Please select your country! -Türkçe -TR Ayarlar

Ayarlar

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Kesme ve kanal açma

Dilimleme

Dilimleme
 

Dilimleme genelde seri üretimde kullanılan bar ilerleme tezgahlarında yapılır. Dilimleme işlemi genelde parça için harcanan toplam işleme süresinin küçük bir bölümünü oluşturur ve bu yüzden zaman tasarrufu hedeflenen bir alan değildir. Ancak, dilimleme işleminden sonra bazı parçalarda alt iş milindeyken işlenmesi gereken ek özellikler bulunur. Talaşlar parça etrafını sararsa, alt iş milinde sonraki parçanın bağlanmasını önleyebilir. Bu durumda tezgah hatalı üretim yapar ya da durur. Talaşlar tamamlanan parça etrafını çevrelerse, daha sonraki işlemlerde (ısıl işlem, çapak alma, montaj gibi) sorun yaratabilir ve yüzey işlemesine zarar verebilir. Dilimleme genelde parçada gerçekleştirilen son işlemlerden biri olduğu için güvenlik çok önemlidir. Dilimleme sırasında takım kırılacak olursa parça genellikle hurda haline gelir. Bu durum, tezgahın uzun süre durmasına yol açabilir.

Dilimleme için ipuçları: dilimleme takımlarının seçilmesi

dilimleme takımlarının seçilmesi

1. Kısa kesme (dilimleme)2. Orta kesme (dilimleme)3. Derin kesme (dilimleme)

İşlem güvenliği yüksek önem taşıdığından hassas kesme sıvısına sahip bir takım tercih edilmelidir. Bu sayede talaşlar boşaltılır, sıcaklık ve uç aşınması azalır ve yüzey kalitesi artar. En iyi stabilite için mümkün olan en kısa kullanma mesafesini ve güvenli uç bağlamasını kullanın. Parça, bar veya boru dilimlerken malzemeden tasarruf etmek ve kesme kuvvetini minimuma düşürmek önemlidir. Dar bir kesici uç hem düşük kesme kuvveti hem de malzeme tasarrufu sağlar. Dilimleme için tasarlanmış bir kesici uç geometrisi seçin. Bu özel kesici uçlar, kanaldan daha dar talaşlar üretir. Bu da dilimleme işleminde iyi talaş kontrolü ve yüzey kalitesi sağlar.

Dilimleme için ilk tercih

Bir ve iki kenarlı çözümler farklı dilimleme işlemlerinde ilk tercih olmalıdır. Kanaldan daha dar talaşlar üretmek için tasarlanmış kesici uçlar kullanın.

Kısa kesme (dilimleme)
Sığ dilimleme için (çap ≤ 12 mm (0,47 inç)), seri üretimde ekonomik dilimleme sağlamak üzere 3 kenarlı uçlar kullanın.
Orta kesme (dilimleme)

Orta dilimleme için (çap ≤ 40 mm (1,57 inç)) vidalı bağlanan ve yaylı kilitlenen tutucularla birlikte 2 kenarlı uçlar kullanın.

Derin kesme (dilimleme)

Derin dilimlemede (çap ≤ 112 mm (4,41 inç)), kesici ucun stabilitesi çok önemlidir, çünkü bu kesim tipinde kesici uç üzerine yüksek kuvvetler uygulanır. Dolayısıyla, stabil yaylı bağlamaya sahip tek kenarlı kesici uç en iyi tercihtir.

Tanesiz ve çapaksız dilimleme

Tanesiz ve çapaksız dilimleme için küçük köşe radyüslü keskin bir geometri kullanın. Ön açılı kesici uç da tane ve çapağı azaltır. Ön açılı kesici uçlar yan kuvvetler oluşturur ve sadece kısa kullanma mesafeleri (<13 mm (0,51 inç)) için önerilir.

Küçük parça işleme

Küçük parça işleme için olabildiğince küçük genişlikte ve keskin kesme kenarları kullanın. En iyi uygulama güvenliği için hassas soğutma sıvılı takım kullanın. Üstün düzeyde takım kenarı keskinliği gerekli değilse, daha ekonomik bir çözüm olarak veya daha büyük çaplar için 3 kenarlı veya 2 kenarlı bir uç seçin.

Dilimleme için ipuçları: Dilimleme işlemleri nasıl uygulanır

Çubuk ve boruları dilimleme

Kullanma mesafesi (OH)

Kullanma mesafesini minimize edin. Çubuk dilimleme yaparken, daha kısa kullanma mesafesi uygulandığında ve daha yüksek bıçak kullanıldığında bükülme (δ) kübik olarak azalır.

kullanma mesafesini minimize etme-1 
kullanma mesafesini minimize etme 
kullanma mesafesini minimize etme-2
 
Kısa kullanma mesafesi

Kısa kullanma mesafesi stabiliteyi önemli ölçüde arttırır. Dilimlemeyi aynaya yakın yapın. Bu durum, özellikle stabil koşullar ve dikkatli çalışma gerektiren ince uçlarla dilimleme yaparken önemlidir.

  • OH kaçınılmaz ölçüde uzun ise hafif kesme geometrisi kullanın
  • OH uzunluğu 1,5xH'den kısaysa, geometri için önerilen ilerlemeyi kullanın
  • OH uzunluğu 1,5xH'den uzunsa, ilerleme hızını geometri için önerilen ilerlemenin alt ucuna düşürün
 

Takım merkez yüksekliği

Özellikle merkeze doğru dilimleme yaparken merkez yüksekliğinin ±0,1 mm (±0,004 inç) doğrulukta olması önemlidir. Uzun kullanma mesafelerinde aşağı eğilmeyi dengelemek için maksimum sapmayı merkezin +0,1 mm (+0,004 inç) üzerine ayarlayın.

Merkezin altında konumlandırma şunlara yol açar: Merkezde konumlandırma şunlara yol açar:
Merkez altında konumlandırma Merkezde konumlandırma
  • Tane artar
  • Kırılma (istenmeyen kesme kuvvetleri)​
  • Kırılma (merkezden içeri itme)
  • Hızlı serbest yüzey aşınması (küçük boşluk)
 

İlerleme hızı

Bir çubukta merkezden içeri kesim, kesici ucun kırılmasına yol açabilecek gereksiz bir tokluk ihtiyacı oluşturur. Burada, iş parçası kesme yönünün tersine hareket etmeye başladığında kesici uçta sürtünme başlar. Bu işlem, kesici uçta kırılmaya yol açan bir çekme gerilimi oluşturur.

ilerleme hızı
Hızın hesaplanması:
kesme hızı-mkesme hızı-i
 
 
 

Merkezin 2 mm (0,08 inç) gerisinde ilerlemeyi yaklaşık %75'e kadar düşürün. Merkezdeki düşük ilerleme, kesme kuvvetlerini azaltıp takım ömrünü büyük oranda uzatırken çevredeki yüksek ilerleme, verimliliği ve takım ömrünü iyileştirir. Kırılmaları önlemek için çubuk merkezinin yaklaşık 0,5 mm (0,02 inç) öncesinde ilerlemeyi durdurun; kesilen parça kendi ağırlığı ve uzunluğuyla düşecektir.

düşük ilerleme
Merkezden ilerleme kırılmaya neden olur
 
 

Alt iş mili

Çubuk dilimleme yaparken parçayı ayırmak için bir alt iş mili kullanılabilir; böylece tokluk değeri büyük ölçüde azalır ve takım ömrü uzar. Ayrıca aşınmaya karşı daha dirençli bir kalite kullanımına imkan sağlanır ve takım ömrü daha da uzatılabilir. Dilimleme işlemini yapın ama ilerlemeyi merkezden yakl. 1 mm (0,04 inç) önce durdurun. Ardından, parçayı çekmek için alt iş mili kullanın.

