Please select your country! -Türkçe -TR Ayarlar

Ayarlar

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Genel tornalama

Dış çap tornalama

Dış çap tornalama

Dış çap tornalama işlemlerinde, iş parçasının dış çapı işlenir. Dış çap tornalama, en iyi bilinen ve yaygın olarak kullanılan işlemlerden biri olduğu için talaş kontrolü, işlem güvenliği ve parça kalitesi talepleri yüksektir. Dış çap tornalama için temel uygulama alanları boyuna tornalama (1), profil tornalama (2) ve alına tornalamadır (3).

PrimeTurning™ ile daha hızlı talaş kaldırma oranları ve yüksek verimlilik ile her yönde tornalama yapabilirsiniz.

 
 

Boyuna tornalama

Boyuna tornalama için takımın ilerleme hareketi, iş parçasının ekseni boyunca devam eder, bu da parçanın çap boyutunun daha da küçültüleceği anlamına gelir. En yaygın tornalama işlemidir.

Boyuna tornalama için bir takım seçerken, ilk önce takım tutucu üzerindeki kesici ucun bağlama sisteminin seçilmesi önerilir. İşlem tipi ve belli bir ölçüde iş parçası boyutu bu seçimi belirler. Büyük iş parçalarındaki kaba işleme operasyonları, küçük parçalardaki ince işleme operasyonlarına göre daha farklı koşullar gerektirir.

Kesici uç şekli

Mukavemet ve uygun maliyet için en büyük kesici uç köşe açısı kullanılmalıdır.

Giriş açısı

Takım giriş açısı talaş oluşumunu etkiler. 90º giriş açısında (0° boşluk açısı) talaş kalınlığı ilerleme fn ile aynıdır. 75° ila 45°'lik küçük açı (15° ila 45° boşluk açısı) talaş kalınlığını küçültür ve ilerlemeyi arttırır.

Takım tutucu

Parça üzerinde işlenecek bir kenar varsa, 91° ila 95° giriş açısına (-1 ila -5° boşluk açısı) sahip bir takım kullanın. İlk tercihiniz C tipi (80°) kesici uç olmalıdır.

A D tipi (55°) kesici uç, profil işleme veya alttan kesimlere olanak tanır.

İşlenecek bir kenar bulunmuyorsa, bir kare kesici uç ve 75° giriş açısı (15° boşluk açısı) seçilerek verimlilik artırılabilir.

 
Boyuna tornalama için tornalama takımları
 

Profil tornalama

Profil tornalamada kesme derinliği, ilerleme ve hıza göre kesim değişiklik gösterebilir. Profil tornalamada kullanılan takımlar, değişen işleme yönleri ve çap değişiklikleri sebebiyle farklı kesme derinliklerine ve gerilmelere maruz kalır. Bir profil işleme takımının en önemli özelliklerinden biri erişilebilirliktir.

Kesici uç şekli

Mukavemet ve uygun maliyet için kesici uçtaki en büyük köşe açısı seçilmelidir, ancak erişilebilirlikle ilgili olarak kesici uç köşe açısı da dikkate alınmalıdır. En sık kullanılan köşe açıları 35º ve 55º'dir.

Giriş açısı

En uygun giriş açısı için iş parçası profili analiz edilmelidir. İş parçası ile kesici uç arasında en az 2° serbest kesme açısı korunmalıdır. Ancak, yüzey kalitesi ve takım ömrü sebebiyle en az 7° giriş açısı (83° boşluk açısı) tavsiye edilir.

Takım tutucu

İlk tercihiniz 93° giriş açısına (-3° boşluk açısı) ve D tipi (55°) kesici uca sahip bir takım olmalıdır. Daha büyük bir rampalama açısı gerekiyorsa, bir V tipi (35°) kesici uç kullanın.

Başka bir yönde profil işleme veya bir köşe oluğu yapmak için 107° ila 117°'lik giriş açısına (-17 ila -27° boşluk açısı) sahip bir tutucu seçin.

Profil tornalama için tornalama takımları
 

Alın tornalama

Alın tornalamada takım, iş parçası sonunda merkeze doğru radyal olarak ilerletilir. Yüksek olan radyal kesme kuvvetleri parçada sapmaya ve titreşime yol açabilir.

Kesici uç şekli

Kesici ucun şekli gereken giriş açısına ve iş parçasının erişilebilirliğine, çok yönlülüğüne göre seçilmelidir. Mukavemet ve uygun maliyet için kesici uçta en büyük köşe açısı kullanılmalıdır.

