-ไทย -TH การตั้งค่า

การตั้งค่า

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Silent Tools™ สำหรับงานกลึง

Become more efficient

​The connectivity of Silent Tools™ Plus is available for operators through a digital dashboard with data directly from inside your component.

Get in touch with a sales representative

Activate Silent Tools™ Plus software

Silent Tools™ Plus offer

 

Damped Silent Tools™ Plus adaptor with embedded connectivity and required accessories.

 

Service pack including support, software updates and hardware maintenance for two years.

 

Tablet where the operator can access the dashboard with process information.


When purchasing the solution, you get the complete package including the tool, service and support. A tablet is used for accessing the dashboard. It is possible to use tablets that support Windows 10 and have Bluetooth connectivity.

Silent Tools™ Plus is available for selected markets within the European union and North America. For details and payment model, please contact your local Sandvik Coromant representative.Silent Tools™ Plus benefits

 

Increased machining efficiency

The Silent Tools™ Plus vibration indicator will pick up issues with your machining in an early stage and will help you prevent chip jamming.

The center height setting functionality displays the level of the cutting edge. This way operators can quickly and easily set the center height of the insert to the right level. The result of this is better machining performance and longer insert tool life.{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}


Improved decision-making

Knowing what is happening inside the component is a challenge when doing internal turning in slender components. By displaying when the tool is in cut or not on a dashboard, the operator can easily get a sense of the machining. Thus, time when the machine is running without the tool in cut can be reduced. 

Better utilization of equipment

The temperature of the damping system is displayed on the Silent Tools™ Plus dashboard, enabling operators to monitor that the system is not damaged due to heat.{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}


Quick change interface

The new quick change interface between adaptor and cutting head is developed for easy handling and optimized machine utilization. It is designed to enable quick and accurate cutting head changes.Software

Vibration indicator Part of standard offer
Surface roughness indicator Part of standard offer
In-cut indicator Part of standard offer
Temperature indicator Part of standard offer
Center height setting Part of standard offer
Load indicatorEngineered solution
Deflection indicator Engineered solution

To use the Silent Tools™ Plus software, the following activation and installation steps need to be completed:

  1. Activate licence using the serial number available on the adaptor.
  2. Download and install software on the selected Windows device.
  3. Pair the tool and software. This step requires internet access and is normally performed when the machine installation is completed. See manual for instructions on how to perform this step.

You are now ready to start using your Silent Tools™ Plus.

Please note:

Software and adaptor can be used offline for periods of up to two months at a time, before a quick online verification is needed.

Software updates are released regularly. It is recommended to always use the latest version.

The only time internet access is required is during software activation, online verification at two month intervals, and when performing software updates.


Manuals

 


 


 


 

Highlights

CoroPlus® ToolLibrary

สร้างและส่งออกชุดเครื่องมือไปยัง CAM หรือซอฟต์แวร์จำลองหรือจัดการเครื่องมือของคุณด้วย CoroPlus® ToolLibrary

CoroPlus®

กลุ่มผลิตภัณฑ์ CoroPlus® ประกอบด้วยหลากหลายระบบที่มีการเชื่อมต่อกันและพร้อมใช้งานสำหรับ Industry 4.0

CoroPlus® ToolGuide

ค้นหาเครื่องมือตัดเฉพาะสำหรับงานของคุณและรับค่าการตัดที่แนะนำสำหรับการทำงานของคุณ

{{"NewsLetter_Yellow_Heading" | translate}}

We use cookies to enhance the experience on our website. More about cookies.