Please select your country! -Türkçe -TR Ayarlar

Ayarlar

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Sürdürülebilir iş

Sürdürülebilir iş

 

Sandvik Coromant'ın global etki alanı, iklim değişikliği üzerine belirgin ve çok yönlü bir bakış açısı sunuyor. Eşitlik ve aidiyet temeli üzerine kurulu ekiplerimizin çeşitliliği, bize küresel ısınmanın toplumsal etkileri konusunda karşıt görüşler sağlıyor. Çalışanlarımızın, ailelerinin ve ait oldukları toplumların güvenliği ve refahı, bizimki gibi sektörlerde sürdürülebilirliğin savunucusu olarak değer sistemimiz ve sorumluluklarımızla bağlantılıdır.

Ancak üretim sektörü henüz tümüyle yeşil döneme geçmedi. Enerji ve kaynak verimliliği açısından çok yol kat edildi, ancak hala olması gereken yerde değil.

Değişen iklimler, en başından beri olması gereken bir tür empati ve saygıyı geliştirmeyi başardı, çünkü doğa öfkeyle karşılık veriyor. Dengenin öneminin daha derin kavranması ile daha iyi, çevreye duyarlı bir gelecek için çaba sarf ediyoruz.Ekonomiler ve toplumlar biyosferin iç içe geçmiş parçaları olarak görülüyor

Fotoğraf ve illüstrasyon, Stockholm Resilience


Click to enlargeClick to enlarge


 

Yeni teknolojiler ve malzemelerle işbirliği yaparak ve onları benimseyerek enerji tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunan daha yalın bir üretim elde edeceğiz. Daha hızlı işleme prosesleri, daha az duraksama ve değişimler, daha uzun takım ömrü, geri dönüştürülmemiş kesici uçlar, takımlar, malzemeler ve kesme sıvıları gibi daha az miktarda hurda parça. Her küçük ince ayar ve iyileştirmeler, üretim ekonomisinde yepyeni bir dönüm noktası oluşturuyor. Çalışanlarımızı, iş ortaklarımızı, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi sürece dahil ederek yeni iş fırsatlarını keşfedebilir ve birlikte sürdürülebilir bir gelecek yaratabiliriz.


 

Çevre ve insanlara karşı görev anlayışımız, gezegenin mevcut durumu sebebiyle varoluş baskısı altında yakın zamanda şekillenmiş bir düşünce değildir. Geriye doğru 1970'lere kadar izi sürülebilir, ancak geri dönüşüm stratejilerinin başlangıcı, bundan on yıl öncesini işaret eder. Bu prensip bize, geri alım programımız sayesinde %80 oranında dönüşüm sağladı.

Karbür geri alım programımız hakkında daha fazla bilgi edinin


Son birkaç yıldır CO2 emisyonlarımızı sürekli olarak izledik ve toplamda %20'lik bir azalma gerçekleştirdik. Yenilenebilir enerjinin artan kullanılabilirliği ile enerjiyi tüm proseslerimize dahil etmenin ve enerji kullanımımızı iyileştirmenin yollarını arıyoruz.


 

Ulaşım planımızı yeniden işliyor ve karbonsuz ürün ve malzemeler üretimine doğru yaklaşıyoruz. Fabrikalarımızı ve sürdürülebilir tesislerimizi, çalışanlarımız ve ziyaretçilerimiz için konfor ve güvenlik hususlarını göz önünde bulundurarak daha uzun ve daha yeşil bir kullanım için inşa edip yeniliyoruz.

Yeşil fabrikalar ve tesisler ile ilgili çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Bu sektörde en önemli öncelik, güvenli bir ortam ve güvenilir bir iş prosesi sağlamaktır ve sürdürülebilir işlerle birlikte çalışanlar ve müşteriler için yüksek verimli ve temiz bir performans sunmaya devam edeceğimize söz veriyoruz.

Gelecek, iyi ve kötü farklı sonuçlar için potansiyel taşıyor. BM, 2050 yılına kadar 200 milyon iklim mültecisi öngörüyor ve bu, en kötü senaryo olsa da gerçek bilimsel teorilere dayanıyor.

Bilim adamları üç çeyrek yüzyıldır sera etkisini anlamışlardı, ancak beşeri faaliyetlerin çevreye verebileceği zararların kapsamını hafife aldılar. Ortak Geleceğimiz raporuna göre (Brundtland raporu olarak da bilinir) sürdürülebilir kalkınma, “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden günümüzün ihtiyaçlarını karşılar.”

