Please select your country! -Türkçe -TR Ayarlar

Ayarlar

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Genel tornalama

Tornalamada sorun giderme

Neden Çözüm

​​Talaş kontrolü
Takım veya iş parçası etrafında uzun karışıklıklar. Genelde düşük ilerleme, düşük veya sığ kesme derinliği sebep olur.​

​ ​
 • Seçilen geometri için ilerleme çok düşük
 • İlerlemeyi artırın
 • Daha iyi talaş kırma özelliklerine sahip bir kesici uç geometrisi seçin
 • Hassas kesme sıvısına sahip takımlar kullanın
 • Seçilen geometri için kesme derinliği çok kısa
 • Kesme derinliğini artırın veya daha iyi talaş kırma özelliklerine sahip bir geometri seçin​
 • Çok büyük köşe radyüsü
 • Daha küçük bir köşe radyüsü seçin
 • Uygun olmayan giriş açısı
 • Mümkün olduğunca büyük giriş açısına (boşluk açısı) sahip tutucu seçin.
  KAPR= 90° (PSIR =0°)​

Talaş kontrolü
Çok sert talaş kırma sebebiyle genelde birbirine yapışan çok kısa talaşlar.
Sert talaş kırma genelde kesme kenarındaki yüksek talaş yükü sebebiyle takım ömrünü kısaltır ve kesici ucu kırabilir.​​
 • Seçilen geometri için ilerleme çok yüksek
 • Tercihen tek taraflı bir kesici uç ve yüksek ilerlemeler için tasarlanmış bir geometri seçin
 • İlerlemeyi azaltın
 • Uygun olmayan giriş açısı
 • Mümkün olduğunca büyük giriş açısına (boşluk açısı) sahip tutucu seçin.
  KAPR= 45°–75° (PSIR =45–15°)​
 • Çok küçük köşe radyüsü
 • Daha büyük bir köşe radyüsü seçin​

Yüzey kalitesi
Yüzey "saçaklı" görünür ve tolerans koşullarını karşılamaz.
 • Talaşlar parçaya karşı kırılmaktadır ve işlenmiş olan yüzeye zarar vermektedir
 • Talaşları parçadan uzağa yönlendiren bir geometri seçin
 • Giriş açısını değiştirin
 • Kesme derinliğini azaltın
 • Nötr eğim açılı pozitif bir takım sistemi seçin
 • Kesme kenarı üzerinde aşırı çentik aşınması nedeniyle saçaklı yüzey
 • Oksidasyon aşınmasına daha iyi dirençli sermet kalitesi gibi bir kalite seçin.
 • Kesme hızını düşürün
 • Çok küçük köşe radyüsü ile birlikte çok yüksek ilerleme kaba bir yüzey oluşturur
 • Silici uç veya daha büyük köşe radyüsü seçin
 • İlerlemeyi azaltın

Çapak oluşumu
İş parçasına girerken veya çıkarken iş parçası üzerinde çapak oluşumu.
 • Kesme kenarı yeterince keskin değil
 • Kenar yuvarlaklığı için ilerleme çok düşük
 • Keskin kenarlı kesici uçlar, PVD kaplamalı kesici uçlar veya düşük ilerleme hızlarında < 0,1 mm/dev (0,004 inç/dev) taşlanmış kesici uçlar kullanın
 • Kesme derinliğinde çentik aşınması veya tanecik kopması
 • Küçük giriş açısına sahip bir tutucu kullanın
 • Kesimin başında veya sonunda çapak oluşumu
 • İş parçasından girerken/çıkarken kesimi bir havşa veya radyüs ile başlatın veya sonlandırın

Titreşim
Takımlama veya takım montajından kaynaklanan titreşim veya taşlama izleri nedeniyle yüksek radyal kesme kuvvetleri. Delik işleme baralarıyla iç çap işleme için standarttır.

 • Uygun olmayan giriş açısı
 • Büyük bir giriş açısı (boşluk açısı) seçin. KAPR = 90°
  (PSIR = 0°)
 • Köşe radyüsü çok geniş
 • Daha küçük bir köşe radyüsü seçin
 • Uygun olmayan kenar yuvarlama veya negatif havşa
 • İnce bir kaplamaya sahip veya kaplamasız bir kalite seçin
 • Kesme kenarında aşırı yanak aşınması​
 • Aşınmaya karşı daha dayanıklı bir kalite seçin veya hızı azaltın

Titreşim
Yüksek tanjantsal kesme kuvvetleri.

 • Kesici uç geometrisi yüksek kesme kuvvetleri oluşturmaktadır
 • Talaş kırma çok sert ve yüksek kesme kuvvetleri oluşturuyor​
 • Pozitif bir kesici uç geometrisi seçin
   
 • İlerlemeyi azaltın veya yüksek ilerlemeye uygun bir geometri seçin
 • Kısa kesme derinliği nedeniyle değişken veya çok düşük kesme kuvvetleri​
 • Kesici ucun kesmesi için kesme derinliğini artırın
 • Hatalı konumlanmış takım​
 • Merkez yüksekliğini kontrol edin​
 • Uzun kullanma mesafesi nedeniyle takımda dengesizlik
 • Kullanma mesafesini düşürün
 • Mümkün olan en büyük bara çapını kullanın
 • Sessiz Takım™ veya karbür bara kullanın.​
 • Dengesiz bağlama yetersiz rijitliğe neden olur
 • Delik işleme barası bağlama uzunluğunu arttırın
 • Silindirik saplı baralar için EasyFix™ kullanın
 

Kesici uç aşınması

Optimize edilmiş kesme değerleri, mümkün olan en iyi parça kalitesi ve takım ömrü için işleme sonrasında kesici uç kenarını kontrol etmeyi unutmayın. Başarılı bir tornalama işlemi için farklı kesici uç aşınma durumlarının sebep ve çözümlerinden oluşan aşağıdaki tabloyu kullanın.

