander.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B7600BA92630324C4674BB757BC49FD1B89A3Lighter than airThe new giant of the skies, the Airlander 10, blends the features of fixed-wing aircraft and helicopters with lighter-than-air technology. InnovationGreat Britain
More is more/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_BigData_1.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/th-th/mww/pages/inn_bigdata.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B7600BA92630324C4674BB757BC49FD1B89A3More is moreInnovation. Big data is not just a resource to fight crime, predict virus outbreaks and optimize wind turbines. The ability to analyze large amounts of information also offers opportunities throughout the manufacturing process and for future business models.Innovation
Flying the friendlier skies/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_CleanSky_01.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/th-th/mww/pages/inn_cleansky.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B7600BA92630324C4674BB757BC49FD1B89A3Flying the friendlier skiesWhen Airbus introduced its latest concept aircraft at the 2017 Paris Air Show – a high-speed winged helicopter called the Racer – it showed that the future of aviation may look very different to what we’re used to. The helicopter is part of EU’s successful Clean Sky initiative for new emission-cutting designs, technologies and ideas for the aerospace industry. InnovationBelgium
Light metal music/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_DrewmanGuitars_07.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/th-th/mww/pages/inn_drewmanguitars.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B7600BA92630324C4674BB757BC49FD1B89A3Light metal musicCan a 35-kilogram block of aluminium be turned into a perfect-sounding guitar? Add a five-axis milling machine and a dream and you have the foundation for Drewman Guitars’ aluminium guitars. Innovation

We use cookies to enhance the experience on our website. More about cookies.