-ไทย -TH การตั้งค่า

การตั้งค่า

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

CoroPlus® MachiningInsights

จากข้อมูลสู่การดำเนินงาน

เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรและเครื่องมือ รวมถึงเพิ่มความโปร่งใสและโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต


ดูวิธีการทำงาน

ปรับแต่งแดชบอร์ดและรายงาน กำหนดกฎสำหรับผู้ติดตามตรวจสอบ และสร้างใบงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน


ขอรับการสาธิต

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย


ขอใบเสนอราคา

รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปใช้ในโรงงาน

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}


การวางแผนด้านความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรภายในโรงงานของคุณต้องการความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการทำงาน ก่อนหน้านี้อาจมีความยุ่งยากและใช้เวลานานในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำเอกสารด้วยตนเอง แต่เมื่อนำระบบเครื่องจักรที่มีการเชื่อมต่อและสื่อสารระหว่างกัน (Connected Machine) มาใช้งาน ก็จะช่วยเสริมสร้างให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการทำงาน การวางแผนที่มีความเหมาะสม และการผลิตที่ราบรื่น สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้ภายในองค์กร:

  • ฝ่ายบริหารจัดการโรงงาน: เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและส่งมอบสินค้าได้ตามความต้องการ ตอบโจทย์ทั้งด้านคุณภาพและผลกำไร
  • ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต: เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ช่วยสนับสนุนในการวางแผนกำลังการผลิต และมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ฝ่ายบริหารจัดการการผลิต: ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสานการทำงานภายในและระหว่างโรงงานเพื่อลดต้นทุน
  • ฝ่ายปฏิบัติการ: ให้คำติชมและการสนับสนุนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิตและการตัดเฉือน

 ผู้ปฏิบัติงานป้อนคำสั่งที่แผงควบคุมการทำงานใกล้กับเครื่องจักร

1. รวบรวมข้อมูล

เปิดโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตได้อย่างลึกซึ้งและแม่นยำยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลจากเครื่องจักรของคุณโดยตรง

เพิ่มข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงว่าเหตุใดเครื่องจักรจึงไม่ตัดโลหะ เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจถึงสาเหตุของการหยุดทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตแดชบอร์ดพร้อมใช้งานผ่านเบราว์เซอร์

2. รับข้อมูลเชิงลึก

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร พร้อมรายงานที่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งในอดีตและแบบเรียลไทม์ การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เช่น การทำงานและหยุดทำงานของเครื่องจักร สาเหตุในการหยุดทำงาน หรือความผิดพลาดและสาเหตุในการแจ้งเตือน จะช่วยให้คุณทราบถึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถสร้างโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนทรัพยากร การจัดการทรัพย์สิน และการคาดการณ์ด้านต้นทุนและเวลาได้ตามต้องการผ่านทางแดชบอร์ดที่สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทางเบราว์เซอร์จากอุปกรณ์เครื่องใดก็ได้เพื่อการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้อย่างสะดวกและรวดเร็วใบงานและงานสำหรับติดตามผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

3. ลงมือปฏิบัติ

ใช้ใบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารภายในโรงงานและดำเนินการสิ่งต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ฟังก์ชั่นด้านความร่วมมือนี้ยังช่วยให้การดำเนินการต่างๆ สามารถติดตามผลได้ ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานและสามารถบริหารจัดการได้รวดเร็วภายใต้สภาพแวดล้อมของความร่วมมือ


ขอรับการสาธิตตัวอย่างการใช้งาน

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

คำอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องจักรและเครื่องมือตัดคุณสมบัติ

แดชบอร์ดการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร

แดชบอร์ดการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร

ดูการดำเนินงานของสายการผลิตได้แบบเรียลไทม์ โดยเน้นไปที่กิจกรรมการผลิตและการหยุดชะงักของกระบวนการ ตรวจสอบและจัดการการใช้อุปกรณ์ การผลิตชิ้นส่วน กำลังการผลิต และสภาพสินทรัพย์ได้อย่างสะดวก

รายงานด้านประสิทธิภาพ

ดูประสิทธิภาพการทำงานของสายการผลิตย้อนหลังได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงลึกด้านการผลิต ระยะเวลาในการติดตั้ง หรือเวลาสูญเปล่าที่คาดไว้และไม่ได้คาดไว้

เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ผ่าน API

ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้โดยใช้แอพพลิเคชั่นขององค์กร รวมถึงระบบ ERP, EAM และ MES โดยใช้ APIแผงควบคุมการทำงานสำหรับป้อนคำสั่ง