Giriş açısı

75° giriş açısı (15° boşluk açısı)

Giriş açısının küçültülmesi (boşluk açısının yükseltilmesi) bazı radyal kuvvetleri eksenel olarak aynaya yönlendirerek iyi stabilite ve titreşim azalması sağlayabilir.

Takım ​tutucu

Optimizasyon için kare kesici uçlu ve 75° giriş açılı (15° boşluk açılı) tutucu kullanın.

Çeşitlilik için, eşkenar dörtgen 80° veya üçgen uç ve 95° giriş açılı (-5° boşluk açılı) tutucu kullanın.

Alına tornalama için tornalama takımları
 
 

PrimeTurning™

PrimeTurning™, parçanın aynadan girildiği ve malzemenin uçtan aynaya doğru değil de parçanın ucuna doğru boşaltıldığı bir tornalama stratejisidir. Bu tornalama yöntemi, konvansiyonel tornalamaya kıyasla çok daha verimli ve üretkendir.

Bu strateji her yönde tornalama esnekliği sunar, tek bir takım ile boyuna, alına ve profil tornalama işlemleri yapılabilir. Aynı takım ile konvansiyonel tornalama yapılabilir, ancak sonrasında konvansiyonel verimlilik elde edilir.

Küçük giriş açısı

PrimeTurning™, kenara mükemmel bir erişim sağlar ve 25° ila 30° giriş açılarına (65° ila 60° boşluk açısı) izin verir. Küçük giriş açısı ince ve geniş talaş oluşturarak yükü ve ısıyı köşe radyüsünden uzağa taşır. Sonuç olarak daha uzun takım ömrü sağlar veya önemli verimlilik artışı sunan yüksek kesme değerlerine izin verir.


Konvansiyonel tornalama. PrimeTurning™

Mükemmel talaş tahliyesi

Konvansiyonel boyuna tornalama yaparken talaş sıkışması yaygın bir problemdir. PrimeTurning™ ile kesme işlemi omuzdan uzağa doğru yapıldığı için talaş sıkışması riski yoktur.

PrimeTurning™ ne zaman kullanılmalı

Yüksek radyal kuvvetler nedeniyle, bu yöntem stabil parçalar ve stabil bir kurulum gerektirir. En iyi sonucu kısa ve kompakt parçalar ile torna punta başlığıyla işlenen hassas parçalar üzerinde verir. PrimeTurning™, seri imalat veya sık kurulum ya da takım değişikliği gereken parçalar için iyi bir tercihtir.

CoroTurn® Prime takımlarımız hakkında daha fazla bilgi alın
 
PrimeTurning™ hakkında daha fazla bilgi alın
 

Ağır kaba talaş tornalama

Klasik ağır kaba talaş tornalama uygulamasında pürüzlü yüzeylere sahip büyük parçalar büyük ve değişken kesme derinliği ile birlikte tornalanır.

Kesme süresi çok uzundur ve bu da yüksek sıcaklıklara yol açar. Kesme hızı ve devir sayısı genelde parçanın boyutuna ve bağlamasına göre belirlenir. Tezgahlar açık olduğundan ve ıslak işlemeye uygun olmadığından işleme genelde kuru yapılır.

Parça örnekleri olarak enerji santrali şaftları, nükleer ve büyük konteynerlerin pervane şaftları ve kalkanları gösterilebilir.

Çubuk soyma

Çubuk soyma, sıcak haddelenmiş ve dövülmüş yarı mamullerden oksit pullarını, freze pullarını, yüzey çatlaklarını almak için kullanılan bir yöntemdir. Çubuk soyma, kalın duvarlı borularda da uygulanır.

En çok soyulan malzemeler karbon çeliği, yay çeliği ve paslanmaz çeliktir.

Uygulama alanları değişebilir, ama işlenmeye devam edecek ürünlerin ara aşaması olarak genelde soyulmuş yarı mamuller kullanılır. Örnek olarak boru üretimindeki ekstrüzyon yarı mamulleri ve otomotiv endüstrisindeki aks parçaları verilebilir.

Klasik tornalamayla kıyaslandığında, çubuk soyma kısa iş çıkarma süresi sayesinde yüksek verim ve düşük üretim maliyeti getiren bir yöntemdir. Yüzey kalitesi ve boyut toleransları da yüksektir ve bu da sonraki aşamalarda işlem sayısını azaltır.

Ağır kaba talaş tornalama için tornalama takımları

Yeniden tornalama ve yeni tekerlek tornalama hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz? Daha fazla bilgi için Demiryolu tornalama uygulama kılavuzunu okuyun.

 
 
 
Websitemizden daha etkin faydalanmanız için çerezleri kullanıyoruz. Çerezler hakkında.