En büyük üretim tesisimizi daha yeşil hale getirmek için adım adım gerçekleştirdiğimiz iyileştirmeler hakkında daha fazla bilgi edinin

Ortak Geleceğimiz


 

Değişimin yönetilmesi

Sektöre daha iyi bir yön verme şansına sahibiz. Bu nedenle Paris İklim Anlaşması'nı ve Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni destekliyoruz. Dahası, bir adım daha ileri gitmeyi ve 2030'a kadar Make the Shift için sürdürülebilir bir iç kuvveti sağlamayı tercih ediyoruz.

Geri alınamaz ve iz bırakan sonuçlara karşı aktif olarak direnişi ve olumlu değişimi destekliyoruz. Gelecek nesillere yönelik uzun vadeli yaşam ve istikrarı sağlamak için çevrenin korunmasına ve yenilenmesine yardım etmeye çalışıyoruz.

Bu, esas olarak sadece kâr için değil, insanlar ve gezegen de için tasarlanmış yeni bir teknolojik gelişme çağının başlangıcını gösteriyor. Doğa denge arar ve bizim amacımız buna saygı gösterip dengeyi korumaktır.

Sandvik Coromant ve Sandvik Group, daha sürdürülebilir işlere yön verecek değişimi gerçekleştirmek için mühendislik ve inovasyonu kullanmaya kararlıdır. Amacımız bu değişime öncülük etmek ve sürdürülebilirliği işin her yönünün bir parçası haline getirerek ve herkes için her yerde değer yaratarak müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu yenilikçi bir iş ortağı olmaktır.

Bunu başarmak amacıyla 2030 için dört sürdürülebilirlik hedefine odaklanıyoruz:


 

 
  • Daha dönüşümlü iş modellerine ve kaynak kullanımına geçişi teşvik edeceğiz. Hedefimiz %90'ın üzerinde dönüşüm sağlamaktır.
  • İklim üzerindeki etkinin azaltılmasına dair verdiğimiz sözü tutacağız. Hedeflerimize ulaşmada müşterilerimiz için tedarikçilerimiz ile kendi işimizdeki zihniyetleri ve sonuçları değiştirmeyi amaçlıyoruz.
  • İnsanlar için en yüksek standartları hedefliyoruz ve bu standartları daha da yükseltmeye devam edeceğiz. Hedefimiz sıfır zarar.
  • Kurallara göre oynama ve açık olma konusunda bir lider olarak etik ve şeffaflıkta sürekli daha fazlasını hedefleyeceğiz.

“The Shift” hakkında daha fazla bilgi alınDünya liderleri kendilerini Sürdürülebilir Kalkınma için 17 Global Hedef'e adamıştır. Sandvik Coromant şirketin konu ile ilgili ve aktif olarak katkıda bulunduğumuz hedeflerini tanımlamıştır

BM hedeflerine nasıl katkıda bulunduğumuz hakkında bilgi alın


 

 

​​

Çeşitliliğin beslenmesi ve cinsiyet ayrımlarına son verme
Sandvik Coromant için çeşitlilik, dünya genelinde 45 ülkede 7900 çalışana sahip olmaktan çok daha fazlasıdır. Çeşitlilik, yeni fikirlere, yeni bakış açılarına ve rekabetçi vizyonlara yol açan, günlük çalışma hayatını zenginleştiren ve dünya genelinde çalışanları yüksek kültürel farkındalık ve kabul alanı içinde birleştiren bir niteliğe sahiptir.


Tek bir araçta yeşil fabrikalar ve sürdürülebilir tesisler
Sandvik Coromant'ın yeşil fabrikaları ve sürdürülebilir tesisleri değerlendirme aracı, CO2 emisyonlarını ve atıklardan üretime, kaynaklara ve çalışma ortamına kadar tüm üretim zincirini kapsar.

​​

Daha fazla hız, daha az atık
Çelik tornalamanın doğası gereği atık üreten bir uygulama olmasına rağmen üreticiler, COVID-19'un benzeri görülmemiş zorluklarına karşı bile, uygulama güvenliğinden ödün vermeden sürdürülebilirliklerini geliştirebilir. Talaşlı imalat sektöründe dünya lideri Sandvik Coromant'ın Ürün Müdürü Rolf Olofsson burada çelik tornalamaya farklı bir yaklaşım getiriyor.
 
Websitemizden daha etkin faydalanmanız için çerezleri kullanıyoruz. Çerezler hakkında.