-Svenska -SV Inställningar

Not signed-in

Inställningar

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Avkapning

Avstickning
 

Avstickning görs i huvudsak i stångmatningsmaskiner som oftast används vid massproduktion. Eftersom avstickningen oftast bara utgör en liten del av den totala bearbetningstiden för komponenten är den oftast inte föremål för tidsbesparingsarbete. Efter avstickningssekvensen måste dock i de flesta fall viss ytterligare bearbetning av komponenten göras i subspindeln. Om spånorna snor sig runt komponenten kan de förhindra fastspänningen av nästa komponent i subspindeln. Om det inträffar kommer maskinen antingen att framställa obrukbara delar eller stanna. Spånor som lindas runt den färdiga komponenten kan orsaka problem vid efterföljande operationer (värmebehandling, gradning, uppsättning etc.) och förstöra ytjämnheten. Eftersom avstickningen oftast är en av de sista operationerna innan komponenten är färdig spelar säkerheten stor roll. Om verktyget går sönder under avstickning måste komponenten oftast kasseras. Det kan leda till långa driftstopp.

Avstickningstips: Så​​ väljer​ du verktyg för avstickning

så väljer du verktyg för avstickning

1. Grund avstickning2. Medeldjup avstickning3. Djup avstickning

Eftersom bearbetningssäkerheten är mycket viktig bör du välja ett verktyg med precisionstillförsel av skärvätska. Det ger bra spånavgång, minskar temperaturen och skärförslitningen och ger bättre ytjämnhet. Använd ett verktyg med kortast möjliga överhäng och säker skärfastspänning för att få så bra stabilitet som möjligt. När du sticker av en komponent, en stång eller ett rör är det viktigt att spara material och minimera skärkraften. Ett smalt skär genererar lägre skärkrafter och sparar material. Välj en skärgeometri som är konstruerad för avstickning. Dessa optimerade skär producerar spånor som är smalare än spåret. Det ger en avstickningsoperation med bra spånkontroll och ytjämnhet.

Förstaval​​ f​ö​​r avstickning

En- och tvåeggade alternativ är att betrakta som första val vid olika typer av avstickning. Använd skär som är konstruerade för att producera spånor som är smalare än spåret.

Grund avstickning
För grund avstickning (diameter ≤ 12 mm (0,47 tum)), använd 3-eggade skär för ekonomisk avstickning vid massproduktion.
Medeldjup avstickning

För medeldjup avstickning (diameter ≤ 40 mm (1,57 tum)), använd hållare med skruvfastspänning och fjäderspärr, samt 2-eggade skär.

Djup avstickning

För djup avstickning (diameter ≤ 112 mm (4,41 tum)) är skärstabilitet avgörande, eftersom detta typ av ingrepp belastar skäret hårt. Därför är ett blad med stabil fjäderklamp och enkeleggade skär det bästa valet.

Tapp- och gradfri avstickning

För tapp- och gradfri avstickning använd en vass geometri med liten hörnradie. Ett skär med frontvinkel bidrar också till att göra avstickningen tapp- och gradfri. Skär med vinklad front ger upphov till sidokrafter och rekommenderas bara vid korta överhäng (<13 mm (0,51 tum)).

Bearbetning av små detaljer

För bearbetning av små detaljer, använd ett skär med den minsta bredd och skarpaste skäreggar. För bästa bearbetningssäkerhet, använd ett verktyg med precisionstillförsel av skärvätska. Om överlägsen eggskärpa inte är nödvändig, välj ett 3-eggat eller 2--eggat skär för ett mer ekonomiskt alternativ, eller för större diametrar.

Avstickningstips: så tillämpar du avstickningsoperationer

Avstickning av stänger och rör

Överhäng (OH)

Minimera överhänget. Vid avstickning av stång minskar både ett kortare överhäng och ett högre blad nedböjningen (δ) i kubik.

minera överhäng-1 
minimera överhäng 
minera överhäng-2
 
kort överhäng

Ett kort överhäng ökar stabiliteten betydligt. Kapa nära chucken. Detta är extra viktigt vid avstickning med tunna skär som kräver stabila förhållanden och försiktig hantering.

  • Om inte långa överhäng inte kan undvikas, använd en lättskärande geometri
  • Om överhänget är mindre än 1,5xH, använd rekommenderad matning för geometrin
  • Om överhänget överstiger 1,5xH, sänk matningshastigheten mot den lägre rekommendationsgränsen för geometrin
 

Verktygscentrumhöjd

Det är viktigt att ha korrekt centrumhöjd ±0,1 mm (±0,004 tum), särskilt vid avstickning mot centrum. För långa överhäng, använd maximal avvikelse på +0,1 mm (+0,004 tum) ovanför centrum för att kompensera för nedböjning.

Positionering under centrum orsakar: Positionering vid centrum orsakar:
positionering under centrum positionering vid centrum
  • Ökad tapp
  • Brott (ogynnsamma skärkrafter)
  • Brott (trycker genom centrum)
  • Snabb fasförslitning (litet fritt utrymme)
 

Matningshastighet

Att skära genom en stångs centrum ger upphov till onödigt stora krav på seghet och kan leda till skärbrott. Här utsätts skäret för nötning när arbetsstycket börjar röra sig i motsatt riktning mot skärriktningen. Detta utsätter skäret för dragspänning, vilket kan leda till skärbrott.

matningshastighet
Beräkning av hastighet:
skärhastighet-mskärhastighet-i
 
 
 

Minska matningen med upp till ca 75 % 2 mm (0,08 tum) före centrum. Lägre matning vid centrum minskar skärkrafterna och ökar skärlivslängden drastiskt, medan högre matning i periferin förbättrar produktiviteten och verktygslivslängden. För att undvika brott bör du stoppa matningen cirka 0,5 mm (0,02 tum) före stångens centrum, så faller den kapade delen på grund av sin vikt och längd.

lägre matning
Matning genom centrum orsakar brott
 
 

Subspindel

Vid avstickning av stång kan en subspindel användas för att dra bort detaljen medan det minskar kraven på seghet och ökar verktygslivslängden betydligt. Det kan också göra det möjligt att använda en slitstarkare sort, vilket i sin tur förbättrar skärlivslängden ännu mer. Utför avstickningen, men stoppa matningen cirka 1 mm (0,04 tum) före centrum. Använd i så fall en subspindel för att dra loss den avskurna delen.

subspindel
 
 

Skärbredd

Använd ett så smalt skär som möjligt för att spara stångmaterial och minska skärkraften och miljöpåverkan.

öka bredd 

Använd tabellen för att välja skärbredd, CW, utifrån komponentdiametern, D:

CW
​ D mm (tum) CW mm​
 -10 (-0,4)​  1,0​
 10–25 (0,4–1,0)​  1,5​
 25–40 (1,0–1,6)​  2,0​
 40–50 (1,6–2,0)​  2,5​
 50–65 (2,0–2,6)​  3,0​
 
 

Tapp- och gradfri avstickning

Välj ett skär med vinklad front åt vänster eller höger för att kontrollera tappar och grader vid avstickning av stänger eller rör. Även om en vid frontvinkel minskar bildningen av tappar och grader kan det hända att den inte ger ett rakt ingrepp, spånkontrollen och ytjämnheten blir sämre och skärlivslängden kortare. Använd ett skär med så liten frontvinkel som möjligt. Använd neutrala skär för längre överhäng – ju längre verktyg, desto större problem med skär med vinklad front.

Frontvinkel Neutral
Stabilitet och skärlivslängd Dålig Bra
Radiella skärkrafter Låga Höga
Axiella skärkrafter Höga Låga
Tapp/grad Små Stora
Risk för vibrationer Hög Låg
Ytjämnhet och planhet Dålig Bra
Spånflöde Dåligt Bra
tapp- och gradfri avstickning

Avstickning av stänger med liten diameter

Se till att det genereras så små krafter som möjligt. Använd ett skär med minsta möjliga bredd och de skarpaste skäreggarna.

Använd aldrig ett verktyg som bomstopp!

bomstopp

Det är inte bra för något verktyg, men vid små skärbredder skadas verktyget.

 
 

Avstickning i ett borrat hål

borrat hål

Undvik avstickning in i det koniska området, eftersom det orsakar bladavböjning och kan leda till skärbrott.

 
 

Tunnväggiga rör

tunnväggiga rör

Vid avstickning av tunnväggiga rör, se till att de skärkrafter som genereras är så små som möjligt. Använd skär med minsta möjliga bredd och de skarpaste eggarna.

 
 

Skärvätska

skärvätska

Användningen av skärvätska och smörjmedel har stor inverkan på bearbetningssäkerheten vid avstickning och spårsvarvning. I avsnittet Kylvätska och skärvätska finns mer information och rekommendationer om övre och undre kylning, invändig skärvätsketillförsel och tryck.

 

Avstickning i Y-led

avstickning i Y-led med skärvätska

Avstickning i Y-led är en helt ny typ av avstickning. Vid konventionell avstickning genereras det mesta av skärkrafterna av skärhastigheten och resten av matningen. Den resulterande kraften riktas cirka 30 grader mot verktyget. Det innebär att avstickningsbladen belastas i sin näst svagaste riktning. Det bästa sättet att åtgärda detta är att minska bladets överhäng och/eller öka bladets höjd. Genom att vrida skärläget 90 grader och använda Y-axeln på flerfunktionsmaskiner och svarvar för att mata verktyget, riktas skärkrafterna i stället i verktygets starkaste riktning. Vid 60 mm (2,36 tum) bladöverhäng ökar detta böjstyvheten mer än sex gånger. Det ger en mycket mer stabil, tyst och vibrationsfri skärprocess, bättre ytjämnhet och möjliggör högre matningshastigheter och längre verktygsöverhäng. CoroCut® QD för avstickning i Y-led är förstaval för avstickning i svarvar och flerfunktionsmaskiner med Y-axel. Den kan bearbeta stora diametrar, upp till 180 mm (7 tum), och passar särskilt vid långa överhäng för att nå in mellan huvud- och subchucken. Det är alltid en fördel att använda blad för avstickning i Y-led om överhänget är större än bladhöjden.

 

Arbetstips

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

 ​

Avstickning i Y-led i flerfunktionsmaskiner

axlar i flerfunktionsmaskin

Verktygsuppsättningen är ofta lång för att nå in mellan huvud- och subchucken. Det innebär att hela konfigurationen blir svag i X-led jämfört med belastningen på Y-axeln, där skärkraften riktas mot verktygsuppsättningen och maskinspindeln.

avstickning i y-led-2-1-flerfunktionsavstickning.jpg avstickning i y-led-2-1-flerfunktionsavstickning.jpg
Konventionell konfiguration
 
flerfunktionsavstickning-y-led y-axelblad-capto
Konfiguration för avstickning i Y-led
 

Verktygslängden mäts normalt med en optisk enhet utanför maskinen. Verktygslängden blir verktygets centrumhöjd vid avstickning, och det är viktigt att centrumhöjden blir korrekt, särskilt vid avstickning till centrum.

optisk mätning
Optisk mätning utanför maskinen

Om det är svårt att se skäreggen finns också ett mätplan på verktyget. Planet sitter:

  • 5±0,05 mm (0,197±0,002 tum) ovanför skäreggen på G-skärläget (3 mm (0,118 tum))
  • 6±0,05 mm (0,236±0,002 tum) ovanför skäreggen på H-skärläget (4 mm (0,157 tum))

Skäreggen med bladet monterat i en standardadapter sitter 7 mm (0,276 tum) över Y=0. Man måste kompensera för detta med hjälp av offsetförskjutning för att få rätt skärhastighet. Denna information finns märkt på verktyget.

 

Avstickning i Y-led i svarvar

svarvaxel

Verktygsuppsättningen är ofta lång och slank för att nå in mellan huvud- och subchucken och möjliggöra avstickning nära chucken. Hela konfigurationen blir svag i X-led jämfört med belastningen på Y-axeln, där skärkraften riktas mot verktygsuppsättningen och revolvern.

macu-revolver fäst med bultar-eps eps
Konventionell konfiguration
 
avstickning i svarv y-axelblad-vdi
Konfiguration för avstickning i Y-led
 

Verktygslängden mäts normalt med en sond inne i maskinen. Verktygslängden blir verktygets centrumhöjd vid avstickning, och det är viktigt att centrumhöjden blir korrekt, särskilt vid avstickning till centrum.

Om det är svårt att se skäreggen finns också ett mätplan på verktyget. Planet sitter:

5±0,05 mm (0,197±0,002 tum) ovanför skäreggen på G-skärläget (3 mm (0,118 tum))

6±0,05 mm (0,236±0,002 tum) ovanför skäreggen på H-skärläget (4 mm (0,157 tum))

Skäreggen med bladet monterat i en standardadapter sitter 7 mm (0,276 tum) över Y=0.

Man måste kompensera för detta med hjälp av offsetförskjutning för att få rätt skärhastighet. Denna information finns märkt på verktyget.

 
sondmätning sondskär för avstickning-y-led sond-referensplan
Mätning med en sond inne i maskinen
 

{{getHeaderText()}}

 
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies.