-Türkçe -TR Ayarlar

Ayarlar

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Tasarım ve planlama çözümleri

Kesici takım seçimi ve CAM hazırlığı nasıl daha verimli hale getirilir

Her verimli işlemeden önce çoklu kararlar ve detaylara dikkat edilmelidir. Bilgisayar destekli üretim (CAM) programcıları, Üretim yöneticileri, Tezgah operatörleri tarafından karşılaşılan standart zaman alıcı görevler:

  • Belirli bir işlemeyi gerçekleştirmek için en uygun kesici takım ve kesme değerlerini seçmek – farklı tedarikçilerden on binlerce takım arasından seçim yapmak.
  • Programlama ve simülasyonda takımı doğru şekilde gösterebilen takım verilerini bulma – alternatif olarak farklı kataloglardaki ve web sitelerindeki bilgilere dayalı olarak sıfırdan bir dijital takım montajı oluşturma.
  • Gelişmiş işleme yöntemleri için verimli ve güvenli CNC programları üretme.

Modern endüstri çözümlerini kullanılarak, daha önce bireylerin beceri ve deneyimlerine dayanan birçok süreç planlama görevi, optimize edilmiş sonuç ile daha hızlı yapılabilir. 

Bağlı süreç planlama çözümleri, kesici takım seçimi ve bilgisayar destekli üretim (CAM) programlamasında yüksek hız ve daha fazla hassasiyet sağlar.Takım ve kesme değeri seçen algoritmalar

Kesici takım ve kesme değeri seçimi, işleme sırasında verimliliği artıran veya azaltan süreçlerden biridir. İş için en iyi kesici takımı ve kullanılacak kesme değerini seçmenin temeli bilgidir. Doğrulanmış ve iyi yönetilen kesici takım bilgisi, sadece takımların yüksekliği, ağırlığı, yarıçapı vb. temel fiziksel parametreleri değil, aynı zamanda kapasitesini de tanımlar.

Dijital çözümlerin özel işleme görevlerine uygun takım ve kesme değeri önerisinde bulunduğu modern tezgah imalathanelerinde daha az kağıt katalog bulunur. Basit bir ekran arabirimi kullanıcıların işleme uygulamalarını hızlı bir şekilde tanımlamasını sağlar ve kullanılabilecek en verimli takımı anında sunar.

Öneriler bir tedarikçinin sağladığı kesici takımlarla ilgili tüm bilgileri değerlendiren algoritmalar tarafından üretilir. İşleme görevini tanımlayan kullanıcı tarafından sağlanan herhangi bir ek tavsiye – hangi malzemenin işleneceği, hangi takım tezgahının kullanılacağı vb. – gerçek zamanlı takım önerisi sunar.

İkincil ancak kullanışlı bir nokta da kesici takım önerisi çözümleri, üreticinin stoğunda hazır bulunan özel takımlardan sağlanabilir. Bir kesici takım tedarikçisinin önerdiği başlangıç değerleri “güvenli aralık” içinde oluşturulur, ancak optimize edilmez. Belirli bir işleme görevi için takımın gerçek kapasitesi ve en uygun kesme değerleri; yalnızca görevle ilgili ek bilgiler kesme değerleri çözüm önerileri ile birleştiğinde sunulur.

Takım ve kesme değerleri öneri çözümleri, online veya offline sabit ve mobil cihazlarda kullanılabilir. Sektördeki farklı oyuncular arasındaki ortaklıklar sayesinde kesici takım tedarikçilerinin sağladığı takım ve kesme değeri önerisi CAM, simülasyon ve doğrulama yazılımlarında daha sık kullanılan özellikler haline gelmektedir.
Kesici takım bilgileri, en verimli takım ve kesme değeri seçimi önerisi sağlar.


Genel Takım Sınıflandırma (GTC) yapısı.

Sistemler arasında kesintisiz kesici takım verisi değişimi

Çapraz şirketler arası gelişimin anahtarı, üreticiler için artan değer sağlayan standartlaşmadır. ISO 13399, her bir kesici takımın bir dizi parametre ile tanımlandığı uluslararası bir kesici takım bilgi standardıdır.

Standart; kesici takımı bilgilerini, herhangi bir sistem veya şirketin adlandırma kuralından bağımsız olarak tarafsız bir biçimde sunar. Tüm yazılımların işleyebileceği bir standarda göre açıkça tanımlanmış takımlar sayesinde, iletişim kalitesi yükseliyor ve sistemler arasındaki elektronik veri alışverişi sorunsuz şekilde gerçekleştiriliyor.

Standart, zamandan tasarruf ettiriyor ve ekstra kalite garantisi sağlıyor. Sistemler arası iletişim düşünüldüğünde ortak bir dil kullanılması faydalı bir özelliktir ancak aynı zamanda kullanıcıların hayatını da kolaylaştırır. ISO 13399 uyumlu bir sistemle, verilerin manuel olarak yorumlanmasına gerek yoktur.

Genel Takım Sınıflandırması (GTC), son yıllarda standartlaştırma alanındaki ilerlemeleri içerir. Özünde, GTC, kesici takım bilgisini yapılara ayırmak ve planlamak için standart bir yoldur ve tüketici sistemleri arasında kesintisiz bilgi alışverişi sağlar.

CAM programlama ve simülasyonunda kullanılmak üzere kesici takım montajlarının hazırlanması, ISO 13399 ve GTC'nin önemli ölçüde zaman tasarrufu ve yüksek uygulama güvenliği sağladığı örnek bir uygulamadır. Her iki standardı destekleyen bir takım kütüphanesi hizmetinde oluşturulmuş bir kesici takım montajı kaydedilebilir ve destekleyici bir CAM (veya benzeri) sistemine aktarılabilir.

Süreç ve sistemler birbiri ile ne kadar bağlantılı olursa endüstri için yarattığı değer de kadar yüksek olur. Bu gelişmiş işleme yöntemlerinde kullanılmak üzere CNC kodunun üretilmesi için de geçerlidir. Programcılar CAM yazılımlarına entegre edilmiş verimli işleme stratejileri geliştirirken zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlar
sızdırmazlık halkası kanalları için işleme yöntemi takım yolu.


Okumaya devam et:

Öne Çıkanlar

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

CAM iş akışı entegrasyonu

Dijital üretimde en yüksek son kullanıcı değerinin yaratılması için ortaklık çok önemlidir. CNC Software, CoroPlus®'ı kendi Mastercam yazılımına entegre eden ilk CAM şirketlerinden biridir. Filmi izleyin.

Standart takım verileri

ISO 13399, takım verilerinin karşılıklı iletişimi için yeni sektör standardıdır.

CoroPlus®

CoroPlus® portföyünde Endüstri 4.0 için hazır pek çok bağlantılı çözüm mevcuttur.

{{"NewsLetter_Subscribe_Header" | translate}}

{{"NewsLetter_Subscribe" | translate}}

Websitemizden daha etkin faydalanmanız için çerezleri kullanıyoruz. Çerezler hakkında.