NedenÇözüm

Yanak aşınması

Tüm uygulamalarda tercih edilen aşınma tipi. Öngörülebilir ve stabil takım ömrü sunar
 • Kesme hızı çok yüksek
 • Çok tok kalite
 • Yetersiz aşınma direnci
 • İş parçası malzemesinde sert kalıntılar
 • Kesme hızını azaltın
 • Tokluk veya aşınma direnci talebine göre daha uygun kalite seçin

Çentik aşınması
 • Yapışkan ve/veya işleme ile sertleşen malzemeler
 • ~90° giriş açısı
  (~0° boşluk açısı) kullanın
 • Geometri çok negatif
 • Daha keskin bir kenar seçin
 • Giriş açısını azaltın
 • Kesme derinliğini değiştirin

Krater aşınması
 • Kesme hızı ve/veya ilerleme çok yüksek
 • Talaş kırıcı çok dar
 • Kimyasal aşınma veya sürtünme aşınması
 • Aşınma direnci çok düşük
 • Kesme hızını veya ilerlemeyi düşürün
 • Aşınmaya karşı daha dayanıklı bir kalite seçin
 • Daha açık/pozitif bir geometri seçin

Plastik deformasyon

Çökme
 

Baskı
 • Yüksek ısı yükü ve basınç, kesme sıcaklığı çok yüksek
 • Kalite çok tok/yumuşak
 • Yetersiz kesme sıvısı temini
 • Kesme hızı ve/veya ilerlemeyi düşürerek ısı ve basınç yükünü azaltın
 • Kenar kalkması halinde önce ilerlemeyi küçültün
 • Pul kalkması halinde önce hızı küçültün
 • Aşınmaya/ısıya karşı daha dayanıklı bir kalite seçin
 • Daha açık/pozitif bir geometri seçin
 • Kesme sıvısı teminini iyileştirin

Talaş yığılması (B.U.E)
 • Çok düşük kesme sıcaklığı
 • Yapışkan/ezik malzeme
 • Geometri çok negatif
 • Kaplama çok kalın
 • Hızı arttırarak kesme sıcaklığını yükseltin
 • Bir PVD kaplamalı kalite seçin (PVD kaplamalarında daha az BUE)
 • Daha pozitif bir geometri seçin

Pullanma
 • Lekeli malzeme
 • Kesme hızı çok düşük
 • Kesme sıvısı ile darbeli işleme
 • Kaplama çok kalın
 • Kesme hızını artırın
 • Kesme sıvısını kapatın
 • Daha ince kaplamaya ve daha yüksek kenar hattı güvenliğine (PVD) sahip bir kalite seçin

Kenarda çentiklenme
 • Kararsız koşullar
 • Kalite çok sert/gevrek
 • Kaplama çok kalın (CVD, kenar hattı pullanmasına yol açar)
 • Tezgah koşullarını stabil hale getirin
 • Daha tok bir kalite seçin
 • Daha güçlü bir geometri seçin
 • Daha ince kaplamaya sahip bir kalite seçin (PVD)

Termal çatlaklar
 • Değişken kesme kenarı sıcaklıkları
 • Darbeli kesimler ve kesme sıvısı
 • Kalite ısı şoku değişimlerine hassastır
 • Daha kalın kaplamalı kalite kullanın (CVD)
 • Kesme sıvısını kesin veya bol miktarda uygulayarak dengeli sıcaklık seviyesi elde edin
 • Kesme hızını azaltın
 • Daha ince kaplamaya sahip bir kalite seçin (PVD)

Kırılma
 • Aşırı aşınma
 • Yanlış kalite seçimi (çok tok/sert)
 • Yanlış kesme değerleri
 • Daha kısa (kesim süresi) çalışmalar yapın: aşınmanın ne zaman başladığını ve baskın aşınma tipini kontrol edin
 • Kesme değerlerini değiştirin
 • Daha uygun bir kesici uç kalitesi/geometri seçin

Dilim kırığı - seramik
 • Aşırı takım basıncı
 • İlerlemeyi azaltın
 • Daha tok bir kalite seçin
 • Daha küçük havşalı bir kesici uç seçin veya kesme kuvveti yönünü değiştirmek için başka geometri kullanın​

Kesme bölgesi dışında çentiklenme
 • Kenara/omuza doğru alın tornalama nedeniyle talaş sıkışması
 • Talaşlar kesme kenarına doğru sapmaktadır
 • Optimize edilmemiş ilerleme veya ilerleme yönü
 • İşlem yönünü değiştirin (omuza bakmayı önlemek için)
 • İlerlemeyi değiştirin
 • Bir PVD kaplamalı kalite seçin
 • Talaş akışını değiştiren bir kesici uç geometrisi seçin
 
 
 
Websitemizden daha etkin faydalanmanız için çerezleri kullanıyoruz. Çerezler hakkında.