-ไทย -TH การตั้งค่า

การตั้งค่า

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}Making money on used carbide

On top of saving money, recycling was important to a US car parts and accessories manufacturer. Sandvik Coromant implemented a new carbide recycling program and was able to refund the customer 2-4% of its yearly carbide purchases.

Sustainable and profitable

Energy saving program in Japan

After the Fukushima nuclear disaster, Sandvik Coromant launched a program to reduce energy consumption by 15 percent in tool-cutting processes.

Tsunami eliminated cheap energy for metalworking in Japan

เศษวัสดุกลายสิ่งที่ช่วยประหยัดได้อย่างมาก

การนำคาร์ไบด์เข้ารับการรีไซเคิลไม่ได้ส่งผลดีเฉพาะกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณอีกด้วย กองเศษวัสดุของคุณอาจมีมูลค่าหลายแสนบาท

มูลค่าจากการรีไซเคิล

 
We use cookies to enhance the experience on our website. More about cookies.