Alt iş mili
 
 

kesici uç genişliği

Çubukta malzeme tasarrufu, minimum kesme kuvveti ve çevre kirliliği için olabildiğince dar bir kesici uç kullanın.

genişliği artırma 

Parça çapına bağlı olarak, D, kesici uç genişliğini, CW, seçmek için tabloyu kullanın:

CW
​ D mm (inç) CW mm​
 -10 (-0,4)​  1,0​
 10-25 (0,4-1,0)​  1,5​
 25-40 (1,0-1,6)​  2,0​
 40-50 (1,6-2,0)​  2,5​
 50-65 (2,0-2,6)​  3,0​
 
 

Tanesiz ve çapaksız dilimleme

Çubuk veya borulardaki tane ve çapağı kontrol etmek için sol veya sağ yönlü ve ön açılı uç kullanın. Geniş ön açılı uç tane ve çapakları azaltır, ancak düz bir kesim sağlamayabilir ve bu da talaş kontrolünü azaltarak yüzey kalitesini düşürür ve takım ömrünü kısaltır. Olabildiğince küçük ön açılı uç kullanın. Daha uzun kullanma mesafeleri için nötr uçlar kullanın; takım ne kadar uzun olursa ön açılı uçlarda yaşanan sorunlar o kadar büyür.

Ön açı Nötr
Stabilite ve takım ömrü​ Kötü İyi
Radyal kesme kuvvetleri Düşük Yüksek
Eksenel kesme kuvvetleri Yüksek Düşük
Tane/çapak Küçük Büyük
Titreşim riski Yüksek Düşük
Yüzey kalitesi ve düzlük Kötü İyi
Talaş akışı Kötü İyi
Tanesiz ve çapaksız dilimleme

Küçük çaplı barları dilimleme

En düşük kuvvetleri oluşturmaya dikkat edin. Mümkün olan en düşük genişliğe sahip ve en keskin kenarları olan kesici ucu kullanın.

Takımı hiçbir zaman çubuk durdurucu olarak kullanmayın!

çubuk durdurucu

Bu işlem hiçbir takım için iyi değildir, ancak küçük uç genişliklerinde takımın zarar da görmesine neden olur.

 
 

Delinmiş delikte dilimleme

delinmiş delik

Konik alanda dilimleme yapmaktan kaçının, çünkü bu işlem bıçakta sapmaya ve takım kırılmasına neden olabilir.

 
 

İnce duvarlı borular

ince duvarlı borular

İnce duvarlı borularda dilimleme yaparken mümkün olan en küçük kesme kuvvetleri çıkmalıdır. Mümkün olan en düşük genişliğe sahip ve en keskin kenarları olan kesici uçları kullanın.

 
 

Kesme sıvısı

kesme sıvısı

Kesme sıvısı ve yağlama kullanılmasının kesme ve kanal açmada proses güvenliğine büyük etkisi bulunmaktadır. Kesme sıvısı ve soğutma sıvısı bölümünde üstten ve alttan kesme sıvısı, hassas kesme sıvısı ve basıncı hakkında daha fazla bilgi ve önerileri bulabilirsiniz.

 

Y ekseni dilimleme

kesme sıvısıyla y ekseni dilimleme

Y ekseni dilimleme tamamen yeni bir dilimleme yöntemidir. Geleneksel yöntemle dilimleme yaparken kesme kuvvetinin çoğu kesme hızı tarafından sağlanır; gerisi kesme ilerlemesinden gelir. Bileşke kuvvet yaklaşık 30 derece açıyla takıma yönlendirilir. Dolayısıyla dilimleme bıçakları ikinci en zayıf doğrultuları üzerinden yüke maruz kalırlar. Bu sorunu çözmenin en iyi yöntemi bıçak kullanım mesafesini kısaltmak ve/veya bıçak yüksekliğini artırmaktır. Çok-amaçlı tezgahlarda ve tornalama merkezlerinde uç yuvasını 90 derece döndürüp takımı ilerletmek üzere Y eksenini kullandığınızda kesme kuvvetlerinin bileşkesi takımın en güçlü doğrultusu üzerine yönlendirilir. 60 mm (2,36 inç) bıçak kullanma mesafesinde bu durum bıçağın sertliğini altı katın üzerinde artırır. Böylece çok daha stabil, sessiz ve titreşimsiz bir serbest kesim uygulaması sağlanır ve daha iyi yüzey ince işlemesi, daha yüksek ilerleme oranları ve daha uzun takım kullanma mesafesi elde edilir. Y ekseni dilimleme için CoroCut® QD, Y ekseni olan tornalama merkezleri ve çok amaçlı tezgahlarda dilimleme için ilk tercihtir. Maksimum 180 mm'ye (7 inç) kadar olan büyük çaplarda işleme yapabilir ve ana ve alt aynalar arasına erişen uzun kullanma mesafeleri için özellikle uygundur. Kullanma mesafesi, bıçak yüksekliğini aşıyorsa Y ekseninde dilimleme yapan bıçaklar kullanmak her zaman daha avantajlıdır.

