-ไทย -TH การตั้งค่า

การตั้งค่า

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

CoroPlus® ToolGuide

Work online

Work offline

Download and install CoroPlus® ToolGuide for when working with limited internet access. Registration is required.​

Feeds and speeds

Contact your software supplier for Sandvik Coromant tool recommendations and cutting data integrated into your system.

Main features

  • Find a cutting tool based on your workpiece material
  • Find the cutting tool based on a given task
  • Find machining process and cutting data
  • Find recommended cutting data for your specific tool

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}Become an expert user

View the films below to get started with CoroPlus® ToolGuide, learn useful tips and tricks and ultimately become an expert.


{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Search for a tool and calculate cutting data


{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Get recommendations for reaming applications


{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Get improved cutting data recommendations by selecting your machine tool


{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Change cutting data


{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Change number off passes


{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Get recommendation for pilot hole drill (deep hole drilling)


{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Get recommendations for core hole drilling (tapping)Find your connections

Sandvik Coromant works closely with several software suppliers to bring tool recommendations and cutting data closer to your work​flow. Ask your software supplier for more information.


Camtek 
Eureka 
tdm systems 
Mastercam 
NCSimul 

Get more information​

CoroPlus® ToolGuide is available for integration in CAD, CAM, tool library and tool management systems through an open API (Application Program Interface) connection. Please send us an e-mail if you want to become a partner or if you would like to know more about our coming integrations.

Highlights

CoroGuide 1.0

รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงปี 2013

CoroPlus®

กลุ่มผลิตภัณฑ์ CoroPlus® ประกอบด้วยหลากหลายระบบที่มีการเชื่อมต่อกันและพร้อมใช้งานสำหรับ Industry 4.0

CoroPlus® ToolLibrary

สร้างและส่งออกชุดเครื่องมือไปยัง CAM หรือซอฟต์แวร์จำลองหรือจัดการเครื่องมือของคุณด้วย CoroPlus® ToolLibrary

{{"NewsLetter_Subscribe_Header" | translate}}

{{"NewsLetter_Subscribe" | translate}}

We use cookies to enhance the experience on our website. More about cookies.