แผงควบคุมแบบกำหนดค่าได้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจำแนกเหตุผลในการหยุดทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารในสายการผลิต รวมถึงใส่ข้อคิดเห็นและสร้างใบงานได้

คำแนะนำในการทำงาน

ระบบจะให้คำแนะนำในการทำงานที่อยู่ในฐานความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดเฉือน โดยคำแนะนำจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติขณะทำการตัดเฉือน

การแจ้งเตือนการตัดเฉือนโดยไม่ต้องใช้คนควบคุม

ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังฟังก์ชั่นที่กำหนดเมื่อมีเหตุให้ต้องระวังการตัดเฉือนโดยไม่ต้องใช้คนควบคุม การแจ้งเตือนจะทำงานตามค่าเบี่ยงเบนจากพารามิเตอร์กระบวนการที่ตั้งไว้รายงานประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ

ดูการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือย้อนหลังได้ เช่น ระยะเวลาการตัดต่อชิ้นงานและเครื่องจักร

ใบงาน

ระบบจะเก็บบันทึกและแชร์ใบงานและจุดที่ต้องปรับปรุงตามกฎที่ปรับแต่งได้ โดยจะส่งการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลสิ่งที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

เมื่อใช้ CoroPlus® MachiningInsights คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องจักรและส่งข้อมูลได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ซิลเวอร์

รวบรวมข้อมูลจากเครื่องจักรเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

โกลด์

ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้มากขึ้นและให้ความช่วยเหลือในเรื่องการตัดเฉือนโดยไม่ต้องใช้คนควบคุม

แพลตินัม

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทั้งระบบ: เครื่องจักร โปรแกรม เครื่องมือ รวมถึงพนักงาน

แดชบอร์ดการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร
รายงานด้านประสิทธิภาพ
เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ผ่าน API
แผงควบคุมการทำงานสำหรับป้อนคำสั่ง
คำแนะนำในการทำงาน
การแจ้งเตือนการตัดเฉือนโดยไม่ต้องใช้คนควบคุม
รายงานประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ
ใบงาน
แดชบอร์ดแบบกำหนดค่าได้และรายงานย้อนหลัง

ขอใบเสนอราคา


วิธีการทำงานโซลูชั่นนี้เป็นแอพพลิเคชั่นบนระบบคลาวด์ที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์ใดๆ สามารถใช้งานได้จากแท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

เครื่องจักรส่วนใหญ่ที่มีอายุน้อยกว่า 10 ปีสามารถเชื่อมต่อกับโซลูชั่นนี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Sandvik Coromant ในพื้นที่ของคุณ โดยจะต้องเชื่อมต่อเครื่องจักรกับเครือข่ายอีเทอร์เน็ตของโรงงานผ่านเครื่องเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นข้อมูลจะถูกรวบรวมจากเครื่องจักรผ่านเครือข่ายของโรงงาน

ทั้งนี้จะต้องติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของโรงงาน ซึ่งโปรแกรมซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากเครื่องจักรผ่านเครือข่ายของโรงงาน และจะส่งต่อข้อมูลที่ผ่านการบีบอัดแล้วไปยังแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์

การเชื่อมต่อระหว่างโรงงานกับแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์จะใช้การเชื่อมต่อแบบ Secure Shell (SSH) ซึ่งจะมีการเข้ารหัสและบีบอัดข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การเชื่อมต่อแบบ SSH สามารถเข้ารหัสข้อมูลโดยใช้คีย์ส่วนตัวที่ผู้ใช้สร้างขึ้นได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถใช้นโยบายหมุนเวียนคีย์เพื่อให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นได้

ผู้ใช้สามารถเรียกใช้แอพพลิเคชั่นผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์รุ่นล่าสุดที่มีทั่วไปในปัจจุบัน ขอแนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome และ Mozilla Firefoxความพร้อมจำหน่าย

CoroPlus® MachiningInsights พร้อมเปิดตัวครั้งแรกในประเทศที่ทำเครื่องหมายสีเหลืองบนแผนที่ด้านล่างนี้

CoroPlus®

กลุ่มผลิตภัณฑ์ CoroPlus® ประกอบด้วยหลากหลายระบบที่มีการเชื่อมต่อกันและพร้อมใช้งานสำหรับ Industry 4.0

CoroPlus® ToolGuide

ค้นหาเครื่องมือตัดเฉพาะสำหรับงานของคุณ และรับค่าการตัดที่แนะนำสำหรับการทำงานของคุณ

{{"NewsLetter_Subscribe_Header" | translate}}

{{"NewsLetter_Subscribe" | translate}}

We use cookies to enhance the experience on our website. More about cookies.