 

Nasıl uygulanır

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

 ​

Çok-amaçlı tezgahlarda Y ekseni dilimleme

Çok-amaçlı tezgahlardaki eksen

Takım montajı genellikle ana ve alt ayna arasına yetişebilecek şekilde uzundur. Kesme kuvvetinin takım montajına ve tezgah iş miline yönlendiği bu durumda kurulum bir bütün olarak X yönünde, Y eksenindeki yüke oranla zayıf kalır.

y-axis-parting-2-1-multi-task-parting.jpg y-axis-parting-2-1-multi-task-parting.jpg
Konvansiyonel kurulum
 
çok amaçlı dilimleme y ekseni y ekseni bıçak capto
Y ekseni dilimleme için kurulum
 

Takım uzunluğu normal olarak tezgah dışındaki bir optik cihazda ölçülür. Takımın uzunluğu dilimleme sırasında takımın merkez yüksekliği olacaktır ve özellikle de merkeze dilimleme yaparken merkez yüksekliğinin doğru olması önemlidir.

optik ölçüm
Tezgah dışında optik ölçüm

Kesici kenarı görmek zor oluyorsa takımda ayrıca bir mastar düzlemi de mevcuttur. Düzlem şuradadır:

  • G tipi yuvada (3 mm (0,118 inç)) kesme kenarının 5±0,05 mm (0,197±0,002 inç) yukarısında
  • H tipi yuvada (4 mm (0,157 inç)) kesme kenarının 6±0,05 mm (0,236±0,002 inç) yukarısında

Bıçak standart bir adaptöre monte edildiğinde kesici kenar Y=0 üzerinde 7 mm (0,276 inç) konumundadır. Kesme hızının doğru olabilmesi için bu konum takım ofseti olarak telafi edilmelidir. Bu bilgi takım üzerinde işaretlenmiştir.

 

Tornalama merkezlerinde Y ekseni dilimleme

tornalama merkezi ekseni

Takım montajı genellikle ana ve alt ayna arasına yetişebilecek şekilde uzundur ve aynaya yakın olarak dilimleme yapma olanağı sağlar. Kesme kuvvetinin takım montajına ve tarete yönlendiği bu durumda kurulum bir bütün olarak X yönünde, Y eksenindeki yüke oranla zayıf kalır.

bolt-on-macu-revolver-eps eps
Konvansiyonel kurulum
 
tornalama merkezi dilimleme y ekseni bıçağı vdi
Y ekseni dilimleme için kurulum
 

Takım uzunluğu normal olarak tezgah içindeki bir sensörle ölçülür. Takımın uzunluğu dilimleme sırasında takımın merkez yüksekliği olacaktır ve özellikle de merkeze dilimleme yaparken merkez yüksekliğinin doğru olması önemlidir.

Kesici kenarı görmek zor oluyorsa takımda ayrıca bir mastar düzlemi de mevcuttur. Düzlem şuradadır:

G tipi yuvada (3 mm (0,118 inç)) kesme kenarının 5±0,05 mm (0,197±0,002 inç) yukarısında

H tipi yuvada (4 mm (0,157 inç)) kesme kenarının 6±0,05 mm (0,236±0,002 inç) yukarısında

Bıçak standart bir adaptöre monte edildiğinde kesici kenar Y=0 üzerinde 7 mm (0,276 inç) konumundadır.

Kesme hızının doğru olabilmesi için bu konum takım ofseti olarak telafi edilmelidir. Bu bilgi takım üzerinde işaretlenmiştir.

 
sensör ölçümü y ekseni dilimleme sensörlü uç sensör referans düzlemi
Tezgah içindeki bir sensör yardımıyla ölçme
 
 
Websitemizden daha etkin faydalanmanız için çerezleri kullanıyoruz. Çerezler hakkında.