-Svenska -SV Inställningar

Inställningar

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

CoroPlus® MachiningInsights

Från data till åtgärder

Få direkt tillgång till data om ditt maskin- och verktygsutnyttjande, ökad transparens och möjlighet att optimera dina tillverkningsprocesser.


Se hur det går till

Konfigurera dashboard och rapporter, ställ in bevakningsregler och skapa tickets för förbättringar.


Skicka in en förfrågan om en demonstration

Begär en offert

Kontakta en säljare.


Begär en offert

Skaffa insikter till din verkstad

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}


För att kunna planera tillgängligheten i verkstaden krävs transparens i alla operationer. Medan manuell datainsamling och dokumentation är enformig och tidskrävande, möjliggör en uppkopplad maskin nya möjligheter till transparens, optimerad planering och en strömlinjeformad produktion. Här är bara några exempel på vilka fördelar som skapas i organisationen:

  • Platsledning: Öka den totala effektiviteten och uppfyll leveranskraven med kvalitet och lönsamhet.
  • Produktionsteknik: Förbättra processerna, möjliggör kapacitetsplanering och säkerställ att operationerna utförs på ett kostnadseffektivt sätt.
  • Produktionsledning: Optimera operationerna och samarbetet inom verkstäder och mellan fabriker för att sänka kostnaderna.
  • Operatörer: Ge återkoppling och bidra till insikter som kan optimera tillverkningsprocesser och maskinoperationer.

 Operatörsinmatning genom en panel bredvid maskinen.

1. Samla in data

Upptäck möjligheter till förbättringar och uppnå en djupare och noggrannare förståelse av tillverkningsprocessen med data direkt från era maskiner.

Lägg till information direkt från operatören om orsak till maskinstopp, för vidare förståelse av stopporsaker och processprestanda.Dashboard tillgänglig via webbläsare.

2. Få insikt

Få insikt om utnyttjandet och prestandan hos din maskin genom rapporter med realtidsuppgifter och historiska data. Med tillgång till data om när maskinen är i gång eller står stilla, stilleståndsorsaker, fel och anledningar till larm är det möjligt att få insikt i optimiseringsmöjligheter Förbättringar av resursplaneringen, kapitalhantering och kostnads- och tidsprognoserna blir möjliga tack vare de insikter du kan få med hjälp av dashboards med webbläsare vilka kan avläsas på vilken enhet som helst.Tickets och uppgifter för uppföljning och optimering.

3. Vidta åtgärder

Använd tickets för att förbättra kommunikationen inom verkstaden och utnyttja möjligheterna att optimera verksamheten. Denna samarbetsfunktion möjliggör uppföljning, problemlösning, processförbättring och snabba åtgärder i en samarbetsinriktad miljö.


Begär en demonstrationLive-demonstration

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Förklaring av övervakning av maskin och skärverktyg.Egenskaper

Dashboards som visar maskinutnyttjande

Dashboards som visar maskinutnyttjande

Operationer visas i realtid där produktionshändelser och avbrott lyfts fram. Utrustningsutnyttjande, detaljproduktion och arbetskraftsproduktivitet övervakas och kan enkelt hanteras.

Prestandarapporter

Visualisering av historiska verkstadsprestanda, produktionsinsikter, riggningstid och oplanerad/planerad stilleståndstid.

Anslut till andra system via API:er

Informationsutbyte är möjligt med företagsapplikationer, däribland ERP-, EAM- och MES- system som använder API:er.​Operatörspanel för indata

Konfigurerbara paneler gör att operatörerna kan klassa orsakerna till stilleståndstid och förbättra kommunikationen på verkstadsgolvet. De kan lägga till kommentarer och skapa tickets.

Operatörsinstruktioner

Arbetsinstruktioner från en kunskapsbank finns tillgängliga för operatörerna under hela bearbetningsprocessen. Instruktionerna kan utlösas automatiskt av en händelse i maskinen.

Meddelanden för obevakad bearbetning

Meddelanden skickas ut till förutbestämda funktioner när en obevakad maskin behöver ses över. Meddelanden skickas ut baserat på händelser som avviker från de inställda processparametrarna.Verktygsprestandarapporter

Visualiserat historiskt verktygsutnyttjande, bearbetningstid per arbetsstycke och maskin.

Tickets

Tickets och förbättringsområden dokumenteras och delas enligt anpassningsbara regler. Meddelanden skickas via e-post.Ingår i erbjudandet

När du använder CoroPlus® MachiningInsights är dina maskiner uppkopplade och levererar data dygnet runt.

Silver

Samla in data från dina maskiner för förbättrade prestanda.

Gold

Engagera operatörerna för att få djupare insikter och för att få support vid obemannad bearbetning.

Platinum

Se till att alla dina operationer fungerar bättre: maskiner, program, verktyg och medarbetare.

Instrumentpaneler som visar maskinutnyttjande
Prestandarapporter
Anslut till andra system via API:er
Operatörspanel för indata
Operatörsinstruktioner
Meddelanden för obevakad bearbetning
Verktygsprestandarapporter
Tickets
Konfigurerbara dashboards och historiska rapporter

Begär en offert


Så här fungerar detLösningen har formen av en molnbaserad applikation, utan några maskinvaruinstallationer. Den går att komma åt från varje läsplatta, smartphone eller dator med internetanslutning.

De flesta maskiner som är yngre än 10 år går att ansluta med denna lösning. För mer information, tala med närmaste Sandvik Coromant-representant. Maskinerna behöver anslutas till ett Ethernet-fabriksnätverk med en server. Data samlas in från maskinerna via verkstadens nätverk.

Programvara för installation på exempelvis en lokal server medföljer. Programvaran samlar in data från maskinerna via nätverket. Dessa data streamas sedan i komprimerad form till den molnbaserade plattformen.

Anslutningen mellan fabriken och plattformen i molnet sker i form av en Secure Shell-anslutning (SSH) som är krypterad och komprimerad för bättre effektivitet. SSH-anslutningen går att kryptera med en privat nyckel som skapas av användaren. Användaren kan även tillämpa sina egna riktlinjer för nyckelrotation för att öka säkerheten ytterligare.

Användarna kommer åt applikationen via vilken som helst modern och uppdaterad webbläsare. Rekommenderade webbläsare är Google Chrome och Mozilla Firefox.Tillgänglighet

Det första introduktionen av CoroPlus® MachiningInsights finns tillgänglig i de länder som markeras med gult på kartan nedan.

De senaste verktygen och lösningarna för skärande bearbetning

Ta en titt på våra senast lanserade avancerade skärverktyg och lösningar, och se hur du kan förbättra produktionsresultaten ytterligare.

CoroPlus®

CoroPlus®-sortimentet innehåller flera uppkopplade lösningar som är förberedda för Industri 4.0.

CoroPlus® ToolGuide

Hitta rätt skärverktyg för just ditt arbetsmoment, och få rekommenderade skärdata direkt för dina operationer.

{{"NewsLetter_Subscribe_Header" | translate}}

{{"NewsLetter_Subscribe" | translate}}

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies.