Please select your country! -ไทย -TH การตั้งค่า

การตั้งค่า

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

การให้ความรู้

เรียนรู้การตัดเฉือนโลหะผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง

เรียนรู้การตัดเฉือนโลหะผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง
แบ่งปันความรู้ผ่านการฝึกอบรมออนไลน์

ในโลกของการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาการทำงานอยู่ตลอดเวลาคือสิ่งจำเป็นที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ ในด้านการตัดเฉือนโลหะ การเรียนรู้การตัดเฉือนโลหะผ่านระบบอีเลิร์นนิ่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเราจะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้พื้นฐานต่างๆ และสามารถก้าวทันเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดได้

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นการฝึกอบรม.


เริ่มการอบรม  แบบทดสอบ

เรียนรู้การตัดเฉือนโลหะ

ทักษะการตัดเฉือนโลหะของบุคลากรกำลังอยู่ในภาวะขาดแคลนไปทั่วโลก และความต้องการด้านการฝึกอบรมก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความซับซ้อนของอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องการแบ่งปันโครงการอีเลิร์นนิ่งแบบครบวงจรโครงการแรกของโลกเพื่อยกระดับทักษะด้านโลหะการ ทั้งนี้ อีเลิร์นนิ่งเป็นระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพซึ่งคุณสามารถเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลาตามความสะดวก


{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

ลักษณะการทำงาน

เนื้อหาของการเรียนรู้การตัดเฉือนโลหะผ่านระบบอีเลิร์นนิ่งของแซนด์วิคโคโรม้อนท์ได้มาจากคู่มือฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการตัดเฉือนโลหะจำนวน 360 หน้าของเรา ซึ่งอยู่ในรูปของเอกสารข้อมูลที่พร้อมให้คุณดาวน์โหลดหรืออ่านทางออนไลน์ได้ และเพื่อปรับเนื้อหาและสื่อข้อมูลให้เหมาะกับการเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ เราจึงแบ่งการเรียนรู้ออกเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นหลายหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหว การบันทึกเสียง คลิปวิดีโอ และข้อความต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจในคำศัพท์ต่างๆ และคำจำกัดความ รวมถึงวิธีการนำเครื่องมือไปใช้สำหรับการกลึง การกัด การคว้าน และระบบจับยึดเครื่องมือ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์การผลิต ตลอดจนวิธีการเพิ่มความสามารถในการผลิตและผลกำไร

แบบมาตรฐานหรือเลือกเอง

การเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่งจะแบ่งออกเป็น 9 บทและมีชุดวิชาสั้นๆ 75 วิชา ครอบคลุมทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานในหัวข้อดังต่อไปนี้

  • ความสามารถในการตัดเฉือน (วัสดุของชิ้นงานและวัสดุทำเครื่องมือตัด)
  • การกลึง
  • การกลึงตัดและการกลึงร่อง
  • การทำเกลียว
  • การกัด
  • การเจาะ
  • การคว้าน
  • ระบบจับยึดเครื่องมือ
  • ข้อมูลอื่นๆ (การตัดเฉือนที่คุ้มค่าและการบำรุงรักษา)

เลือกบทที่คุณต้องการเรียนรู้ สำหรับผู้ที่เรียนรู้ครบทุกวิชาอย่างเชี่ยวชาญแล้ว เรามีการจัดทดสอบเพื่อให้การรับรองสำหรับองค์ความรู้ดังกล่าวด้วย โดยอาจต้องใช้เวลา 2-3 วันจึงจะเรียนรู้หลักสูตรของอีเลิร์นนิ่งได้ครบทั้งหมด

Metal Cutting Technology e-learning ติดปีกให้ธุรกิจของคุณ

โมดูลการฝึกอบรมของแซนด์วิคโคโรม้อนท์ช่วยให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอากาศยานขนาดใหญ่ได้พบประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น

การสอนเทคนิคที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ

 
We use cookies to enhance the experience on our website. More about cookies.