-Suomi -FI Asetukset

Asetukset

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

CoroPlus® MachiningInsights.

Datalähtöistä toimintaa

Saat välitöntä dataa työstökoneiden ja työkalujen käytöstä, paremman yleiskäsityksen tuotannosta sekä mahdollisuuden optimoida tuotantoprosesseja.


Näin se toimii

Räätälöi koontinäytöt ja raportit, aseta varoitukset ja luo tikettejä parannuskohteista.


Pyydä demo

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä myyntiedustajaamme.


Pyydä tarjous

Uusi näkökulma tuotantoon

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}


Tuotannon käytettävyyden suunnittelu edellyttää läpinäkyvyyttä kaikkiin toimintoihin. Datan ja dokumentaation kerääminen manuaalisesti on työlästä ja hidasta, mutta verkkoon liitetty kone tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia läpinäkyvyyden, suunnittelun optimoinnin ja tuotannon tehostamisen suhteen. Seuraavassa vain joitakin esimerkkejä organisaatiolle koituvista eduista:

  • Tehtaan johto: parempi kokonaistehokkuus ja laadukkaat ja kannattavat toimitukset.
  • Tuotannonsuunnittelu: tehokkaammat prosessit ja kapasiteetin suunnittelutoiminnot sekä varmuus tuotannon kustannustehokkuudesta.
  • Tuotannonjohto: optimaalinen tuotanto ja yhteistyö tehtaiden sisällä ja välillä pienentää kustannuksia.
  • Koneistajat: palaute ja mahdollisuus osallistua valmistusprosessien ja työstökoneiden käytön optimointiin.

 Koneistaja syöttää tiedot koneen vierellä olevan näytön kautta.

1. Datan keruu

Tunnista kehittämiskohteet ja muodosta syvällisempi, tarkempi kuva valmistusprosessista suoraan työstökoneilta saatavan datan avulla.

Koneistaja voi lisätä suoraan järjestelmään tiedon tuotantokatkoksen syystä. Näin tietämys tuotantoseisokkien syistä ja prosessien tehokkuudesta kasvaa.Koontinäyttö käytettävissä selaimella.

2. Uusi näkökulma

Reaaliaikaista ja aiempaa dataa sisältävät raportit antavat tarkempaa tietoa työstökoneen käyttöasteesta ja suorituskyvystä. Tieto koneen normaalista käynnistä sekä seisausten syistä, vioista ja hälytysten syistä auttaa optimoimaan koneistusprosesseja. Toiminnanohjausta, tuotantolaitteiden hallintaa sekä kustannusten ja ajankäytön ennakointia voidaan tehostaa minkä tahansa laitteen selaimella käytettävillä koontinäytöillä.Seurantaa ja optimointia tukevat tiketit ja tehtävät

3. Ryhdy toimenpiteisiin

Käytä tikettejä viestinnän edistämiseen tuotannossa ja tartu mahdollisuuksiin optimoida toimintaa. Yhteistyötä edistävät toiminnot mahdollistavat seurannan, ongelmanratkaisun, prosessiparannukset ja ripeät toimenpiteet.


Pyydä demoDemonstraatio todellisessa ympäristössä

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Tutustu työstökoneiden ja työkalujen valvontaratkaisuun.Ominaisuudet

Koneiden käyttöastenäytöt

Koneiden käyttöastenäytöt

Tuotannon tila näytetään visuaalisesti reaaliajassa, ja tapahtumat ja katkokset näkyvät korostettuina. Tuotantolaitteiden käyttöasteen ja kunnon, komponenttituotannon ja henkilöstön tuottavuuden seuranta ja hallinta on helppoa.

Suorituskykyraportit

Tuotannon tiedot esitetään visuaalisesti: tuotantotiedot, asetusajat sekä suunniteltujen ja suunnittelemattomien tuotantokatkosten kesto.

Yhteys muihin järjestelmiin API:n kautta

Ohjelmointirajapinnat (API) takaavat tietojenvaihdon muiden IT-ratkaisujen, kuten toiminnanohjaus-, valmistuksenohjaus- ja omaisuudenhallintajärjestelmien (ERP, MES ja EAM) kanssa.​Käyttöpaneeli tietojen syöttöön

Mukautettavan käyttöpaneelin kautta koneistajat voivat luokitella tuotantoseisokkien syyt ja tehostaa tiedonkulkua tuotannosta. Kommenttien ja tikettien lisääminen on myös mahdollista.

Ohjeet koneistajille

Tietämyskantaan sisältyviä työohjeita voidaan välittää koneistajille missä koneistuksen vaiheessa tahansa. Koneistuksen aikainen tapahtuma voi laukaista ohjeen automaattisesti.

Hälytykset miehittämättömässä koneistuksessa

Kun miehittämätön kone vaatii huomiota, ilmoitukset lähetetään ennalta määrättyihin toimintoihin. Hälytyksen laukaisee poikkeama asetetuista prosessiparametreista.Työkalujen suorituskykyraportit

Työkalujen käyttöraportit visuaalisessa muodossa: työstöön kulunut aika työkappaletta sekä työstökonetta kohden.

Tiketit

Tiketit ja parannusta vaativat alueet dokumentoidaan ja jaetaan räätälöitävien sääntöjen mukaisesti. Ilmoitukset lähetetään sähköpostitse.Ratkaisun sisältö

CoroPlus® MachiningInsights yhdistää koneesi verkkoon ja tuottaa dataa ympäri vuorokauden.

Hopea

Kerää koneilta dataa ja tee prosesseihin parannuksia.

Kulta

Ota koneistajat mukaan kehitystyöhön ja hyödynnä miehittämättömän tuotannon tukea.

Platina

Tee parannuksia tuotannon kaikilla osa-alueilla: työstökoneet, ohjelmat, työkalut ja henkilöstö.

Koneiden käyttöastenäytöt
Suorituskykyraportit
Yhteys muihin järjestelmiin API:n kautta
Käyttöpaneeli tietojen syöttöön
Ohjeet koneistajille
Hälytykset miehittämättömässä koneistuksessa
Työkalujen suorituskykyraportit
Tiketit
Mukautettavat koontinäytöt ja raportit

Pyydä tarjous


Miten se toimii?

Kyseessä on pilvipohjainen sovellus, eikä koneille tarvitse asentaa mitään lisälaitteita. Ratkaisu on käytettävissä millä tahansa tabletilla, älypuhelimella tai tietokoneella, jossa on internetyhteys.

Tarkoitukseen sopivat useimmat alle 10 vuotta vanhat koneet. Lisätietoja saat Sandvik Coromant -edustajaltasi. Koneet on liitettävä tehtaan lähiverkkoon. Tiedot kerätään koneilta tehtaan verkon kautta.

Ohjelmisto asennetaan esimerkiksi tehtaan palvelimelle. Ohjelmisto kerää tiedot koneilta tehtaan verkon kautta ja lähettää ne sitten pakattuna pilvialustalle.

Tehtaan ja pilvialustan väliseen salattuun ja pakattuun tietoliikenteeseen käytetään Secure Shell (SSH) -protokollaa. SSH-yhteys voidaan salata yksityisellä salausavaimella, jonka käyttäjä generoi. Käyttäjät voivat myös noudattaa salausavainten hallintamenettelyjä tietoturvan lisäämiseksi entisestään.

Käyttäjät voivat käyttää sovellusta millä tahansa ajantasaisella selaimella. Suositusselaimet ovat Google Chrome ja Mozilla Firefox.Saatavuus

CoroPlus® MachiningInsights on ensi vaiheessa saatavilla oheiseen karttaan keltaisella merkityissä maissa.

CoroPlus® ToolGuide

Hae työkalu käsillä olevaan työhön, saat lastuamisarvosuositukset saman tien.

CoroPlus®

Monet CoroPlus®-ratkaisut ovat valmiita teolliseen internetiin, Industry 4.0:aan.

Uudet työkalut ja ratkaisut

Luo katsaus uusimpiin työkaluihimme ja ratkaisuihimme ja ota selvää, miten voit tehostaa tuotantoasi entisestään.

{{"NewsLetter_Subscribe_Header" | translate}}

{{"NewsLetter_Subscribe" | translate}}

Käytämme evästeitä parantaaksemme nettisivujemme rutiineja. Lisätietoa evästeistä.